Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Centrum pasivního domu k novele zákona o hospodaření energií

Uvědomujeme si, že veřejná diskuse týkající se novely zákona č. 406/2000, Sb. o hospodaření energií není zdaleka černobílá. Domníváme se však, že vyjádření podpory této věci je důležitým a potřebným krokem pro zajištění konkurenceschopnosti českého stavebnictví, nastartování ekonomiky, ochranu spotřebitelů i jako významné gesto udržitelného chování.

Centrum pasivního domu se proto po intenzivní odborné diskusi rozhodlo otevřeně vyslovit podporu přijetí novely zákona, a to z těchto důvodů:

Novela zákona vznikla v rámci důkladné a komplexní odborné diskuse, čerpající zároveň zkušenosti ze zahraničí, a ve stávající podobě tak srozumitelně a rozumně formuluje požadavky na energetickou náročnost novostaveb i rekonstrukcí budov.

Novela zákona transparentně formuluje požadavky a předvídatelný směr budoucího vývoje stavebnictví a umožňuje tak firmám se řádně na změny připravit, významně posílit svoji konkurenceschopnost a obstát na mezinárodním trhu.

Požadavky formulované v novele zákona a v připravované vyhlášce jsou při dosažení aktuálních znalostí, materiálů a prvků bez problémů v praxi technicky dosažitelné.

Požadavky formulované v novele zákona a v připravované vyhlášce jsou nastaveny na ekonomicky optimální úrovni, tedy nejedná se v dané věci o bezhlavé prodražování nákladů souvisejících se stavbou nebo rekonstrukcí domu či bytu.

Povinnost označovat nemovitost zejména při prodeji průkazem energetické náročnosti budov (dále PENB) vnímáme jako ochranu spotřebitele, nikoli jako zásah do soukromých svobod. V současné době se developeři snaží stavět za co nejnižší cenu a jsou vůči zákazníkovi v mnohem výhodnější pozici – vystupují v roli „expertů“, kteří dané oblastí více rozumí, jsou zpravidla ekonomicky silnější apod. Při koupi domu si ne každý zákazník může říci, že příště si bude dávat větší pozor a nakoupí výhodněji. Pro většinu lidí žádné příště není, tedy nemají možnost poučit se z vlastních chyb.

Zavedení PENB povede obdobně jako u spotřebičů k postupnému a přirozenému zvyšování tlaku trhu na úspornější stavby. Vypracování průkazů energetické náročnosti budov u novostaveb je povinné již pět let. Nové PENB jsou tedy pouze lépe vypovídající a komplexnější úpravou stávajícího průkazu energetické náročnosti budov. Hlavním cílem novely zákona je plynulý přechod k energeticky úspornějším budovám. Průkazy jsou v této věci pouhým nástrojem, avšak velmi důležitým, k dosažení tohoto cíle.

V Brně dne 15. srpna 2012
Ing. Jan Bárta
ředitel Centra pasivního domu