Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový web o nulových domech – praktická řešení, příklady domů, ekonomická návratnost, požadavky zákonů

www.nulovedomy.org je nový web s praktickými informacemi o „nulových domech“, které jsou poprvé součástí zákona ČR, platného od 1. 1. 2013. Zákon přináší nejpozději od roku 2020 povinnost výstavby všech nových budov s tzv. „téměř nulovou spotřebou energie“. Další novinkou v zákoně je např. povinnost předkládat průkaz energetické náročnosti budovy při prodeji nebo pronájmu nemovitosti.

Jaké novinky čekají výstavbu a rekonstrukci domů?

Čekají nás novinky zásadní, a to další výrazné snižování spotřeby energie v domech, a tedy i úspory financí za energie. Od 1. 1. 2013 platí nový zákon (zákon č. 318/2012 o hospodaření energií, novela zákona č. 406/2000), který znamená zásadní změnu ve výstavbě nových budov. Poprvé v historii zákon definuje „domy s téměř nulovou spotřebou energie“ – dále jen „nulové domy“. Všechny nové budovy musí být téměř nulové nejpozději od roku 2020, některé typy budov dokonce již od roku 2016! Když tento požadavek srovnáme s energetickou úrovní domů, které se v současnosti staví, vidíme, že se jedná o velmi ambiciózní cíl. V praxi to pro majitele nových domů bude znamenat výrazné úspory energie a financí na provoz domů. Méně příjemným dopadem mohou být často vyšší náklady na výstavbu domu, který bude splňovat téměř nulovou spotřebu energie. Zvýšené náklady na výstavbu domu se však vždy vrátí ve formě úspor financí za energie i v komfortnějším vnitřním prostředí v domě (větší tepelná pohoda, vyšší kvalita vzduchu apod.).


Nulové domy, Freiburg, Německo (foto: Rolf Disch SolarArchitektur)

Pokud se náklady v provozu nulového domu vrátí, jaká je ale doba této návratnosti? A jak kvalitní prostředí v nulovém nebo pasivním domě skutečně je? Z čeho může být nulový dům postaven a jakým způsobem jej vytápět? Tyto důležité otázky zodpovídá nový web věnovaný nulovým domům: www.nulovedomy.org.

 

Jaké informace na webu www.nulovedomy.org naleznete

Co jsou nulové domy – základní informace o nulových domech a v čem se liší od pasivních domů, důvody pro stavbu nulového domu, jak musí být nulový dům navržen a jak se v nulovém domě žije.

www.nulovedomy.org
www.nulovedomy.org

Praktické informace a rady pro stavbu – jaká je ekonomická návratnost pasivních a nulových domů, jaké konstrukční systémy a jaké materiály lze použít pro stavbu nulového domu, čím nulový dům vytápět, jak zvýšit nezávislost na energetických sítích, jak využít Trombeho stěnu v nulovém domě, jak řešit tepelné mosty u pasivních a nulových domů, jak řešit základy, seznam webových stránek výrobců technologií, atd.

Co stanovují zákony – stručný výtah i celé znění zákona č. 318/2012 o hospodaření energií (novela zákona č. 406/2000) a novely vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov. Jsou zde informace o nulových domech i o nových požadavcích na průkazy energetické náročnosti budov.

Příklady pasivních a nulových domů – postupně narůstající databáze pasivních a nulových domů v Plzeňském kraji a okolí s fotografiemi, technickými informacemi, výsledky měření kvality prostředí (teplota a vlhkost vzduchu, koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu), termovizní snímky, informace o možnosti návštěvy.

Vaše zkušenosti – diskuse, do které patří dotazy a zkušenosti všech, kteří se jakýmkoliv způsobem zabývají nulovými domy, provozují je nebo v nich žijí.

Vybrané ukázky informací z webu www.nulovedomy.org

Praktické informace a rady pro stavbu

nulovedomy
Pasivní dům využitý pro výpočty ekonomické návratnosti (foto: Jan Martínek)

Jaká je návratnost pasivního a nulového domu?

Návratnost byla počítána pro konkrétní uvedený příklad domu – pro jiný typ domu a jiné použité zdroje energie může být jiná!

Prostá návratnost nepočítá s růstem cen energií. V druhém řádku tabulky je proto návratnost při uvažovaném růstu cen energií o 5% ročně (konzervativní odhad).

Z tabulky vyplývá, že návratnost investice do pasivního domu je mezi cca 12–16 lety. Když vezmeme v úvahu, že dům stavíme na mnoho desítek let, tak po uplynutí doby návratnosti nám dům ještě několik desetiletí „vydělává“. Investice do nulového domu vychází stejně nebo ještě lépe. To je v našich příkladech dáno zejména výhodnou výkupní cenou (a zelenými bonusy) elektřiny z fotovoltaických systémů.

Když k tomu připočítáme výbornou tepelnou pohodu, lepší kvalitu vnitřního ovzduší a další výhody, je investice do nulového domu výbornou volbou do budoucna.

Varianta 2) pasivní důmVarianta 3) nulový důmVarianta 4) nulový dům
Vícenáklady286 660 Kč611 660 Kč561 660 Kč
Prostá návratnost16 let11 let15 let
Návratnost při růstu cen energií12 let9 let12 let

V našich příkladech se jedná o skutečně nulové domy – tedy domy, které dokáží v průběhu roku vyrobit stejné množství energie z obnovitelných zdrojů, jaké spotřebovávají na svůj provoz. Definice domů s téměř nulovou spotřebou energie v zákonu 318/2012 o hospodaření energií (a souvisejících vyhláškách) je méně přísná. Zda dům splňuje podmínky domu s téměř nulovou spotřebou energie se řeší vždy odborným výpočtem.

Co stanovují zákony

Shrnutí důležitých bodů zákona 318/2012

Snižování spotřeby energie v domech

Všechny nové domy od 1. 1. 2013
Musí splňovat požadavky na spotřebu energie v domech od 1. 1. 2013 dle stávající vyhlášky 148/2007 a od 1. 4. 2013 musí splňovat nové požadavky dle novely vyhlášky 148/2007 (přísnější požadavky na spotřebu energie v domech).

Nové domy (bytové, rodinné, administrativní) od roku 2018 / 2019 / 2020
Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy), a to:

  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2019 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2020 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)

Nové domy veřejné správy od roku 2016 / 2017 / 2018
Musí splňovat požadavky tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie (nulové domy), a to:

  • od 1. ledna 2016 (pro domy s podlahovou plochou větší než 1 500 m2)
  • od 1. ledna 2017 (pro domy s podlahovou plochou větší než 350 m2)
  • od 1. ledna 2018 (pro domy s podlahovou plochou menší než 350 m2)

Konkrétní požadavky na nulové domy: viz novela vyhlášky 148/2007

Změny dokončených budov

  • V případě větší změny budovy (mění se více než 25 % celkové obálky budovy) musí budova po změně splňovat požadavky na spotřebu energie dle novely vyhlášky 148/2007
  • V případě jiné než větší změny budovy musí měněné stavební prvky nebo technické systémy splňovat požadavky uvedené v novele vyhlášky 148/2007

Příklady pasivních a nulových domů

nulovedomy
Jeden z pasivních domů, kde probíhalo měření (foto: ENVIC, o.s.)

Uváděné údaje u příkladů domů

Adresa, GPS, autor návrhu, měrná potřeba tepla na vytápění dle PHPP, měrná potřeba primární energie, neprůvzdušnost.

Konstrukční systém, skladba konstrukcí, vytápění a větrání a mnoho dalších.

 
Graf z měření kvality vnitřního prostředí (graf: ENVIC, o.s.)
Graf z měření kvality vnitřního prostředí (graf: ENVIC, o.s.)

Měření kvality vnitřního prostředí v domě

Časový průběh teploty, vlhkosti vzduchu a koncentrace CO2 ve vzduchu.

 
Měřený údajPrůměrMin.Max.
Teplota vzduchu21,8 °C (21,8 °C)18,7 °C (19,3 °C)22,9 °C (24,2 °C)
Relativní vlhkost vzduchu56,8 % (56,1 %)46,1 % (42,6 %)65 % (66,2 %)
Koncentrace CO2941 ppm (2163 ppm)482 ppm (1259 ppm)1442 ppm (3251 ppm)

Hlavní naměřené údaje o kvalitě vnitřního prostředí

Měření probíhalo v zimním období v obývacím pokoji pasivního rodinného domu v průběhu tří dnů.
V závorce jsou pro zajímavost uvedeny údaje ze stejného měření ve starším cihlovém domě bez větracího systému (větráno okny a infiltrací).

 

Termovizní snímky pasivního rodinného domu

Termosnímky: ENVIC, o.s.
Termosnímky: ENVIC, o.s.
Termosnímky: ENVIC, o.s.
Termosnímky: ENVIC, o.s.

Pro kompletní informace navštivte www.nulovedomy.org.

Webové stránky www.nulovedomy.org byly zpracovány za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – Program EFEKT – www.mpo-efekt.cz.

ENVIC
logo ENVIC

ENVIC je sehraný tým zkušených lidí, který přináší inspiraci ke zlepšování kvality života. Poradíme, jak úsporně bydlet, dobře jíst a vařit, zahradničit ve městě, pečovat o krajinu a veřejný prostor a jak získat dotace. Pořádáme Plzeňské farmářské trhy, ...