Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Slavnostní připomenutí deseti let šetrných budov v Česku

Česká rada pro šetrné budovy oslavila 10. výročí v prostorách pražského Pragovka Art District. Záměr stavět budovy nejen energeticky úsporné, ale i šetrné k lidem, k jejich okolí a k životnímu prostředí, se postupně daří prosazovat.

Obr. Slavnostní okamžik 10. výročí Rady pro šetrné budovy podpořili ti, co stáli na jejím počátku, Ira Saul Rubenstein (vlevo) a Petr Vogel (uprostřed).
Obr. Slavnostní okamžik 10. výročí Rady pro šetrné budovy podpořili ti, co stáli na jejím počátku, Ira Saul Rubenstein (vlevo) a Petr Vogel (uprostřed).

Česká rada pro šetrné budovy si připomněla 10 lety od svého vzniku. Základem byl projekt tehdejších studentů Petra Vogela a Petra Kotka, které zaujala myšlenka stavět budovy nejen úsporné energeticky, ale budovy všeobecně šetrné vůči životnímu prostředí a lidem. Osobností, které přinesla základní podnět a trvalou spolupráci, byl Ira Saul Rubenstein, mimo jiné zástupce britské finanční skupiny angažující se v oblasti bytové výstavby. Do jejího portfolia patří nyní i areál bývalého pražského výrobce nákladních automobilů Praga v Praze - Vysočanech. Oslava 10. výročí České rady pro šetrné budovy se konala v prostoru Pragovka Art District, kde v pronajatých ateliérech nyní působí okolo stovky umělců.

Obr. Vedle osobností ze stavebních firem se zúčastnili i zástupci ze sféry českého vysokého školství, např. prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakulta stavební (druhý zprava) a nebo sféry expertně poradenské, např. Ing. Beranovský Jiří Ph.D., MBA, EkoWatt (čtvrtý zprava).
Obr. Vedle osobností ze stavebních firem se zúčastnili i zástupci ze sféry českého vysokého školství, např. prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí Katedry technických zařízení budov a proděkan pro rozvoj a vnější vztahy na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakulta stavební (druhý zprava) a nebo sféry expertně poradenské, např. Ing. Beranovský Jiří Ph.D., MBA, EkoWatt (čtvrtý zprava).

Povědomí o šetrném stavebnictví roste a počet takto realizovaných budov narůstá. Spektrum diskusí o šetrném stavebnictví dnes zahrnuje nejen energetickou náročnost, ale řeší se také soulad budov s veřejným prostorem, zabírání orné půdy a proto snahu využít brownfieldy, kvalitu vnitřního prostředí zahrnující nejen technické, ale i psychologické parametry, hospodaření s vodou, využití zelených střech a fasád aj.

Při příležitosti oslav Rada pro šetrné budovy hlasováním svých členů sestavila unikátní seznam 10 přelomových staveb realizovaných v Česku. Na počátku stojí v roce 2009 řešená budova Národní technické knihovny. Historicky první budovou certifikovanou ve standardu LEED, je centrála ČSOB v Praze - Radlicích. Aktuálně nejvýznamnější a udávající tón je budova Visionary v Praze - Holešovicích. Tato budova je certifikována v zatím nejkomplexnějším hodnocení WELL. Pro certifikát WELL je mimo jiné zásadní, že se budova hodnotí až po zahájení jejího využívání a obsazení prostorů.

Počet šetrných budov a pasivních domů roste

Aliance firem oboru energeticky úsporného stavebnictví Šance pro budovy (zakládajícími členy jsou Česká rada pro šetrné budovy a Centrum pasivního domu) nedávno na své tiskové konferenci uvedla, že Česko zůstává ve střední a východní Evropě v odvětví šetrného stavebnictví lídrem. Podíl šetrných budov roste ve všech segmentech a u rodinných domů se v pasivním standardu staví 6 % novostaveb.Znakem šetrných budov je i využití bývalých průmyslových areálů, které již v městském prostředí nenachází naplnění. Příkladem, kde se tak děje, je zmíněný areál Pragovky. Budovy se slavným historickým zázemím průmyslové činnosti není nutné jen bourat, ale lze jim nacházet nové naplnění. Tímto směrem se ubírají i majitelé Pragovky. Komunita umělců působících v Pragovka Art District má k dispozici nejen ateliéry. Pro ně a obecně pro všechny přátele moderního umění jsou k dispozici výstavní galerijní prostory, i kavárna. V době oslav 10. výročí České rady pro šetrné budovy byly stěny kavárny vyzdobeny několika díly Kanaďana s českými rodiči, který přesídlil zpět do České republiky a tvoří zde pod uměleckým jménem David Strauzz. I umění je součástí pojmu šetrné budovy.

O české radě pro šetrné budovy

Obr. Kavárna a portrét (zdroj: David Strauzz ©)
Obr. Kavárna a portrét (zdroj: David Strauzz ©)

Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC) spojuje společnosti a organizace z celého hodnotového řetězce oboru šetrného stavebnictví: od projektantů, architektů přes dodavatele materiálů a technologií až po stavební firmy a developery. Misí Rady je podněcování tuzemského trhu k přeměně způsobů, jakými se navrhují, staví, rekonstruují a provozují budovy a urbanistické celky. Cílem je vytvořit zdravé, prosperující, ekologické a společensky ohleduplné prostředí s vyšší kvalitou života. CZGBC od svého vzniku v roce 2009 úzce spolupracuje s celosvětovou zaštiťující organizací – Světovou radou pro šetrné budovy (World Green Building Council), sdružující přes 90 zemí. CZGBC má v současné době bezmála 70 členů. Všechny informace o činnosti Rady a jejích členech naleznete na www.czgbc.org