Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sté výročí oslavila Fakulta lesnická a dřevařská ČZU mezinárodní konferencí

Dne 16. března 1919 byly slavnostně zahájeny první přednášky na lesnickém oboru v té době České techniky v Praze. Přesně o sto let později se v pátek 15. března uskutečnila na půdě České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze na Fakultě lesnické a dřevařské mezinárodní konference s názvem: „The Future of Forestry and Wood Sciences in the Changing World.“


Jak přispět ke zmírnění dopadů klimatických změn, propojení lesnictví a zemědělství, poskytování surovin pro biologicky orientovanou společnost – to jsou některá z témat, která na konferenci zazněla. Diskutovalo se také o fakultních vědeckých projektech, které probíhají v ČR i zahraničí.

Hlavními řečníky mezinárodní vědecké lesnické konference byli uznávaní světoví vědci. Vystoupil významný americký vědec Andrew Liebhold, jehož výzkum se zaměřuje především na ekologii invazních organizmů v souvislosti s globální změnou. Dalším vystupujícím byl ředitel oboru evoluční neurologie v Max Planck Institute for Chemical Ecology a současně vicepresident Mac Planck Society Bill Hansson, který se specializuje na studium chemické komunikace hmyzu.

Za Českou republiku promluvili světově uznávaní odborníci Hynek Burda, který se ve svém současném výzkumu zaměřuje na etologii zvířat, hlavně ve vztahu k vnímání geomagnetických a elektromagnetických polí a Petr Horáček, který se zabývá možnostmi a perspektivou nahrazení neobnovitelných přírodních zdrojů dřevem jako unikátním obnovitelným zdrojem. Mezinárodní konference, která je součástí oslav sta let od začátku vysokoškolského lesnického vzdělávání, se zúčastnilo více než 50 zahraničních vědců a dalších minimálně 200 vědců a odborníků z praxe z celé České republiky.

 
 
Reklama