Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Technické vlastnosti zasklení

následující text předchozí text

Technické vlastnosti zasklení jsou důležitým parametrem. Přitom je možné zasklení kvantifikovat z různých pohledů, respektive kvantifikovat jeho různé vlastnosti:

  • Součinitel prostupu tepla Ug [W/(m2∙K)] dle ČSN EN 673:2011 – tepelněizolační vlastnost výplně stanovená výpočtem nebo dle ČSN EN 674:2011 – zkušební metoda chráněné teplé desky nebo dle ČSN EN 675:2011 – metoda měřidla tepelného toku. Tento součinitel charakterizuje tepelněizolační vlastnost zasklení a udává, kolik wattů prochází jednotkou plochy při teplotním spádu 1 kelvin.
  • Solární faktor g [-] dle ČSN EN 410. Solární faktor udává, kolik tepelného záření projde procentuálně zasklením z exteriéru do interiéru.
  • Světelná propustnost Lt [%] dle ČSN EN 410. Světelná propustnost udává, kolik procent světelného záření sklem projde z exteriéru do interiéru.
  • Odrazivost světelného záření Lr [%] dle ČSN EN 410. Odrazivost světelného záření udává, kolik procent světelného záření přicházejícího z exteriéru je při dopadu na plochu zasklení odraženo zpět.

Dále je třeba sledovat akustické vlastnosti zasklení (3.1), druh výplně meziskelního prostoru (3.2) a třídu bezpečnosti zasklení (3.3).

Poté existují i další požadavky na zasklení, na jeho barvu, neprůhlednost apod. Tyto vlastnosti je vhodné si se zhotovitelem včas dohodnout a přesně specifikovat vlastnosti zasklení, ať již přesným popisem vlastností, nebo odkazem na vzorník výrobce skel.

Lze požadovat například:

  • sklo probarvené ve hmotě, odstín dle vzorníku výrobce skel,
  • reflexní nebo zrcadlové sklo, označení dle výrobce skel,
  • ornamentální sklo, název dle výrobce skel,
  • drátosklo leštěné,
  • drátosklo obyčejné,
  • jiné, výše neuvedené sklo, popřípadě dvojsklo složené z různých skel.
následující text předchozí text
 
 
Reklama