Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová vize společnosti FENIX na Světové výstavě v Astaně

Téma Světové výstavy EXPO 2017 Astana je „Energie budoucnosti“ a nosným tématem expozice České republiky je „Důmyslnost řešení“. Koncept společnosti FENIX se probojoval mezi 10 nejvýznamnějších exponátů, které ČR v Kazachstánu prezentuje.

Po úspěšném Expu v Miláně 2015 se ČR opět aktivně zapojila do prestižní mezinárodní výstavy. Od 10.6. do 10.9. 2017 se koná Mezinárodní výstava EXPO ASTANA 2017 v Kazachstánu.

O projektu

Společnost FENIX představuje na EXPU svůj nový koncept pro budovy ve standardu 2020 pro tzv. domy s téměř nulovou spotřebou energie.

"Navrhovaný koncept uvažuje s využitím budov, vybavených bateriovým úložištěm, jako aktivních prvků energetické distribuční sítě. Pilotní projekt, spuštěný společností FENIX v červnu 2016, má za úkol otestovat v praxi možnosti a způsoby využití a ovládání takového objektu. Testovaným objektem je nové administrativní centrum v Jeseníku, jehož model je na Expu vystaven. Dále na tabletech/TV běží animace, kde je detailně představen náš energetický koncept. Na dalším tabletu je zobrazen informačí leták s detaily pilotního projektu a na třetím tabletu je aktivní přístup na cloud , kde jsou zobrazena aktuální data testovaného objektu jako je aktuální spotřeba energie, výroba PV elektrárny, stav baterií, soběstačnost budovy, stav vnitřního prostředí apod.," představila expozici Kateřina Jezerská, managing director Fenix Trading s.r.o.

O expozici v Astaně

"V pondělí 19.6. jsme v českém pavilonu na EXPU 2017 v Astaně uspořádali konferenci pro naše partnery z tohoto teritoria a jejich distributory. Konferenci zahájil krátkým proslovem český komisař Jan Krs. Poté jsem představili naši společnost a náš nový energetický koncept pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Po prezentacích následovala vřelá diskuze a prohlídka českého pavilonu," shrnula jeden z veletržních dnů Kateřina Jezerská.
TZB-info: Jak hodnotíte přednášku a prezentaci?
"Konferenci hodnotíme velmi kladně – účast byla hojná (cca 30 účastníků) a myslím, že naši hosté odcházeli obohaceni o nové informace i zážitky," hodnotí kladně prezentaci Kateřina Jezerská, Managing director Fenix Trading s.r.o.

TZB-info: Jaké byly dotazy z auditoria a v rámci vaší expozice? V ČR se jedná o pilotní projekt, jak reagovalo zahraničí?

Kateřina Jezerská, Managing director Fenix Trading s.r.o.: "Opravdu mě překvapilo, jak velký zájem náš energetický koncept v Astaně vzbudil. V květnu jsme koncept představovali našim ruským partnerům a jelikož se jedná o zemi, kde má velmi silnou pozici ve vytápění zemní plynem, tak jejich reakce byly poměrně vlažné. V Kazachstánu jsem očekávala podobnou reakci a jsem ráda, že jsem se mýlila. Tradičně nejvíc dotazů bylo ohledně ukládání energie a baterií, které máme ve Fenix OC instalované. Během prezentací jsme představili i start up firmy AERS, který jsme podpořili a jejich první produkt AES10 (modulární univerzální řídící systém včetně akumulátorů o hodnotě 7,6kWh) , které by měli uvést na trh koncem roku."

TZB-info: Co vás v Astaně zaujalo v rámci energetické tématiky?

Kateřina Jezerská, Managing director Fenix Trading s.r.o.: "Překvapila mě kvalita domů nejen z architektonického hlediska, ale zejména co se týče použitých materiálů a kvality použitých izolací. Dále mě mile překvapilo v kolika objektech v Astaně jsou instalovány naše topné systémy, jak v interiérech, tak na rozmrazování venkovních ploch, střech, okapů a žlabů. Jedním takovým hezkým referenčním objektem je hlavní mešita v Astaně."

TZB-info: Ing. Cyril Svozil, jednatel Fenix Group a.s. řekl TZB-info před zahájením výstavy, že Astana je pro vás samozřejmě nejen prestižní, ale i obchodní příležitostí. Výstava se koná až do 10.9., ale jaké reakce jste si přivezli ze zahájení?

Kateřina Jezerská, Managing director Fenix Trading s.r.o.: "My jsme pořádali konferenci až týden po zahájení výstavy, takže úplného zahájení jsme se neúčastnili. Na prohlídku Expa jsme měli jen jeden den a to i včetně konference, takže moc prostoru jsme bohužel neměli a navštívili jsme jen několik pavilonů. Český pavilon se nám líbil, nabízel zajímavá unikátní řešení. Zaujalo nás zejména pojetí pavilonu – vyzvižení nápadu, kreativity, vynálezu spojeného s lidským duchem jako takovým. Hlavní roli hraje člověk a jeho vliv na životní prostředí.
U ostatních pavilonů, co jsme viděli, nám tento koncept trochu chyběl – pavilony byly spíš koncipovány v obecné rovině a mnohdy s nesrozumitelným obsahem."

TZB-info: Děkujeme za rozhovor a přejeme expozici v Astaně i exponátu Fenixu hodně pozornosti a zájmu návštěvníků.

Fotopozvánka z Astany od společnosti Fenix Group a.s.

 
 
Reklama