Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pasivní přístavba Základní školy Kněžmost

V první školní den byl dnes slavnostně zahájen provoz jedné z prvních pasivních základních škol v ČR. Projekt za více než 100 mil. Kč dosáhl minimálních provozních nákladů díky rekuperaci tepla, fotovoltaickým panelům, tepelnému čerpadla a využití zelené střechy.

Přístavba Základní školy Kněžmost se skládá z 5 objektů. Stavba byla zahájena v polovině r. 2017 a původní předpoklad realizovat projekt a stihnout vše do zahájení školního roku 2019 se nakonec podařilo naplnit. Kolaudace zdárně proběhla počátkem srpna 2019.

Zdrojem tepla je plynové tepelné čerpadlo

V přístavbě školy vzniklo celkem 14 nových učeben ve dvou školních pavilonech. Stavebně je přístavba řešena jako železobetonový skelet s vyzdívkou z vápenopískových tvárnic založených na 78 pilotách. Vytápění budovy je teplovodní, zdrojem tepla jsou dva kondenzační kotle a absorpční plynové tepelné čerpadlo. Řízení a regulaci zajistila spol. REGULUS, s.r.o. Větrání je zajištěno centrální vzduchotechnikou s rekuperací vzduchu. Ploché střechy jsou zelené se záchytným systémem. Na jižní fasádě budovy byl instalován fotovoltaický systém, který tvoří zajímavý funkční i architektonický prvek.

Projekt byl ve výši 70 mil. Kč financován Ministerstvem financí ČR, 10 mil. Kč přispěl Středočeský kraj. Zbytek, který přesáhl původní předpoklad, dofinancovala obec Kněžmost. Škola byla od samého počátku projektována a stavěna jako pasivní. Finální BlowerDoor test, který zajistil pan Mgr. Stanislav Paleček, skončil na skvělém parametru n50 = 0,28 1/h.

Na projektu a realizaci se podíleli:
Architektonický návrh: Akad. Arch. Aleš Brotánek
Projektová dokumentace: Starý a Partner, s.r.o., Energy Benefit, a.s. – projekt vytápění
Generální dodavatel: Sdružení EMH Stavební CZ s.r.o. a POHL cz, a.s.
Technický dozor a BOZP: Energy Benefit, a.s. a Realstav MB, s.r.o.

Energy Benefit Centre a.s.
logo Energy Benefit Centre a.s.

Projektujeme energeticky úsporné budovy. Minimalizujeme provozní náklady. Využíváme nejmodernější technologie a materiály, smart systémy a obnovitelné zdroje energie. Pro budovy navrhujeme solární soustavy, fotovoltaické systémy, řízené větrání ...

 
 
Reklama