Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Skleněné výplně

následující text předchozí text

Do okenních křídel se vsazuje tzv. výplň. Obvykle se jedná o výplň skleněnou (2.1), z tabulového skla, popřípadě z výrobku z tabulových skel. Může však jít i o neprůhlednou či jinou výplň, například u některých oken se používá vitráž. Příklady běžně užívaných dvojskel a trojskel s různými typy distančních rámečků jsou uvedeny na obrázku 2.1. Na obrázku 2.2 je pak ukázka izolačního dvojksla s jednou a s dvěma fóliemi Heat Mirror.

Obr. 2.1 – Příklady použití dvoj- a trojskel
Obr. 2.1 – Příklady použití dvoj- a trojskel
Obr. 2.2 – Srovnání běžného dvojskla a dvojskla s jednou a dvěma fóliemi Heat Mirror (zdroj: IZOLAČNÍ SKLA, a. s.)
Obr. 2.2 – Srovnání běžného dvojskla a dvojskla s jednou a dvěma fóliemi Heat Mirror
(zdroj: IZOLAČNÍ SKLA, a. s.)

Na obr. 2.3 je pak termovize a reálná fotografie skel Heat Mirror a jejich porovnání s dvojsklem plněným vzduchem bez pokovení. Horní část dveří je sklo s Ug = 0,8 W/(m2.K), dolní část dveří pak s Ug = 0,6 W/(m2.K), Okno má dle normy Ug = 2,4 W/(m2.K). Na obr. 2.4 je reálný snímek stejného místa. (Bílé čtverečky jsou nálepky s certifikovanou emisivitou ε = 0,96.)

Obr. 2.3 – Termogram běžného skla a dvou různých skel Heat Mirror (zdroj: vlastní)
Obr. 2.3 – Termogram běžného skla a dvou různých skel Heat Mirror (zdroj: vlastní)
Obr. 2.4 – Reálná fotografie místa z termogramu na obr. 2.3
Obr. 2.4 – Reálná fotografie místa z termogramu na obr. 2.3

Obvykle se používají do otvorových výplní skleněné výplně, a to nejčastěji:

  • jednoduché zasklení (pouze pro interiéry). Dříve se používalo ploché sklo o tloušťce 3 mm, dnes je obvyklejší tloušťka 4 mm.
  • Izolační dvojskla. Jde v podstatě o dvě plochá skla slepená k sobě. Distanční rámeček mezi nimi určuje jejich vzdálenost a vymezuje mezi nimi dutinu, která se obvykle pro zlepšení vlastností plní nějakým plynem, nejčastěji argonem případně kryptonem (v ČR používán málo).
  • Izolační trojskla. Princip je stejný, pouze jsou k sobě pomocí distančních rámečků slepena tři skla.
  • Izolační skla s použitím pokovených fólií Heat Mirror. Tato speciální fólie je teplem smrštitelná ve dvou navzájem kolmých směrech, čehož se využívá při výrobě. Po jejím upnutí mezi distanční rámečky se celé sklo zahřeje. Tím dojde k napnutí fólie tak, že není mezi skly patrná. Na základě typu pokovení má toto zasklení různé vlastnosti, které se dají nastavit podle přání zákazníka. Může se jednat o fólie nepropustné pro UV záření, málo propustné pro světlo (tam, kde má být tmavší interiér), málo propustné pro tepelné záření směrem dovnitř (tam, kde je požadavek na omezení přehřívání) apod. Protože je sklo při výrobě zahříváno, používají se výhradně nerezové distanční rámečky. Může se jednat i o sklo s více než jednou vnitřní fólií, čímž se některé vlastnosti zlepšují. Výhodou tohoto zasklení je, že zasklení s fóliemi Heat Mirror má hmotnost stejnou jako dvojsklo, přestože má vlastnosti trojskla či skla s ještě větším počtem tabulí.
  • Jiné, většinou speciálně navržené výplně. V poslední době se vyvíjejí vakuová skla, kdy jsou dvě skla k sobě slepena ve vzdálenosti několik desetin milimetru a jsou v pravidelných intervalech (100 mm) mezi sebou rozepřena. Mezi skly je vytvořeno vysoké vakuum a okraj je následně zataven, případně se tato skla kombinují s dalšími skly.
následující text předchozí text
 
 
Reklama