„Kvalitativní“ vlastnosti oken nebo klamání zákazníka?

Datum: 23.2.2016  |  Autor: Ing. Robert Žúdel, Ph.D.  |  Organizace: aluplast Slovakia s.r.o. pre SR a ČR  |  Firemní článek

Již několik let je patrný sílící trend rozšiřování zavádějících informací o kvalitě plastového okna mezi širokou veřejností i za pomoci tištěných nebo elektronických médií.

Ať už jde o populární nebo víceméně populárně-technické či naučné časopisy, weby a jiné, neustále se v nich opakují stejné zaručeně pravdivé informace o plastových oknech. Co je ale mnohem horší, že se tyto informace, ať už z nevědomosti nebo účelově, šíří mezi projektanty a následně se dokonce dostávají do podmínek výběrových řízení, dokonce i veřejných zakázek hrazených z veřejných prostředků státu, našich daní, fondů EU a jiných.

Zdroj: aluplast GmbH
Zdroj: aluplast GmbH

Nejčastěji opakující se pochybení v soutěžních podmínkách při výběru plastových oken pro danou stavbu jsou: počet komor, stavební hloubka rámu a křídla v mm, výška rámu okenního profilu v mm, nutnost použití pozinkovaných výztuží o tloušťce alespoň 1,5 mm a dokonce jejich tvar (U, C, O), profil třídy A, počet předepsaných uzavíracích bodů kování, žádný obsah recyklátu v profilech a mnoho dalších smyšlených podmínek. V drtivé většině tyto „minimální nutné požadavky“ slouží pouze k manipulování soutěží ve prospěch jednoho či dvou dodavatelů oken (častokrát kolegiální z téhož PVC-U profilu) a na bezostyšné vyřazení nežádoucí konkurence ze supy vyhlédnuté soutěže. Zároveň může jít i o porušení hned několika zákonů a předpisů. [6] [7] [8]

 

Je však třeba jednoznačně říci, že od roku 2006 je každému dostupná výrobková norma [1] na okna a dveře a od roku 2010 i její národní příloha A1. Tato norma je určující pro vlastnosti oken a dveří a způsobu jejich zkoušení. Jasně uvádí i klasifikační normy, podle nichž se výrobky následně zařazují do tříd. Výše uvedené „technické požadavky“ však v této normě budete hledat marně... Mimochodem, norma jde ruku v ruce s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Ve zkratce jde o to, aby spotřebitelé a zákazníci celé Evropy měli k dispozici jasné kvalitativní měřítko pro vlastnosti oken jako stavebních výrobků, tedy pokud se podle výrobkové normy určí konkrétní vlastnost okna a její třída, tak např. Francouz, Dán, Němec, Slovák i Maďar ví, zda toto okno je lepší než jiné, stejně testované.

Z hlediska výsledné schopnosti tepelné izolace celého okna není rozhodující jen počet komor profilů nebo jejich stavební hloubka, ale součinitel prostupu tepla Uw okna [1] [2], včetně zasklení s distančním rámečkem, či vypěnění komor rámu. Z hlediska „pevnosti a nebo tuhosti okna“ (taková vlastnost samozřejmě neexistuje!) Je důležitá třída vlastností jako odolnost vůči opakovanému otevírání a zavírání, odolnost proti vloupání, mechanická pevnost a trvanlivost, odolnost proti nárazům nebo únosnost bezpečnostního vybavení [1] a ne pouze určitý tvar, materiál a tloušťka výztuže. Nejmodernější profily nemusí ocelové výztuže ani obsahovat, ale statickou funkci zajišťuje speciálně navržený kompozit spolu s technologií vlepování zasklení (podobně jako při zajištění stability karoserie Vašeho auta).

Pokud jde o „tuhost profilu“ (další vymyšlená vlastnost) není rozhodující tloušťka vnější stěny profilu [3] jako polotovaru (mimochodem samotný článek 4.4. Normy v poznámce jasně říká, že tloušťka stěny není kvalitativní vlastností ani okna, ani profilu!), ale vlastnosti uváděné v požadavkové části této normy [3]. Ten, kdo vám tvrdí, že silnější stěny jsou „pevnější“ o 15 %, vám již neřekne, že pokud předepsaná pevnost svaru rohu je cca 4400 N, tak profil ať už se stěnou 2,5–2,7 mm nebo se stěnou 2,8–3,0 mm požadavek splní, protože pevnost svaru obou se přibližuje k 6000 N i více [4] [5]. Jistěže více PVC rovná se vyšší cena, vyšší obrat, vyšší zisky. Co na tom, že nařízení Rady EU všem výrobcům ukládá povinnost hospodárně navrhovat a pořizovat své produkty s ohledem energetickou náročnost budov a vliv na životní prostředí.

Vláda ČR přijala usnesení o akčním plánu na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami. Tento akční plán předpokládá optimalizaci velikosti a přiměřenosti výrobků (a jejich balení), snižování hmotnosti výrobků při udržení jejich technických parametrů a snižování spotřeby materiálu i hmotnosti výrobků i při snížení technických parametrů, ale bez vlivu na požadované vlastnosti (tedy jde o optimalizaci tvaru). Pro oblast plastových okenních profilů jde o využití třídy B (přesně ve smyslu ČSN EN 12608) a zajištění vlastností oken (přesně ve smyslu ČSN EN 14351-1 + A1) i při menší tloušťce obvodových stěn profilů.

Recyklované PVC rozhodně nezhoršuje vlastnosti okna, právě naopak, např. rohové pevnosti svárů stoupnou o cca 17 % [4]. Všichni významní špičkový výrobci a dodavatelé PVC-U profilů jsou sdruženi ve spolku Rewindo (více na www.rewindo.de) a úspěšně recyklují prvotní materiál a přispívají k ochraně životního prostředí.

Alfou a omegou jsou tedy všechny mandatorní vlastnosti [1] pro okna a dveře jako celku, čili vodotěsnost, průvzdušnost, odolnost vůči zatížení větrem, akustické vlastnosti, součinitel prostupu tepla Uw okna, nebezpečné látky a únosnost bezpečnostního vybavení (pokud je osazeno ve výrobku), čili minimálně 7 testovaných vlastností. A ne polotovarů (PVC, kování, zasklení, distanční rámečky, těsnění, ...)

Pro omezený prostor není možné popsat všechny faktory, které ovlivňují výslednou kvalitu okna. Třeba mít vždy na paměti, že i z dobrého profilu se dá udělat špatné okno a 50 % dobrého okna je jeho správná montáž.

A v případě, že natrefíte na odborníka se zaručenými tipy na kvalitní okno, jak je uvedeno v úvodu článku, doporučujeme Vám zvážit důvěryhodnost jeho informací.

aluplast logo

Ing. Robert Žúdel, PhD
systémový technik aluplast Slovakia s.r.o. pre SR a ČR, www.aluplast.net
robert.zudel@aluplast.net
+421 243 637 704

Literatura a odkazy

  • [1] ČSN EN 14351-A1/Z1. Okná a dvere. Norma pre výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu, SÚTN 2006–2012, Bratislava
  • [2] ČSN EN ISO 10077-1-2. Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1. Zjednodušená metóda, SÚTN 2012, Bratislava
  • [3] ČSN EN 12608. Profily z nemäkčeného PVC-U na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. SÚTN 2003–2005, Bratislava
  • [4] aluplast Slovakia s.r.o., Protokol o skúške č. 0021/2010, Zisťovanie pevnosti zvarených rohov a identifikácia materiálu. VÚSAPL a.s., Odbor skúšobných laboratórií, Nitra, 2010
  • [5] Vnútropodniková kontrola (FPC podľa EN 14351-1), Noves a.s. Spišská Nová Ves, Slovaktual s.r.o. Pravenec, 2013–2015, aluplast Slovakia s.r.o., Bratislava
  • [6] § 255 porušování povinnosti při správě cizího majetku i § 158 zneužívání pravomoci veřejného činitele 140/1961 Sb., trestního zákona
  • [7] § 44 Zadávací dokumentace 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  • [8] Smernica Rady (EÚ) 98/34 prípadne nariadenie 2679/98 a ich implementácia v SR
 

Datum: 23.2.2016
Autor: Ing. Robert Žúdel, Ph.D.
Organizace: aluplast Slovakia s.r.o. pre SR a ČRSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely