Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Povrchová úprava

následující text předchozí text

Povrchová úprava se provádí akrylátovými vodou ředitelnými laky (disperzemi). Použité laky musejí být předem specifikovány a musí být doložena jejich zdravotní nezávadnost předložením bezpečnostních listů. Bezpečnostní list se vystavuje pro barvu každé vrstvy povrchové úpravy zvlášť.

Povrchová úprava může být provedena:

  • jako krycí (struktura dřeva je na hotovém výrobku prakticky neznatelná), přičemž je potřeba stanovit odstín podle barevné smluvené škály (např. RAL), označený v této škále příslušným číslem. V ideálním případě se domluví výroba vzorku, který bude v případě reklamace sloužit jako etalon;
  • jako lazurovací (po finální úpravě je struktura dřeva viditelná), přičemž je potřeba stanovit odstín podle vzorníků výrobce oken (doporučeno), distributora barvy nebo podle předaného vzorku, který bude v případě reklamace sloužit jako etalon. Je vhodné stanovit, že i struktura dřeva bude odpovídat předanému vzorku. Výroba podle vzorku zhotovitele je nejvýhodnější proto, že se takto nejlépe zohlední konkrétní technologické podmínky, za nichž výrobek vzniká. Vzorník distributora barvy bývá často více či méně odlišný od skutečnosti.

Měřitelným faktorem ovlivňujícím trvanlivost povrchové úpravy je tloušťka jejích vrstev. Ta má odpovídat technickým listům výrobce barev. Celková tloušťka nastříkaných vrstev barvy má být obvykle 350–400 µm za mokra. Po zaschnutí má být celková tloušťka nastříkaných barev alespoň 150 µm. Tloušťky větší než 200 µm jsou problematické, a to hlavně z důvodu prostupu a difuze vodních par přes konstrukci dřevěných oken a dveří.

Vždy má být dohodnuto, jaký systém povrchové úpravy bude použit. V úvahu přichází:

  • dvouvrstvý systém povrchové úpravy,
  • třívrstvý systém povrchové úpravy.

Ve smluvním ujednání by mělo být uvedeno, že povrchová úprava se provede stříkáním; není přípustné ruční natírání, které naprosto nezaručuje rovnoměrnost a dostatečnou tloušťku nanášeného barevného filmu. Je nutné zdůraznit, že i při zcela správném provedení povrchové úpravy výrobku se musí pravidelně provádět předepsaná údržba a obnova nátěru.

následující text předchozí text
 
 
Reklama