Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Parametry pasivního domu podle Passivhaus institutu

Potřeba tepla

Měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně 15 kWh/(m2a), v regionech, kde je nutné chlazení, je měrná potřeba energie na chlazení 15 kWh/(m2a).

Těsnost obálky budovy

Neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6 -1/hod, což znamená, že při přetlaku nebo podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce více než 60 % vnitřního objemu vzduchu.

Tepelný komfort

Ve všech obytných místnostech musí být splněno kritérium tepelného komfortu v letním i zimním období, kdy nesmí ve více než 10 % hodin v roce dojít ke vzestupu teploty nad 25 °C.

Primární obnovitelná energie

Passivhaus Institut rozšířil certifikaci pasivních domů o nové třídy. Vedle osvědčené třídy Pasivní dům „Classic“ je to se zavedením PHPP 9 také Pasivní dům „Plus“ a „Premium“ na základě hodnocení primární obnovitelné energie (PER / Primary Energy Renewable) místo potřeby primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, příprava teplé vody, elektřina včetně domácích spotřebičů), která byla udávána maximální hodnotou 120 kWh/(m2a). Pasivní dům „Classic“ je tradiční pasivní dům. Pasivní domy „Plus“ a “Premium“ musejí vyrobit určitý podíl obnovitelné energie.

  • Pasivní dům „Classic“: potřeba primární obnovitelné energie max. 60 kWh/(m2.a)
  • Pasivní dům „Plus“: potřeba primární obnovitelné energie max. 45 kWh/(m2.a), výroba obnovitelné energie min. 60 kWh/(m2.a)
  • Pasivní dům „Premium“: potřeba primární obnovitelné energie max. 30 kWh/(m2.a), výroba obnovitelné energie min. 120 kWh/(m2.a) v celoroční bilanci

Zatímco potřeba energie se počítá na m2 energeticky vztažné plochy, výroba je vztažena na m2 zastavěné plochy objektu.

 
 
Reklama