Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Třída A u plastových oken aneb jak klamat veřejnost

Podle reklamních sloganů některých výrobců PVC oken se zdá, že profily třídy A jsou horší než profily třídy B. Klasifikace okenních profilů do tříd A, B a C však už dnes nemá žádný vliv na pevnost, životnost nebo izolační vlastnosti oken.Závazná norma ČSN EN 12608, která klasifikuje tloušťky pohledových (vnějších) stěn do tříd A, B a C vysloveně uvádí, že roztřídění profilů do těchto kategorií není určeno k naznačení rozdílů v kvalitě profilů či funkčnosti oken vyrobených z těchto profilů. Skutečnou kvalitu neurčuje tedy tloušťka pohledové (vnější) stěny, ale kvalita a složení materiálu, konstrukční řešení, počet komor, výztuhy profilu a i kvalita provedení. Nelze tedy kvalitu oken posuzovat pouze podle tloušťky stěn profilu, tj. podle informace o zařazení do třídy A.

Skutečností je, že současné profily zařazené do třídy B mají neporovnatelně vyšší pevnost rohů oproti profilům ve třídě A s nižší stavební hloubkou a menším počtem komor vyráběných v minulosti. Zákazníci by se tak při výběru opravdu kvalitních oken neměli řídit matoucími slogany o třídě A, ale hledět zejména na koeficienty tepelné prostupnosti (U), zvukovou průzvučnost, odolnosti proti zatékání, těsností oken či typem a kvalitou zasklení.

Deceuninck, spol. s r. o.
logo Deceuninck, spol. s r. o.

Společnost Deceuninck je jedním z předních výrobců PVC okenních profilů a terasového systému z unikátního materiálu Twinson. Díky svým výrobkům nabízí efektivní , kvalitní a úsporná řešení pro váš domov. Kontaktujte obchodní partnery společnosti ...

 
 
Reklama