Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Program konference PODLAHY 2014

Osmý ročník mezinárodní odborné konference PODLAHY se uskuteční 23. a 24. září 2014 ve velkém sále Kulturního centra Novodvorská v Praze 4.

Program konference PODLAHY 2014:

ÚTERÝ 23.9.2014

8:15-9:00 Prezence
9:00 - 9:15 Slavnostní zahájení konference (Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., odborný garant konference)

9:10 - 10:45 Odborný program

 • Neil Williamson BSc CEng MICE (Monofloor Technology) – 20 steps to Successful Floor Construction
 • Doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc., Ing. Vladimír Veselý (Betonconsult, Betotech) – Výrobci betonu a zhotovitelé podlah – cestující na jedné lodi
 • Doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc. (Betonconsult) – Příklady vad betonových průmyslových podlah, příčiny a možnosti jejich sanace
 • Ing. Jarmila Novotná, Ing. Bc. Marek Švábeník (Sika) - Superodolné podlahové systémy pro potravinářské provozy
 • Ing. Marek Ďubek Ph.D., Ing. Peter Briatka Ph.D., Bc. Juraj Piták (Slovenská technická univerzita, Holcim) - Aplikácia distribúcie oceľových vlákien v betóne v procese návrhu konštrukcie

10:45 - 11:15 Přestávka na kávu

11:15 - 12:30 Odborný program

 • Ing. Róbert Rudišin Ph.D. (Žilinská univerzita) - Lightweight concrete as an alternative building material for the basement constructions
 • Ing. Pavel Rydlo (Saint-Gobain) - Masivní podlahy energeticky úsporných domů - teorie a praxe na našich stavbách
 • Doc. Ing. Václav Kupilík CSc., Doc. Dr. Ing. Luboš Podolka (České vysoké učení technické, Vysoká škola technická a ekonomická) - Nekvalitní podklad jako příčina závady zdvojené podlahy
 • Ing. Dalibor Petr, Ing. Zbyněk Petr CSc., Dr. Hannes Raue (Petr’s, Knopp) – Nový pohled na zkvalitnění cementových potěrů s využitím komplexního vlivu urychlovačů zrání řady CONTOPP®

12:30 - 14:00 Přestávka na oběd

14:00 - 15:50 Odborný program

 • Ing. Vladimír Veselý (Betotech) - Jak specifikovat beton pro průmyslové podlahy se vsypem
 • Ing. Petr Bittner (Alphaplan) - Problematika rovinnosti podlah regálových skladů
 • Ing. Petr Tůma Ph.D. (Betonconsult) - Které požadavky na rovinnost podlah jsou přísnější? ČSN 74 4505, nebo DIN 18202?
 • Ing. Milan Ďurčovič (Peikko) - Vodiace a dilatačné lišty bez ochrany hrán dilatačných celkov – systém UNIRAIL a UNIFORM. Systémy na prenos zaťaženia – systém TERADOWEL a ULTRADOWEL
 • Ing. Milan Ďurčovič (Peikko) - Dilatačné lišty s ochranou hrán dilatačných celkov – system TERAJOINT a METAFORM
 • Doc. Ing. Jiří Dohnálek CSc., Ing. Petr Tůma Ph.D. (Betonconsult) - Připravovaná revize ČSN 74 4505

15:50 - 16:20 Přestávka na kávu

16:20 - 18:10 Odborný program

 • Ing. Marek Polášek Ph.D., Ing. Marek Ajdarów (Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Woodexpert) - Dřevěné podlahoviny – očekávání, požadavky a realita
 • Ing. Richard Milič CSc. (Synpo) - Nátěry dřevěných podlah
 • Doc. Ing. Daniela Tesařová Ph.D., Ing. Petr Čech Ph.D. (Mendelova univerzita) - Povrchové úpravy podlah na bázi dřeva – metody posuzování a laboratorní zkoušení
 • Ing. Jaromír Dalík (Murexin) - Příprava podkladu před kladením podlahových krytin se bez výrobků stavební chemie neobejde
 • Ing. Ivo Svoboda (BASF) - Povrchové úpravy stěn a podlah
 • Ing. Josef Maštera (Uzin) - Polyuretanové designové podlahy

18:10 - 18:30 Diskuse

18:30 Zakončení prvního dne konference

STŘEDA 24.9.2014

9:00 - 10:50 Odborný program

 • Ing. Petr Bibora, Ing. Pavel Leber, Ing. René Čechmánek (Výzkumný ústav stavebních hmot) - Využití upravených tuhých odpadů z výroby minerální vlny do podlahových směsí
 • PhDr. Eduard Justa (Cech obkladačů) - Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem
 • Ing. Petr Herka (Krampe Harex) - Návrhy průmyslových podlah z hlediska platných norem, rozdíly proti zahraničí a vztah návrhu k budoucím normám v CZ
 • Doc. Ing. Daniel Makovička DrSc., Ing. Daniel Makovička (České vysoké učení technické, Statika a dynamika konstrukcí) - Příčiny porušení podlahy garáží obytného domu trhlinami
 • Ing. Petr Herka (Krampe Harex) - Podlahové konstrukce z drátkobetonu v kombinaci s výztužnou sítí z důvodů omezení šířky trhlin, podlahové vytápění v těchto podlahách
 • Ing. Václav Pumpr CSc., Miroslav Pumpr, Michal Pustějovský (Betosan, Santech Alfa) - Rychlé opravy podlah ve vstupech a skladových prostorách supermarketů v ČR

10:50 - 11:20 Přestávka na kávu

11:20 - 13:10 Odborný program

 • Ing. Hana Kotorová (Technický a zkušební ústav stavební) - Protiskluznost. Jak snadno uklouznout, jak nesnadno tomu zamezit
 • Jiří Pavlíček (Henkel) - Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách
 • Ing. Zdeněk Vávra (Betosan) - Opravy a provádění nových teracových podlah z prefabrikovaných směsí BETOSAN STS
 • Doc. Ing. Šárka Šilarová CSc. (České vysoké učení technické) - Analýza příčin vad a poruch podlah s nášlapnou vrstvou z velkoplošných prvků
 • Ing. Ladislav Bukovský (Bukovský SPS)- Dřevokazné houby v podlahách nových pasivních dřevostaveb
 • Josef Voborník - Podlahářský videoweb Videopodlahy.cz - nové možnosti výměny informací a zkušeností

13:10 - 13:30 Diskuse

13:30 Slavnostní zakončení konference

ON-LINE přihlášky.


BETONCONSULT, s.r.o.
logo BETONCONSULT, s.r.o.

BETONCONSULT s.r.o. - kancelář pro diagnostiku staveb a stavební expertizy nabízí celé spektrum služeb z oblasti diagnostiky stavebních konstrukcí, zkoušení stavebních materiálů a vzdělávání ve stavebnictví, které vyplývají z dlouholetých zkušeností našich ...

 
 
Reklama