Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ v říjnu v Hradci Králové

Poslední výzva k přihlášení firemních příspěvků a firemních prezentací na konferenci OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, která se bude konat dne 16.–17. října 2012 v KC Aldis v Hradci Králové.

VII. ročník celostátního odborného semináře je určen výrobcům otvorových výplní, jejich komponentů a příslušenství, stavebním a montážním firmám, stavebníkům a investorským organizacím. Seminář je zaměřen na kvalitu výroby a následné montáže oken a dveří.

Zveme firmy i účastníky na letošní největší odborné setkání zaměřené především na nedostatky ve výrobě a montáži oken, dveří, meziokenních vložek.

Požadavky na jejich vlastnosti od výroby až po jejich zabudování jsou stále vyšší, nejen ze strany investorů, ale i jejich konečných uživatelů. Odstraňování vad a poruch vzniklých neplněním stanovených požadavků přináší investorům nemalé problémy i větší náklady.

Letošní ročník bude zaměřen především na to, jak eliminovat nejčastější příčiny reklamací oken a dveří, rozdíly v montáži a údržbě dřevěných a plastových oken, bezpečnostní zavírací systémy a požadavky na zabudování.

Přednáškové bloky (přednášená témata)

  1. Střešní okna – střešní světlíky – okna a dveře z plastových profilů.
  2. Větrání bytových jednotek – instalace větracích a ventilačních systémů do oken a jejich vliv na skutečné vlastnosti oken a další souvislosti.
  3. Praktické zkušenosti s více než ročním používání TNI (Technické normalizační informace) „Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování“.
  4. Názory na změnu Z1 ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky týkající se vnitřní povrchové teploty výplní otvorů“.
  5. Jak předejít vadám oken a dveří u novostaveb bytových domů a administrativních budov resp. jak eliminovat nejčastější příčiny reklamací oken a dveří.
  6. Jak správně sestavit poptávku na výběr dodavatele oken a dveří a jak následně ověřit shodu mezi požadovanými a skutečnými vlastnostmi dodaných oken.

Uzávěrka firemních prezentací je 30. srpna 2012. Následně se uskuteční zasedání přípravného výboru a sestavení programu konference.

Vice informací včetně přihlášky najdete na www.stavokonzult.cz nebo na telefonním čísle organizačního garanta – Michaela Sixtová 777 769 719.

OVSK 2012.pdf

 
 
Reklama