Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Boční, horní a kluzné připojení příček Liapor

Příčky Liapor můžeme připojovat ke stavebním konstrukcím různými způsoby. Tato připojení určují stabilitu příček a musí zachytit zatížení působící na stěny a dále je potřeba uvažovat s možnými změnami tvaru přiléhajících stavebních konstrukcí.

Boční připojení

Musíme zohlednit působení vyvolaných sil a pak lze využít boční připojení pomocí:

  • ozubu
  • vložením kotev-stěnových spon s nebo bez kotevních kolejniček
  • vyzdění do vynechaných drážek Jako boční připojení lze využít i zárubně dveří ne celou výšku místnosti a ocelové profily ve tvaru T nebo I.

Horní připojení

Některé příčky se nevyzdívají až ke stropu a je nutné vyřešit horní okraj příčky označovaný jako volný. Ztužení horního okraje je možné zajistit pomocí ztužujícího věnce nebo ocelovými profily.

Vložená výztuž

Připojení příček ke stropu je možné provádět pomocí kovových úhelníků nebo jinými ocelovými profily (např. profily tvaru U nebo T). V těchto případech je nutné dodržet požadavky na protipožární ochranu (vložka z minerální vlny musí mít vhodné vlastnosti). Musíme dále vyhodnotit hlediska proveditelnosti a dále hledisko estetické. Dále bychom měli zohlednit neplánované působení sil, popř. vyšší smršťování. Když posoudíme, jaká napětí mohou působit na příčku od zatížení stropu v důsledku dotvarování a smršťování, můžeme rozhodnout o tom, zda spáry mezi horním okrajem příčky a stropem promaltovávat, nebo použít nějaký pružný materiál. Veškeré poznatky, které máme o konstrukci, je možné zohlednit při výběru připojení - kluzné nebo tuhé.

Kluzné připojení

Pokud při návrhu konstrukce počítáme s neplánovaným působením sil, navrhneme kluzné připojení. Toto připojení nám bezpečně přenese vyšší smršťování. Tato kluzná připojení mohou být vytvořena pomocí ocelových profilů nebo vyzděním drážek (výklenků). Boční připojení příček musí být zachováno i tehdy, když dojde k deformaci sousedních konstrukcí. Jednotlivé případy připojení je nutné posoudit také z hlediska zabudování kluzné fólie do paty příčky. Musí však nutně být zachyceno vodorovné působení zatížení. Doporučuje se vyplnit boční a horní spáry mezi příčkou a sousedním i konstrukcemi např. minerální vlnou, konstrukce však musí splňovat požadavky protihlukové a protipožární ochrany.

Tuhá připojení

Tuhá připojení můžeme provádět v případech, že nepředpokládáme vnesení žádného nebo jen nepatrného napětí působícího na příčku ze sousedních konstrukcí. A dále nepředpokládáme, že by se příčka příliš smrštila. Tyto tuhá připojení se používají v obytných stavbách s malým rozpětím stropu a příčka by neměla bát delší jak 5 m. Tuhá připojení ke stavebním konstrukcím je možné vytvořit pomocí ozubu, nebo vložením stěnových spon do ložných spár. Podobné účinky tuhého spojení má vyzdění příčky do drážky, připojení příčky omítkou nebo ocelovými profily.


LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.
logo LIAPOR Lias Vintířov - LSM, k.s.

Společnost Lias Vintířov, lehký stavební materiál, k. s. vyrábí kompletní sortiment stavebních materiálů LIAPOR pro hrubou stavbu. Základním materiálem pro jejich výrobu je lehké keramické kamenivo Liapor, které nahrazuje běžné přírodní kamenivo.

 
 
Reklama