Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mission Completed/Mise K(c)ompletní – Montáž okenních fólií bez lepidla

Naše společnost má pro Vás v portfóliu už k(c)ompletní systém okenních a fasádních těsnicích fólií pro normovou montáž výplňových konstrukcí, které nevyžadují na montáž žádné dodatečné lepidlo.

Naše společnost má pro Vás v portfóliu už k(c)ompletní systém okenních a fasádních těsnicích fólií pro normovou montáž výplňových konstrukcí (ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077), které nevyžadují na montáž žádné dodatečné lepidlo. Tyto fólie mají na zadní straně naneseno celoplošné lepidlo s okamžitou adhezí na různé povrchy (podle typu konstrukce se může použít primer). Jde o skupinu produktů těsnicích fólií pro interiérovou a exteriérovou stranu připojovací spáry ISO-CONNECT FD Complete INTERIÉR a ISO-CONNECT FD Complete EXTERIÉR, jako i těsnicí fólie ISO-CONNECT VARIO SD a VARIO XD s proměnlivým difuzním odporem. Pro fasádní konstrukce jsou vhodné fólie na bázi EPDM, kde rovněž nechybí varianta s celoplošným lepidlem FASATAN Complete pro exteriérové těsnění a FASATYL Complete pro interiérové těsnění. Samozřejmostí jsou i všechny typy expanzních pásek, které mají rovněž na jedné straně samolepicí pásek na použití bez přídavného lepidla (ISO-BLOCO One, ISO-BLOCO HF a ISO-BLOCO 600).

S pomocí samolepicího vybavení nových variant fólií COMPLETE je možné úplné vypuštění dodatečných lepidel. Při montáži získáte velký pracovní komfort nejen v čase montáže, ale i v jejím průběhu, protože lepidlo bylo navržené tak, aby se dala fólie po nalepení ještě zkorigovat. Systém COMPLETE byl vyvinutý tak, aby se plná lepicí síla projevila až po několika hodinách.

Samolepicím zpracováním těsnicích fólií se zabránilo tvorbě netěsností, které mohou vznikat při aplikování lepidla. Další výhodou je možnost okamžitého omítnutí fólií a následná vynikající přídržnost omítky, jelikož je garantované celoplošné nalepení (nevzniká trampolínový efekt), fólie nejsou povrchově znečištěné z lepidla. Při systému fólií COMPLETE se také výrazně minimalizuje možnost znečištění rámů výplňových konstrukcí a jiných konstrukcí.

ALLMEDIA spol. s r.o. organizační složka
logo ALLMEDIA spol. s r.o. organizační složka

Obchodní společnost založená v roce 1990 dodává na český trh produkty z oblasti stavebnictví (kotevní technika, stavební materiál a chemii, kvalitní stroje, nástroje a nářadí) pro obchodní, stavební a strojírenské firmy, kovovýrobu a řemeslníky.

 
 
Reklama