Takhle ne! výměna oken a dveří panelových domů

nekonečný seriál portálu www.panelovedomy.cz
Datum: 24.9.2008  |  Autor: Dipl. Ing. Ivo ZEMAN a redakce  |  Organizace: René Růžička Stavokonzult  |  Firemní článek

Spousta firem provádějících rekonstrukce bytových domů, jejich zateplení, výměnu oken a dveří představuje nevyčerpatelný zdroj podkladů pro příspěvky, které prezentují mnoho různých porušení technologických předpisů, obecně platných zásad a zákonitostí spojených s rekonstrukcí domů. Bohužel.

René Růžička Stavokonzult
Rudé Armády 99
403 01 Dolní Zálezly

tel.:777 769 719
e-mail:
web:www.stavokonzult.cz

Porušením těchto předpisů a dalších zásad se také pravidelně zabývá celostátní odborný seminář OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, jehož III. ročník opět pořádá společnost Stavokonzult 30. - 31. října v Hradci Králové. V předstihu přinášíme další důkazy lidské tvořivosti některých stavebních "odborníků" hraničící s naprostým amatérismem. Necháváme plně na čtenářích tohoto článku, zda se s připojeným komentářem ztotožní.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.

Obrázek 1. Systémové ukončení okraje sanované lodžie
Obrázek 1. Systémové ukončení okraje sanované lodžie
Obrázek 2. Nevyhovující plastová okna demontována po 2 letech
Obrázek 2. Nevyhovující plastová okna demontována po 2 letech
Obrázek 3. Nekoncepční vyzdívání náhrad MIV
Obrázek 3. Nekoncepční vyzdívání náhrad MIV

Obrázek 1. "systémové" ukončení lodžie

O existenci zakončovacích lišt pracovníci provádějící sanaci této lodžie ještě neslyšeli. Voda stékající z lodžie tak bude stékat do konstrukce, nemluvě o očekáváném popraskání dlaždic přesahujících přes okraj lodžie.

Obrázek 2. Nevyhovující plastová okna demontována po 2 letech

Tato plastová okna musela být po 2 letech demontována. Důvod?

Naprosto neodborné navržení a osazení oken
 • zakotvení do roviny polystyrenu - absolutně nepřípustné, seriozně zakotvit okna do polystyrenu je nemožné
 • zatékání do spáry - což se někdo pokoušel dodatečně vyřešit nějakým tmelem z venkovní strany
 • kondenzace ve spáře a tím vzniklé plísně
 • naprosto žádné difuzní uzávěry (otázkou je, jestli autoři tohoto díla vědí co vlastně je a čemu slouží taková difuzní uzávěra?)
 • Nemožné zateplení ostění a nadpraží normovanou tloušťkou izolantu, izolace by překrývala rámy oken

Autory tohoto "díla" měl investor nebo jeho stavební dozor po namontování prvního okna ihned vyhnat z domu. Pokud tedy montáž těchto oken nějaký stavební dozor viděl. Aby tato okna správně plnila svoji funkci, není jiného řešení, než okna vyndat, vyrobit nová, respektující skladbu konstrukce, a znovu je řádně namontovat.

Obrázek 3. Nekoncepční vyzdívání náhrada dožilých meziokenních vložek (MIV)

Tento způsob nahrazení dožilých meziokenních vložek (MIV) je oblíbený pro svoji zdánlivou jednoduchost a nízkou cenu. Toto jsou ale výhody jen zdánlivé. Nesou sebou spoustu nevýhod, pochybení a otázek.

 1. Jak jsou plynosilikátové bloky do nosné panelové konstrukce zakotveny? No zpravidla vůbec! Sice existují statické posudky, kde je navrhováno kotvení ocelovými prvky, tato řešení však existují především na papíře. V praxi, jak dokládá obrázek, se bloky poskládájí na sebe a případné mezery vyplní vše řešící PUR pěnou, která nemá žádnou únostnost a pevnost.
 2. Spáry požárních pásů jsou utěsněny PUR pěnou? Požární pás je ta část stavby, která odděluje jednotlivé požární úseky, tedy v případě požáru v jednom z úseků (např. v bytě) má zamezit proniknutí požáru do dalšího úseku (např. sousedního bytu) Požární pásy se tedy budují z materiálů ohni odolných. Při použití PUR pěny k vyzdívání MIV je zajištěno, že v případě požáru bude na obou stranách pořárního pásu pěkně horko. A to až nebezpečně horko. Samozřejmě se opět jedná o porušení norem a předpisů.
 3. U náhrad většího rozsahu se vyzděním MIV nadměrně přitíží řemeny obvodového pláště, které nejsou na tuto zátěž koncipovány.
 4. Objemové změny plynosilikátů jsou výrazně větší v závislosti na povětrnostních vlivech, než betonové dílce, je tedy otázkou času, než spáry vyzděných bloků v místě napojení na panel popraskají, čímž se otevře cesta vodě a začně degradace panelů.

Vyzdění této meziokenní vložky plynosilikátem více méně zvládne každý, manuelně jen trochu zručný jedinec, na rozdíl od montáže nové, normám vyhovující meziokenní vložky. A tak navzdory předpisům, zkušenostem a nařízením se vesele vyzdívá a vyzdívá. Následky na sebe nenechají dlouho čekat.

Obrázek 4. Vyzděná náhrada MIV, stav po 2 letech
Obrázek 4. Vyzděná náhrada MIV, stav po 2 letech
Obrázek 5. Vyzděná náhrada MIV, stav po 2 letech
Obrázek 5. Vyzděná náhrada MIV, stav po 2 letech

Obrázek 4-5. Vyzděná náhrada MIV, stav po 2 letech

Takto se chová plynosilikátem vyzděná náhrada meziokenní vložky po 2 letech. Připojovací spára praská, celý vyzděný blok se odděluje od panelu a i zalepení spáry tmelem je pouze dočasné řešení neřešící podstatu problému. Horní spára je "utěsněna" PUR pěnou, kterou někdo následně přetřel fasádní barvou. Jaksi si neuvědomil, že pěna je porézní a také tímto místem do konstrukce zatéká.

Obrázek 6. Následek vyzdění stěny plynosilikátem
Obrázek 6. "Následek" vyzdění stěny plynosilikátem
Obrázek 7. Svérázné řešení problému dožilé MIV
Obrázek 7. Svérázné řešení problému dožilé MIV
Obrázek 8. Další meziokenní experiment
Obrázek 8. Další meziokenní experiment
Obrázek 9. Provrtání armovací komory
Obrázek 9. Provrtání armovací komory

Obrázek 10. Reznoucí okna
Obrázek 10. Reznoucí okna
Obrázek 11. Víceúčelová štěrbina v oknech
Obrázek 11. Víceúčelová štěrbina v oknech
Obrázek 12. Mimořádně šetřivý řemeslník
Obrázek 12. Mimořádně šetřivý řemeslník

Obrázek 6. "Následek" vyzdění stěny plynosilikátem.

Precizně provedené napojení stěny oddělující lodžii a obývací pokoj. Původní lodžiová stěna (vpravo od trhliny) byla současně s výměnou okna a balkonových dveří vybourána a nově vyzděna ytongem. Kotvení do obvodového panelu samozřejmě žádné, připjovací spára pouze vyplněna PUR pěnou. Výsledek pro 1 roce je zřejmý. Došlo k prasknutí připojovací spáry v místě napojení vyzděné stěny na panel, což bylo opět vyřešeno pouze přeštukováním spáry. V této spáře tak vzniká výrazný tepelný most a bude zde docházet ke kondenzaci vodních par, následně ke vzniku plísní.

Obrázek 7. Svérázné řešení výměny dožilé MIV.

Jak ušetřit spoustu času a zároveň více vydělat? Nechat mezi okny původní MIV a přelepit kontaktním zateplovacím systémem. Že jsou dřevěné rámy původní meziokenní vložky shnilé a drátosklo prasklé? Komu to vadí? Že se v budoucnosti vyskytnou vážné poruchy zateplovacího systému (praskání a trhliny) je jasné, stejně jako fakt, že v této konstrukci bude kondenzovat voda. Že byly porušeny technologické i bezpečností předpisy je také bez diskuze. Kde není žalobce není soudce, až se vyskytnou závady, nebude je jak uplatnit. Vždyť investor přeci nechtěl vložky vyměnit, vždyť je to škoda peněz, když, dle názoru investora (BD) vyměněné vložky překryje zateplení.

Obrázek 8. Další meziokenní experiment.

Opět jedno ze "zaručených" řešení, jak nahradit dožilou meziokenní vložku (MIV). Okenní rám s neprůhlednou výplní 24 mm. Tato nová parodie na meziokenní vložku má však několik závažných vad na kráse:

 • neplní normový požadavek na tepelný odpor konstrukce dne ČSN 73 0540 stanovený na neprůhledné obvodové konstrukce
 • odolnost proti účinkům požáru, která je u požárních pásů vyžadována je v případě této "vložky" nulová a tudíž opět proti normě
 • není splněn normový požadavem na akustický útlum mezi přilehlými místnostmi Rw 42dB (dvě místnosti jednoho bytu) a Rw 52 dB (dva přilehlé byty)
Obrázek 9. Provrtání armovací komory

Jeden z největších prohřešků proti pravidlům při osazování oken. Spodní parapetní část okna nekotvit provrtáním rámu v armovací komoře. Do rámu a armovací komory zatéká voda, armování rezne, rez zatéká do ostění okna.

Obrázek 10. Reznoucí okna

Copak nám tu z oken teče? Že by rez z armovací komory oken nebo rámů? Jak bude armování vypadat za 10 let? Řešení? Vyhodit a znovu, pánové. Teda pokud dodavatel těchto oken ještě vůbec existuje a není v likvidaci či konkurzu.

Obrázek 11. Víceúčelová štěrbina oken

Že by nový patent z produkce zlatých českých ručiček? Štěrbina mezi špatně namontovanými okny může sloužit k mnoha různým účelům:

 • mikrovětrání bez nutnosti otevírat okna
 • zvyšování vlhkosti v bytě s příliš suchým vzduchem pomocí deště hnaného větrem
 • omezenému šmírování sousedů bez ukazování se v okně
 • zvýšení hladiny hluku v bytě

Samozřejmě všechny možnosti jsou špatně, štěrbina mezi rámy oken nemá co dělat.

Obrázek 12. Mimořádně šetřivý řemeslník

Kdo šetří, má za tři. Materiál se musí využít do posledního kousku. Jenže tento způsob šetření zdá se poněkud nešťastným. S profesionální prací nemá tato variace na parapet nic společného. Funkčnost a účelnost tohoto parapetu prakticky nulová. Hlavně že se šetřilo.

Byť některé zde uvedené "kousky" řemeslníků popisujeme s úsměvem na rtech, do smíchu nám rozhodně není. Výsledky práce těchto jedinců i firem jsou tristní, zvlášť smutné je, že se mnohdy jedná o případy zabudování oken významných českých producentů, jejichž roční produkce oken se počítá na tisíce a desetitisíce jednotek. Kéž by stejnou důslednost, jakou projevují ve snaze získat zakázku, projevili i při kontrole práce montážních part - vlastních i externích. Co na plat, že si investor zakoupí "značkové" okno, když zabudování neprovede seriozní řemeslník ale diletant. Aspoň, že bude za 10 let co znovu vyměňovat a opravovat. Pak už si snad dá investor pozor, koho a jak nechá na svém majetku pracovat. Tedy pokud nebude splácet úvěr poskytnutý před lety na úhradu diletantsky provedené práce.

Pokud máte i vy své zkušenosti s prací firem, podělte se o ně. Vaše příspěvky, nejlépe formou fotodokumentace uvítáme na emailové adrese info@panelovedomy.cz. Zveřejnit je můžeme i anonymně, jména hříšníků však vzhledem k současnému právnímu prostředí zveřejňovat nebudeme.

 

Datum: 24.9.2008
Autor: Dipl. Ing. Ivo ZEMAN a redakce
Organizace: René Růžička StavokonzultSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl