Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je důvod investovat do nových oken?

V polovině devadesátých let proběhla první vlna výměny starých dřevěných a nevyhovujících oken za nová plastová. To mělo za následek výraznou úsporu energií, ale také problémy s vlhkostí. Nová okna téměř dokonale utěsnila místnosti, a protože lidé nezměnili své zvyky a způsob větrání, okna se rosila a začaly se objevovat plísně. Nemluvě o některých špatně provedených montáží, díky kterým vznikaly například tepelné mosty. Výrobci oken udávají, že okna jsou konstruována tak, aby vydržela zhruba 30 let. Nacházíme se tedy v období, kdy lze vážně uvažovat o druhé vlně výměny oken, především u panelových a bytových domů.

Energetické úspory

Jedním z důležitých argumentů, který podporuje další vlnu výměny oken, je investice do nemovitosti, kterou v případě prodeje nebo nových pronájmů investor takto zhodnocuje. Poptávka po bytech neustále roste, stejně jako nároky uživatelů, a tak je zmíněné hledisko z tohoto pohledu namístě. Dalším argumentem jsou energetické úspory. Okna prodělala od poloviny 90. let značný pokrok a dnes jsou jejich tepelněizolační vlastnosti na daleko vyšší úrovni. Základním aspektem kvality je posouzení součinitele prostupu tepla Uw, který hodnotí vlastnosti okna jako celku. Česká norma v současné době doporučuje hodnotu Uw = 1,2 W/m2K (respektive 0,62 u pasivních domů), přičemž v procesu přípravy je další legislativní zpřísnění. Přední výrobci oken však již nyní dokladují parametry, které splní i případnou náročnější normu. Například okna SYNEGO (REHAU) mohou mít Uw až 0,66 W/m2K. Významný skok ve výrobě oken znamenal příchod kompozitního materiálu na bázi PVC a skelných vláken (RAU-FIPRO®), který společnost REHAU představila poprvé před 11 roky, a při jehož vývoji využila zkušeností z automobilového a leteckého průmyslu. Kompozitní materiál dodal oknům GENEO vysokou pevnost, tuhost a tvarovou stabilitu. Okna tak mohla velikostně narůst a přiblížila se rozměrům hliníkových profilů. U většiny okenních elementů GENEO se navíc nemusela vkládat ocelová výztuž, což vedlo jednak ke snížení hmotnosti, a jednak k dalšímu zlepšení tepelněizolačních vlastností. Do „volných“ komor okenních profilů bylo naopak možné vložit termomoduly, které snížily Uw na hodnotu 0,6 W/m2K, a tak otevřely těmto systémům cestu k nízkoenergetickým a pasivním domům. Obecně se průměrná stavební hloubka oken ustálila na 80 až 86 mm v kombinaci s trojitým zasklením.

Design a nárůst velikosti

Perspektivním důvodem, proč měnit okna, je design. Jak se měnila doba, měnila se i architektura. Design hraje čím dál větší roli a mnohdy v celkovém kontextu spolurozhoduje o koupi nemovitosti nebo bytu. Zatímco v 90letech neznal trh jinou barvu než bílou, dnes má investor možnost vybírat z velkého množství dekorů a barevných odstínů. Například vzorník KALEIDO COLOR od firmy REHAU nabízí přes 400 možností nevyjímaje dřevodekory a imitace hliníku. Kašírované okenní profily SYNEGO či GENEO navíc umožňují vyrábět dvoubarevná okna, tak aby charakter exteriéru byl odlišný od interiéru.

Trendem dnešní doby jsou velkoformátové zasklené plochy, které se prosazují u rodinných domů, moderních bytových domů, a dokonce u rekonstrukcí. I to má své racionální důvody, neboť uživatelé touží po užším kontaktu s okolím a větším podílu přirozeného světla v interiéru. Populární v tomto ohledu jsou zejména velkoformátové posuvné systémy, která usnadní a zpříjemní vstup na balkon či terasu. Existují v podstatě tři základní varianty – posuvně zdvižné systémy (tzv. HS portály) ideální pro větší šířky elementů, posuvně sklopné (PKS) vhodné do velikostí 1,5 metru, a nakonec paralelně posuvné dveře, které jsou používány především v oblasti Středomoří, neboť mají na naše poměry nedostatečné utěsnění. Stálou popularitu plastových oken podporuje rovněž snadná údržba a životnost, která je bezkonkurenční. Někteří výrobci fólií proto dokladují pro kašírované profily až 15letou záruční dobu.

Požadavek na komfort a bezpečnost

Komfort v případě oken znamená především schopnost absorbovat hluk, což je téma důležité zejména v městské aglomeraci, kde je hlukové zatížení velmi silné. Tuto vlastnost lze ovlivnit volbou materiálu profilu a způsobem zasklení. Ve srovnání s počátky devadesátých let je hlukový útlum soudobých okenních systémů více než dvojnásobný. Dokážou pohltit až 47 dB.

Vedle hlukového útlumu je třeba zmínit další důležitou vlastnost moderních oken – umí se lépe vypořádat s vlhkostí. Dnes již existuje řada doplňků oken, které zajistí požadovanou výměnu vzduchu v místnosti. Špičku ledovce představují systémy nuceného větrání s rekuperací. Zcela ojedinělý je pak systém REHAU INOVENT, kde je nucené větrání s rekuperací zabudované přímo v rámu okna a jeho součástí je i pylový a prachový filtr. Což je vynikající řešení pro alergiky a astmatiky. V rámci rozvíjejícího se trendu „chytré domácnosti“ nejsou ani výrobci oken pozadu. Není to jen INOVENT, ale třeba i alarm integrovaný do okenního rámu, jenž umí komunikovat se zabezpečovacím zařízením domu apod. S problematikou zabezpečení souvisí i klasifikace oken do bezpečnostních tříd. Nejširší skupinu představují okna ve třídě RC2, lze však dosáhnout i třídy RC3. Jejich zařazení určuje několik faktorů – kvalita rámu okna, typ zasklení a kvalita kování.

Současná montáž

Příchodem nových technologií se i montáž oken velmi zjednodušila, což je dobrá zpráva nejen pro investora, ale hlavně pro uživatele bytu, jenž se nemusí montáže tolik obávat. Změnu oproti předchozímu stavu přinesly například komprimační multifunkční pásky, které rychle, a hlavně kvalitně utěsní spáry kolem oken, respektive dveří. Zajistí odpovídající tepelnou izolaci v meziprostoru připojovací spáry a současně se docílí vodotěsnosti zvenčí a parotěsnosti uvnitř. Vše v podstatě probíhá v jednom kroku a při dodržení správného technologického postupu se eliminuje riziko výskytu tepelných mostů.

S montáží souvisí také téma recyklace starých plastových oken. Společnost v tomto ohledu zcela změnila své postoje a ochrana životního prostředí se tak dostala do popředí nejvyšší důležitosti. Proto si i výrobci oken uvědomují svou odpovědnost, a tak jsou staré profily 100% recyklovány a na výrobu nových oken se využívá významné množství regenerátu, který má naprosto stejně kvalitní vlastnosti jako prvomateriál (více se dozvíte na www.rewindow.cz).

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...