Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová posila týmu České rady pro šetrné budovy

Největší tuzemská organizace v oboru šetrného stavebnictví – Česká rada pro šetrné budovy – přijala do svého týmu bývalou šéfredaktorku odborného časopisu Odpadové fórum Janu Drábkovou.

Novou posilou týmu České rady pro šetrné budovy se stala Jana Drábková
Novou posilou týmu České rady pro šetrné budovy se stala Jana Drábková

Ta bude vzhledem ke svým bohatým zkušenostem zajišťovat chod pracovních skupin Rady k udržitelným materiálům a hospodaření s vodou. Zároveň bude zodpovědná za pořádání akcí a nahradí tak na této pozici Moki Topiarzovou, která odešla na mateřskou dovolenou.

Jana Drábková bude mít na starosti přípravu a realizaci seminářů a akcí, jejich vyhodnocování a komunikaci s členskými společnostmi Rady. Díky svým znalostem a dosavadní specializaci bude navíc současně působit jako koordinátorka pracovních skupin Rady pro jedny z klíčových oblastí šetrné výstavby týkajících se udržitelných materiálů a hospodaření s vodou.

K významu této problematiky uvádí Jana Drábková následující: „Udržitelný rozvoj ve stavebnictví, který je jedním z hlavních cílů České rady pro šetrné budovy, je mi ze své podstaty velmi blízký. Jsem proto ráda, že jsem se stala členkou týmu Rady a mohu se tak podílet mimo jiné na koordinaci pracovní skupiny k tematice udržitelných materiálů, jejichž využívání je základem oběhového hospodářství. Svou činností bych chtěla přispět zejména k tomu, aby se principy cirkulární ekonomiky v budoucnu staly samozřejmostí i pro tuzemské stavebnictví.

Česká rada pro šetrné budovy, z.s.
logo Česká rada pro šetrné budovy, z.s.

Naší vizí jsou budovy, které umožní vyšší produktivitu práce, vytvoří zdravé a pohodlné prostředí, přičemž nespotřebují více energie, než samy vyprodukují. Investice do nemovitostí v celém jejich životním cyklu budou hnací silou udržitelného ekonomického ...

 
 
Reklama