Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pasivní dům „Plus“ v Innsbrucku

Příspěvek zazněl na konferenci Passivhaustagung 2016 v Darmstadtu (SRN) pořádané německým Institutem pro pasivní domy (Passivhaus Institut).

1 Bytový dům s nulovou spotřebou energie2 v Innsbrucku

1.1 Neue Heimat Tirol3

Společnost Neue Heimat Tirol (NHT) je známá díky svým pokrokovým, energeticky úsporným, moderním budovám i za hranicemi Rakouska. Požadavky se zpřísňují, požadovaný standard je stále vyšší a klienti jsou ve spotřebě zdrojů stále šetrnější. NHT plní svůj právní závazek budovat pro své zákazníky dlouhodobě úsporné budovy, které zůstanou i v budoucnosti dostupné. Technické a společenské změny jsou stále razantnější – NHT reaguje na tuto výzvu budovou s nulovou spotřebou energie.

1.2 Inovace proniká do praxe

Inovativní koncepty jsou v současnosti nutností. Proto se NHT rozhodla postavit ve spolupráci s IKB (Innsbrucker Kommunalbetriebe AG) nulový dům na Vögelebichlu v Innsbrucku, v části Kranebitten, nedaleko letiště.

Na tamní ploše městské společnosti IKB vznikly dva objekty s 26 nájemními byty a s podzemní garáží.

Zvláštností tohoto stavebního díla je energetická koncepce vylepšená zásluhou IKB a koncepce pasivního domu vylepšená zásluhou NHT s vědeckou podporou Univerzity Innsbruck a Passivhaus Institutu. Nulový dům (resp. dům s nulovou čistou spotřebou energie) se vyznačuje tím, že si veškerou energii pro společnou domovní techniku, vč. vytápění a teplé vody, v bilanci za celý rok, vyprodukuje sám; to také samozřejmě představuje velkou přidanou hodnotu pro zákazníka.

2 Popis projektu

Projekt byl realizován na adrese Vögelebichl 13a a 13b v Innsbrucku. Vzniklo celkem 26 nájemních bytových jednotek.

2.1 Podrobnosti projektu

Velikost pozemku:2 776 m2
Počet bytových jednotek26
Podzemní garáže – počet stání:27
Užitná plocha určená k bydlení:cca 2 032 m2
Podlahová plocha z vnějších rozměrů (bez podzemní garáže):cca 2 970 m2
Podlahová plocha z vnějších rozměrů (včetně podzemní garáže):cca 4 463 m2
Obestavěný objem vč. podzemní garáže:cca 14 340 m3

Výstavba probíhala v období od prosince 2013 do dubna 2015.

Celkové náklady činily 4 700 000 € včetně podzemní garáže, venkovního vybavení, honorářů, přípojek a nákladů spojených s financováním.

Na realizaci tohoto vícepodlažního bytového domu se podílel následující tým:

Neue Heimat Tirol:Stavební oddělení, domovní správa a energetická zařízení
Architekt:Vogl-Fernheim, Innsbruck
Statika:IFS, Innsbruck
Domovní instalace:Alpsolar Klimadesign, Innsbruck
Projekt elektřiny:Ing. Lasta, Innsbruck
Energetické poradenství:Johannes Gstrein, Innsbruck
PHPP:Passivhaus Institut, Innsbruck
Stavební fyzika:Fiby ZT GmbH, Innsbruck
Geodetické zaměření:Ebenbichler, Hall
Geotechnika:Grund & Boden, Absam

2.2 Architektonický návrh

Bytový dům Vögelebichl je tvořen dvěma jasně strukturovanými stavebními tělesy, která jsou vzájemně spojena podzemní garáží. Severní objekt má čtyři, jižní objekt tři nadzemní podlaží. Poslední podlaží je – v souladu s předpisy pro bezpečnost letecké dopravy – ustupující. K bytům ve druhém patře přiléhají terasy.


Na střechách obou objektů jsou instalovány jak fotovoltaické, tak i solární termické panely.4

Celkem se zde nachází 26 prostorných nájemních bytů odpovídajících současným standardům s celkovou užitnou plochou pro bydlení cca 2 032 m2. Všechny byty se vyznačují přehledným prostorovým členěním, které odpovídá moderním požadavkům. Každý byt má nejen svoji terasu či lodžii, ale i vlastní sklepní kóji. Byty jsou v obou objektech přístupné centrálně umístěným schodištěm s výtahem. Prostorné dětské hřiště je díky svému umístění mezi objekty dobře chráněno.

Budovy mají bezbariérový přístup po rampě z jihu i ze severu a také výtahem přes garáž. Vjezd se nachází na severní straně objektu v ulici Vögelebichl (Lohbach). Hlavní vstupy jsou situovány na východní straně v úrovni přízemí.

Díky náspu na veřejném pozemku vzniklo podél objektů pěší propojení z Vögelebichlu na ulici Höttinger Au / Kranebitter-Allee.

Aby bylo dosaženo klasifikace „pasivní dům ‚Plus‘“, byly na střechách obou objektů instalovány jak fotovoltaické, tak i solární termické panely.

2.3 Popis technických zařízení

Aby byl naplněn pojem „budova s nulovou čistou spotřebou energie“, je roční potřeba tepla na vytápění a teplou vodu ze 100% pokryta zařízeními na výrobu energie, která jsou šetrná k životnímu prostředí a přírodním zdrojům, jako jsou solární termické kolektory, fotovoltaika a tepelné čerpadlo s využitím podzemní vody. Výkony a velikosti jednotlivých dílčích zařízení byly zvoleny tak, aby byla dosažena co možná nejvyšší hospodárnost ve vztahu k investičním nákladům a následným provozním nákladům instalovaných zařízení. Inovace spočívá v integraci mírného letního chlazení (prostřednictvím podzemní vody) a také v použití průtokových ohřívačů vody pracujících v nízkoteplotní oblasti.

2.3.1 Vytápění

Výroba energie: Tepelné čerpadlo na podzemní vodu zásobuje objekty tepelnou energií potřebnou k pokrytí potřeby tepla a teplé vody. K tomu se ještě přidává podpůrné solární termické zařízení o ploše 75 m2 (pro přihřívání teplé vody a přitápění). Na střeše bylo navíc instalováno fotovoltaické zařízení o výkonu 25 kWp, které pokrývá roční potřebu elektrické energie na provoz tepelného čerpadla a pomocné elektřiny technických zařízení.

Distribuce energie (zimní provoz): systém o 4 potrubích tvořený nízkoteplotní (podlahové topení) a vysokoteplotní (příprava teplé vody na max. 55°C) větví.

Sdílení energie (zimní provoz): podlahové topení, předehřev vzduchu.

2.3.2 Chlazení

Výroba energie: Účinné přímé využití podzemní vody zajišťuje prostřednictvím „mírného chlazení“ během teplých letních měsíců příjemné vnitřní klima v bytech.

Distribuce energie (letní provoz): systém o 4 potrubích tvořený chladicí větví se studenou vodou (podlahové chlazení) a vysokoteplotní větví (příprava teplé vody na max. 55°C).

Sdílení energie (letní provoz): podlahové chlazení, chlazení vzduchu.

2.3.3 Teplá voda

Příprava teplé vody probíhá decentrálně pomocí průtokových ohřívačů pitné vody umístěných v každé bytové jednotce. Průtokový systém ohřevu vody je hygienický, čímž je dosažen vysoký stupeň ochrany proti legionele.

2.3.4 Komfortní větrání

Větrací jednotka s vysokou účinností zpětného získávání tepla certifikovaná pro pasivní domy zajišťuje požadovanou výměnu vzduchu v místnostech. Jedná se přitom o větrací jednotku pouze pro přívod a odtah vzduchu s doplňkovou funkcí mírného dohřevu a chlazení.

Parametry:
3 decentrální vzduchotechnické jednotky (reálná účinnost ZZT > 82 %)
Umístění: 1 x uvnitř tepelné obálky budovy, 2 x na střeše (kryto pomocnou konstrukcí)
Výměna vzduchu: 0,2- až 0,4-násobná, nastavitelná pro každý byt samostatně
Vzduchotechnická jednotka s vytápěním/chlazením přívodním vzduchem
Funkce letního nočního větrání (automatický letní bypass)

2.3.5 Technické podrobnosti

Obvodové stěny: součinitel prostupu tepla U: 0,11 W/(m2K)
Ploché střechy: součinitel prostupu tepla U: 0,09 W/(m2K)
Strop suterénu / podzemní garáže: součinitel prostupu tepla U: cca 0,11 W/(m2K)
Plastová okna: součinitel prostupu tepla U: 0,82 W/(m2K); solární faktor g: 0,51; trojsklo
Měrná roční potřeba tepla na vytápění: 11 kWh/(m2a) [14 251,6 kWh/a]
Tepelný výkon: 11 W/m2
Četnost překročení nejvyšší teploty vzduchu: 5 %
Vzduchotěsnost n50: 0,3 h-1
Obnovitelná primární energie: 69 kWh/(m2a)
Graf obnovitelné primární energie:

3 Poznatky pro bytovou výstavbu do budoucna – od pilotního projektu ke standardu

Ekologické směřování Neue Heimat Tirol (NHT) k trvalé udržitelnosti se stále vyvíjí a představuje jeden z nejdůležitějších pilířů. Je přirozené, že vývojové kroky směrem k budově, která výpočtově během celého roku nepotřebuje žádnou cizí energii (kromě elektřiny spotřebované domácnostmi), nenastanou ze dne na den.

Dlouholeté zkušenosti, kompetentní pracovníci a nezbytná snaha přenést nové nápady do reality a nadále vytvářet dostupné bydlení jsou základními pilíři každodenní práce NHT. První zkušenosti jdoucí tím správným směrem pochází už z konce 90. let, kdy byly v ulici Mitterweg v Innsbrucku postaveny první domy blízké standardu pasivního domu.

3.1 Kompaktnost a dobrá tepelná ochrana

Už ve fázi projektu se bezpodmínečně musí myslet na užívání: Obyvatelé si přejí, aby byli pokud možno nezávislí z hlediska energií, a současně chtějí nějakým způsobem přispět životnímu prostředí. Přesně tato přání se promítla i do přípravy bydlení na Vögelebichlu. Pryč od spotřeby vyčerpatelných energií – to je jedna ze základních myšlenek tohoto inovativního projektu.

3.2 Nulový dům šetří energii a peníze!

Každý dům má svou historii ale hlavně budoucnost! Budoucnost domů na Vögelebichlu vypadá optimálně, na jedné straně máme klienty, kteří mohou počítat s nízkými provozními náklady, na straně druhé osoby zúčastněné na projektu, které vybudováním těchto domů získaly zkušenosti a současně vytvořily opravdovou přidanou hodnotu.

Bydlení je a zůstane jedním z hlavních aspektů našich životů. Mít střechu nad hlavou, domov, kde se cítíme dobře, kde můžeme čerpat sílu a energii a současně si to ještě můžeme finančně dovolit, pro nás zůstává tím elementárním. A to nejen proto, že právě do této střechy nad hlavou musí být investováno kolem 25 – 30 % příjmů.

3.3 Problémy s plísněmi – jsou problémy včerejší

Dostupné a energeticky úsporné bydlení, resp. vysoce účinné využití energie při zahrnutí výsledků výzkumu a vývoje dnes umožňují vydat se novým směrem. Základním principem je minimalizovat tepelné ztráty a optimálně nastavit energetické zisky. Integrace řízeného větrání bytových jednotek přináší obyvatelům velké výhody. Výměna vzduchu probíhá regulovaně, přičemž je možné kdykoliv provést individuální zásahy.

4 Shrnutí v bodech4

  • objekt je funkční, ale použité řešení nelze uplatnit všude
  • energetická soběstačnost v této podobě není možná
  • přesné a důkladné plánování je nezbytné
  • budoucností je ukládání energie v budově
  • trend jde směrem k „low tech“
  • nulový dům neznamená nulové náklady na energie

1 Pozn. překladatele: Pasivní dům „Plus“ (Passivhaus Plus) je klasifikační kategorií při certifikaci pasivního domu stanovenou Passivhaus Institutem, pro kterou platí, že kromě požadované maximální potřeby tepla na vytápění ve výši 15 kWh/(m2.a) nesmí objekt potřebovat více než 45 kWh/(m2.a) obnovitelné primární energie, současně musí – vztaženo na zastavěnou plochu – vyrobit min. 60 kWh/(m2.a) energie.

2 Pozn. překladatele: Tj. zkrácené označení, přesnější označení je „dům s nulovou čistou spotřebou energie“. V legislativním usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2009 o návrhu směrnice EP a Rady o energetické náročnosti budov je použit pojem „budova, jejíž čistá spotřeba energie je nulová“, který je tam definován jako: „budova, jejíž celková roční spotřeba primární energie je díky velmi vysoké úrovni energetické účinnosti budovy rovna nebo menší než množství energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v místě.“

3 Pozn. překladatele: Neue Heimat Tirol je developerskou společností, věnuje se též správě objektů, působí v západním Rakousku. Z poloviny je vlastněna spolkovou zemí Tyrolsko a z poloviny městem Innsbruck.

4 Pozn. překladatele: Převzato z prezentace autora textu promítané při přednášce na konferenci Passivhaustagung 2016.

 
 
Reklama