Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výroba plastových otvorových výplní

následující text předchozí text

Otvorové výplně se zpravidla vyrábějí v továrně z předem vyrobených plastových okenních profilů dodávaných v metráži. Profily se řezáním zkrátí na požadované délky, opatří vnitřními výztuhami a nakonec se svařují do konečného tvaru. Jde o produkt vyráběný z polotovarů a dalších přidaných částí, což ovlivňuje jeho konečné vlastnosti i cenu. Každý výrobce se snaží mít co nejnižší náklady, kupující naopak co nejvyšší kvalitu. Proto je potřeba, aby se objednatel se zhotovitelem dohodl, z čeho a jak budou okna vyrobena. Důležitým údajem je uvedení výrobce, název a označení profilu. Je vhodné smluvené provedení výrobku doložit technickým výkresem charakteristického příčného řezu rámem a křídlem okna, balkonových dveří, vchodových (eventuálně i terasových) dveří v měřítku 1:1, případně jiném (avšak nejvíce 1:5) s podrobným okótováním a popisem. Takový výkres se použije jako příloha ke smlouvě. V tomto výkresu by měla být označena i poloha, uložení a rozměry výztuhy (vč. tloušťky a materiálu vyztužovacího profilu) tak, aby bylo možné zkontrolovat, zda například nedošlo k otočení výztuhy o 180°. Při otočení výztuhy oproti technickému předpisu výrobce profilů může totiž například dojít k tomu, že okno nemá dostatečnou tuhost nebo že hlavy kotvicích prostředků při kotvení skrze rám nejsou správně fixovány v rámu, a potom nemají dostatečnou statickou funkci. Příklad výkresu (bez okótování) je znázorněn na obrázku 7.0.1. Výkres včetně způsobu osazení do ostění najdete na obrázku 8.0.1 v kapitole Otvorové výplně ze dřeva.

Obr. 7.0.1 Ukázka správného (vpravo) a špatného způsobu kotvení rámem vzhledem k poloze ocelové rámové výztuhy
Obr. 7.0.1 Ukázka správného (vpravo) a špatného způsobu kotvení rámem vzhledem k poloze ocelové rámové výztuhy
Obr. 7.0.2 Příklad umístění parapetů v návaznosti na připojovací spáru plastového okna
Obr. 7.0.2 Příklad umístění parapetů v návaznosti na připojovací spáru plastového okna
 

Součástí výkresu by mělo být i naznačení, kde bude usazeno oplechování parapetu a jak bude umístěn parapet vnitřní. Na obrázku 7.0.2 je znázorněno možné umístění parapetu v návaznosti na připojovací spáru okna (viz kapitola Připojovací spára).

Volba umístění parapetu je důležitá proto, že detail u parapetu je z hlediska tvorby plísní nejnáročnější, a tudíž by mělo být od počátku jasné, jak bude tento detail řešen. Častou chybou je podceňování tepelné izolace v oblasti pod venkovním parapetem. Výsledkem je promrzání parapetního zdiva a značné riziko výskytu plísní zdi pod vnitřním parapetem, není-li přímo pod oknem umístěn zdroj tepla.

Je také vhodné do výkresu naznačit, jak bude provedeno kotvení, resp. v kterém místě okenního rámu. Obzvláště pokud je použito středové těsnění, může kotvení přes rám být problematické.

následující text předchozí text
 
 
Reklama