Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Akustické vlastnosti zasklení a jejich klasifikace

následující text předchozí text

Tato oblast zasluhuje poněkud obšírnější výklad, protože zde často dochází k nesprávnému používání pojmů s následným matením uživatelů. Akustické vlastnosti skla se stanovují podle ČSN EN 12758 Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností z června 2011 pomocí vážené neprůzvučnosti Rw, neprůzvučnosti pro dopravní hluk Rtr, faktoru přizpůsobení spektru C a faktoru přizpůsobení spektru pro dopravní hluk Ctr. Všechny uvedené veličiny se udávají v decibelech [dB]. Jejich stanovení se provádí postupem podle EN ISO 717-1 a EN ISO 10140. Faktory přizpůsobení C a Ctr v podstatě zohledňují vliv frekvenčního spektra hlukové zátěže. Každý výrobek, tedy i zasklení, má svou vlastní frekvenci. Zvuk se šíří vlněním o různých frekvencích, a čím více se frekvence těchto vln přibližuje vlastní frekvenci hlukové zátěži vystaveného výrobku, tím je účinek zvukové zátěže intenzivnější. Proto se zjišťují uvedené faktory přizpůsobení, které redukují základní váženou neprůzvučnost na hodnotu nižší, zohledňující právě určité frekvence zvukových vln. Požadavky na akustické vlastnosti zasklení se mohou udávat buď hodnotou samotné vážené neprůzvučnosti Rw, nebo jako součet Rw a faktoru přizpůsobení spektru. Přitom platí, že použití faktoru Ctr má větší vypovídací hodnotu, protože zohledňuje vliv automobilové dopravy, která představuje nejběžnější a velmi intenzivní hlukovou zátěž. Například pro městský pouliční dopravní hluk platí vztah: RA,tr = Rw + Ctr [dB].

Akustické hodnoty typických druhů zasklení jsou tabelovány v uvedené ČSN EN 12758 a lze je v této podobě použít pro odvozování akustických vlastností celých oken a dveří. Pokud není v konkrétním složení sklo v této tabulce k dispozici, je nutno hodnoty stanovit zkoušením podle EN ISO 717-1 a EN ISO 10140. Vhodnost použití konkrétního skla do konkrétních podmínek je třeba důkladně ověřit. Například hodnota RA,tr pro běžně používané izolační sklo 4-16-4 (2× Float 4 mm + 16 mm meziskelního prostoru s výplní argonem) je 29 + (−4) = 25 dB. Podle ČSN 73 0532 – Požadavky na akustické vlastnosti obvodových plášťů a jejich částí je pro okna, která zaujímají méně než 35% podíl v ploše obvodové stěny místnosti, požadavek na neprůzvučnost oken 30 − 5 = 25 dB. Jednoduché okno s tímto zasklením má pak podle ČSN EN 14351-1+A1 odpovídající požadovanou hodnotu Rw + Ctr = 27 dB. Pro tento případ tedy toto zasklení vyhoví. Pokud by však poměr oken a zbývající neprůhledné stěny v místnosti byl více než 50 % (typicky třeba lodžie panelových domů), požadavek na neprůzvučnost oken se již zvyšuje na 30 dB a tento typ zasklení by pak nevyhověl. Proto je nutné věnovat akustickým vlastnostem zasklení opravdu zvýšenou pozornost, aby byla zajištěna pohoda v obytných prostorách.

následující text předchozí text
 
 
Reklama