Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevěné, plastové nebo jiné okno?

následující text

Pro výrobu oken a dveří se používá řada materiálů. V dnešní době jsou nejrozšířenější výrobky plastové, kterých je v ČR nejvíce, dále se používají okna dřevěná, hliníková a v zanedbatelném množství ocelová. Než je zvolen materiál, z něhož budou pořizovaná okna a dveře zhotoveny, je potřeba zvážit, k jakému účelu budou výrobky sloužit. Každý z materiálů má své výhody a nevýhody, je nutné pečlivě je porovnat jak z pohledu užitných vlastností, tak i z hlediska cenového.

Pro běžnou individuální výstavbu, jako jsou rodinné domy a standardní bytové domy, jsou vhodná okna plastová i dřevěná, případně jejich kombinace s hliníkovým opláštěním. V případě exkluzivních rodinných vil či individuálně navrhovaných bytových domů s vysokými architektonickými požadavky se spíše uplatní dřevěné otvorové výplně s rozsáhlými možnostmi variability provedení, občas též okna a dveře hliníkové. Okna hliníková nacházejí uplatnění především u velkých prosklených ploch, kdy se vytváří kompletní obvodové pláště nebo jejich části, u zastřešení zimních zahrad a světlíků budov.
Nezastupitelnou roli hrají u prvků s nadměrnými velikostmi pohyblivých částí. U vchodových dveří je ceněna jejich odolnost proti mechanickému poškození. Jako výhodné se v některých případech jeví použití hliníkových výrobků v kombinaci s dřevo-hliníkovými - například u exkluzivních polyfunkčních objektů. Časté je použití hliníku do administrativních či reprezentativních prostor a dřevo-hliníku do prostor určených v téže budově k obývání. Samostatnou kapitolou otvorových výplní jsou okna a dveře bez rámů, tvořené pouze skleněnou výplní. Jejich použití je časté například v prosklených fasádách a u některých architektonicky náročných staveb.

následující text
 
 
Reklama