Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nejnovější publikace o pasivních domech zdarma ke stažení

Čerstvé studie, praktické zkušenosti z výstavby moderních pasivních domů i úvahy směrem do budoucna. To vše najdou zájemci v aktuálně vydaném sborníku o pasivních domech, který je zdarma k dispozici na stránkách Centra pasivního domu (www.pasivnidomy.cz). Běžně se přitom podobné publikace prodávají za stovky korun. Mezinárodní sborník se skládá z textů českých, slovenských, ale i rakouských a německých autorů. Právě v Německu a Rakousku mají pasivní domy v celosvětovém měřítku největší tradici. Perfektních energetických standardů tu dosahují i veřejné budovy jako úřady, školy nebo mateřské školy.

Sborník Pasivní domy 2013

„Princip pasivního domu je zajímavý nejen z energetického pohledu, ale významně také zvyšuje kvalitu života v moderních stavbách,“ uvedl ředitel Centra pasivního domu, Jan Bárta. „Abychom rozšířili osvětu v této oblasti, rozhodli jsme se sborník s nejnovějšími studiemi renomovaných českých a zahraničních autorů uveřejnit na webu zdarma,“ dodal Bárta.

Sborník Pasivní domy 2013 vychází ze stejnojmenné konference, pořádané v říjnu v Bratislavě. Publikace má 402 stran a podíleli se na ní například známí architekti jako Ing. arch. Josef Smola nebo Ing. arch. Pavol Pokorný.

Centrum pasivního domu (CPD) je neziskovou organizací, která vznikla za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a zajištění kvality pasivních domů. Členy sdružení jsou architekti, projektanti, stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a prvků a další odborníci se zájmem o pasivní domy. Sdružení CPD tak představuje nejrozsáhlejší odbornou platformu v České republice, která aktivně podněcuje, spoluvytváří a moderuje odbornou diskusi v oblasti výstavby budov v pasivním standardu napříč expertní i laickou veřejnosti, nevyjímaje českou politickou reprezentaci.

Čtěte také: Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích

 
 
Reklama