Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nápadité dělicí stěny, mobilní příčky, předěly, paravány, japonské stěny – 1. část

Seriál, který nám osvětlí možnosti předělů, příček, polopříček a systémů k vytyčení prostor s daným účelem, segmentování velkých místností a oddělení jejich funkcí. Rozdělení těchto prvků je rozmanité, od ryze účelných a jednoduchých řešení, až po moderní digitální sofistikované systémy řešení IoT.

Karel Havlíček Borovský
Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.

Karel Havlíček, rodák z Borové, proto Borovský, básník, spisovatel, novinář a politik, nám zanechal poselství o stupni tvrdosti českých hlav. Domníval se, že tato vlastnost je zárukou naší životaschopnosti. Tento příměr použiji jako oblíbený oslí můstek pro vstup do našeho tématu. Pokud ta hlava hodlá prorazit stěnu, potom paraván, japonská stěna nebo zelená stěna, nebudou překážkou, které by tento záměr zhatily. Lehká mobilní příčka nebo grafosklo, tam už nám začíná přituhovat. U mobilních stěn, stacionárních předělů a příček to pak asi bude problém, který nemusí skončit šťastně. Tyto konstrukce se totiž provedením a bytelností blíží normální stěně. Takže i přes pověstné tvrdé české hlavy, budeme raději dbát na bezpečnostní normy a neriskovat, že se Borovského teze nepotvrdí. Tuším, že případné výdaje na léčbu nemusí pokrýt autorův honorář.

Japonský architektonický prvek SHOJI jako předobraz lehkých příček, stěn a paravánů © Fotolia.com
Japonský architektonický prvek SHOJI jako předobraz lehkých příček, stěn a paravánů © Fotolia.com

Japonský architektonický prvek SHOJI jako předobraz lehkých příček, stěn a paravánů © Fotolia.com

Zatím nechme stranou, který typ předělu nás bude primárně zajímat. Těch možností bude paradoxně hodně, a proto tento námět podrobíme nejprve zevrubné exkurzi. Celé tohle téma je tak trochu neprávem opomíjené, taková Popelka. Nicméně sami uvidíte, že má něco do sebe.

Labona s.r.o. – krása japonských stěn současnosti
Labona s.r.o. – krása japonských stěn současnosti

Labona s.r.o. – krása japonských stěn současnosti

Co vše můžeme oddělit?

Mobilní přemístitelné nebo posuvné stěny, lehké stacionární stěny, nám umožní rozdělit stávající prostor výstavních kójí, stánků a expozic, učeben, jednacích prostor, otevřených velkoprostorových kanceláří jako „open-space“ nebo „open-plan“, flexibilní kanceláře, coworkingové prostory, kanceláře, prostory pro prezentace, rauty se zázemím, koncerty, divadelní představení, výtvarné výstavy, prodejní akce, akce zkombinované z některých již zmíněných a spoustu dalších. Chcete separé, chcete oddělení od okolí neprodyšně nebo chcete být součástí okolního ruchu? Chcete být viděni nebo chcete vidět okolí a sami být skryti? Možná nám více napoví rozdělení podle požadavků na tyto konstrukce kladené.

Zkusíme nastínit možná rozdělení…

Dělení na tvrdé a měkké ve vztahu k „české tvrdé palici“ vynecháme.

Základem bude stavební definice příček: jsou to nenosné svislé konstrukce, jinými slovy nesou vlastní hmotnost a přenášejí ji do stávajících stěn a stropů. To je naprostý základ pro výraz příčka. Postupně se dostaneme i k dalším výrazům jako je polopříčka, dělicí stěna stacionární nebo mobilní…

Living Showroom Praha, multimediální stěna SMART-i-WAL
Living Showroom Praha, multimediální stěna SMART-i-WAL
Stejný pohled noční s „digitálním krbem“
Stejný pohled noční s „digitálním krbem“

Pokud se odvineme u příček a dělicích stěn od funkce dělení prostor:

 • funkce optická (stěny průhledné, plné odclonění či znemožnění očního kontaktu s okolím, částečné odclonění, stejně tak propustné, polopropustné nebo nepropustné vůči světlu)
 • tepelně izolační funkce
 • akustické neboli zvukově izolační funkce
 • protipožární funkce
 • bezpečnostní funkce
 • instalační funkce
 • speciální funkce (parotěsnost, vzduchotěsnost, chemická odolnost, mechanická odolnost, změna průhlednosti, změna barvy, interaktivní stěna, grafosklo, stěny plexi a plastové, stěny skořepinové – lamináty nebo beton, stěny pohyblivé, stěny stavebnicové, stěny z nábytkových komponentů, stěna vodní, stěna se zelení a mechem aj.).

Stěny podle použitého materiálu:

 • cihelné
 • tvárnicové
 • betonové
 • skleněné
 • sádrokartonové
 • dřevěné
 • dřevovláknité
 • z minerálních vláken
 • kovové rámové
 • kovové drátěné (včetně drátěného programu, systémů do dílen, garáží a obchodů, specializovaných výrobních procesů)
 • z modulových stavebnic
 • stěny plexi
 • stěny s displejem
 • z nábytkových komponentů
 • stěny plátěné nebo z upravených tkanin
 • stěny nafukovací.
LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro showroom, kanceláře LIKO-S
LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro showroom, kanceláře LIKO-S

LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro showroom, kanceláře LIKO-S

Z toho plyne postup řešení i případná technologie realizace

Mokré procesy příček v provedení jednoduchém, dvojitém a kombinovaném:

 • zdění (tvárnice, cihly, skleněné tvárnice)
 • betonování (monolitické konstrukce)
 • kombinace,
LIKO-S a.s. – prosklené příčky a multimediální stěna SMART-i-WALL pro KOMA MODULAR
LIKO-S a.s. – prosklené příčky a multimediální stěna SMART-i-WALL pro KOMA MODULAR

LIKO-S a.s. – prosklené příčky a multimediální stěna SMART-i-WALL pro KOMA MODULAR

Suché procesy (nebo částečně mokré) příček v provedení jednovrstvém, sendvičovém, rámovém či kostrovém:

 • skleněné stěny
 • sádrokartonové stěny (ty svojí realizací drobně spadají i do předešlé kategorie)
 • prefabrikáty (tvárnice, předpřipravené finální kusy z betonu, dřeva, skla, včetně dětských stavebnic a předělů heren, hřišť a sportovních areálů)
 • moduly
 • stavebnice
 • pohyblivé příčky (posuvné, skládací, žaluziové, výsuvné, spouštěcí)
 • nábytkové
 • speciální

Podle uložení a způsobu vynesení zatížení:

 • spodní uložení (podepřené po celé délce)
 • horní zavěšení
 • boční uložení neboli visuté
 • kombinované uložení neboli částečně visuté
spodní uložení
spodní uložení
horní zavěšení
horní zavěšení
boční uložení
boční uložení
kombinované uložení
kombinované uložení

Podle hmotnosti celku:

 • velmi lehké do 50 kg/m2
 • lehké do 120 kg/m2
 • těžké více než 120 kg/m2
Příčky velmi lehké, lehké, těžké
Příčky velmi lehké, lehké, těžké

Podle možnosti změn, případné variability, odstranění nebo znovuvytvoření v daném čase:

 • pevné (neměnné, stacionární)
 • přemístitelné s určitou časovou náročností (výstavní expozice, coworkingové řešení, květinové stěny, nábytkové předěly, u demontovatelných předělů je časová náročnost poplatná typu řešení a použitému skladebnému systému)
 • přemístitelné okamžitě nebo v krátkém čase (variabilní, stavebnicové a modulové systémy, posuvné stěny, lehce přemístitelné komponenty nebo prvky stěn)
LIKO-S a.s. – nepřeberné možnosti skýtá nádherné designové sklo LIKO GLASS
LIKO-S a.s. – nepřeberné možnosti skýtá nádherné designové sklo LIKO GLASS

LIKO-S a.s. – nepřeberné možnosti skýtá nádherné designové sklo LIKO GLASS

Pro naši potřebu přidám předěly a příčky podle výšky:

 • v celé výšce (od podlahy ke stropu)
 • polopříčky rozdílné výšky (nízké výšky, střední výšky a vysoké – nedosahují stropu, různé vestavky, velíny, kabiny a kabinky, šatny, kuchyňky, jednací „kokony a hnízda“, telefonní budky v systémech „open-space“, boxy, hygienické místnosti, odclonění technologií)
 • polopříčky rozdílné délky (nesahají od stěny ke stěně, jednostranně, oboustranně)

Toto rozdělení bylo nezbytné pro naši orientaci a potřebné zařazení stěn, příček a polopřímek. Naše povídání nehodlá kopírovat skripta pro stavaře a udivovat vás zde tím, co je běžnou rutinou stavebního procesu. Nečekejte klasické zděné, betonové nebo skleněné příčky, se kterými se běžně potkáte v obytné a občanské, průmyslové či zemědělské výstavbě.

ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně
ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně
ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně

ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně

My se podíváme na taková spíše opomíjená řešení od prostých žaluzií a dříve velmi populárních paravánů, přes výstavní expozice, až po stěny speciální, digitální nebo výjimečné svým provedením, materiálem a designem. Budete překvapeni, co vše je dnes ve hře a jaké máte možnosti. Sami tušíte podle rozdělení příček a dělicích stěn, že bude z čeho vybírat i bez té zmíněné „klasiky“. Společným jmenovatelem s „klasikou“ zůstává účelné a účelové rozdělení místností a prostor, vymezení určitých funkcí, smysluplné provozní řešení a optimální návaznosti.

ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně
ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně
ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně
ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně

ABH design – grafosklo použité na příčky, polopříčky a výplně

V neposlední řadě nás bude také zajímat architektonickovýtvarné řešení, estetika a design provedení. Díky technickým a technologickým možnostem je k dispozici překvapivá škála řešení, a pokud máte pocit, že něco nebude možné vyřešit či zrealizovat, pak možná jen nevíte, kde to „vaše řešení“ hledat. V přehledu rozdělení podle funkce vyvstává spousta otázek. Zvuková neprůzvučnost, funkce optického rozdělení prostoru, funkce speciální, jdou opět ruku v ruce s typem a řešením předělu. Jinak tlumí a opticky oddělují (tedy netlumí, ale opticky oddělují) japonské stěny, stěny výstavní expozice, paravány, květinové stěny a polopříčky, no a jinak tlumí (teď už skutečně tlumí a zároveň opticky oddělují) stacionární stěny plné, prosklené, posuvné, popř. stěny, u kterých je neprůzvučnost přednostně požadovaná. Jedna otázka je rychlost a kvalita realizace předělu. Další otázka je jeho možná přemístitelnost, variabilita, rychlá změna tvaru, změna vlastností, jeho odstranění nebo zaměnění za jiný komponent.

LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro LUCRON
LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro LUCRON

LIKO-S a.s. – prosklené příčky pro LUCRON

Že se nás to netýká? Že takové požadavky vznikají pouze v divadle při výměně kulis a ve filmových ateliérech? Trpělivost. Ještě si to povíme. Pokud vynecháme „klasické“ stěny, příčky a polopříčky, zbavíme se tím zároveň v převážné míře mokrých procesů, prachu, vody a nepořádku. Většinově zde u těchto konstrukcí platí - čistá, suchá, „bezprašná“ (neplatí pro sádrokartony aj.) montáž. Práce je zde jednoduchá, přesná, precizní, při dobré přípravě a logistice, prakticky bezodpadová. To pochopitelně platí pro montované stěny a prvky, výstavní expozice a různé modulové stavebnice nebo předpřipravené komponenty, moduly a prefabrikáty. U stěn mobilních a posuvných, vyskládaných z komponentů, paravánů, jsou jmenované atributy samozřejmostí.

Výstavní expozice – svébytná samostatná část designu a architektury, od stavebnic po zcela atypické
Výstavní expozice – svébytná samostatná část designu a architektury, od stavebnic po zcela atypické
Výstavní expozice – svébytná samostatná část designu a architektury, od stavebnic po zcela atypické

Výstavní expozice – svébytná samostatná část designu a architektury, od stavebnic po zcela atypické

Po vyjmenování předešlých vlastností je jasný ještě jeden atribut. Vysoká variabilita po stránce designu a možnosti, které jsou prakticky nevyčerpatelné. Materiálové pojetí dle potřeby, od sádrokartonu, skla, grafoskla, plexiskla, laminovaných nebo laminátových desek, betonové skořepiny, tkaniny, fólií, plachty, dezény všech dostupných materiálů, velká škála barev, dřevo a desky na jeho bázi, hliník, plechy, ocel, digitální displeje. Opravdu je více možností, jak a z čeho lze potřebné řešení tvořit, než možností, že tudy cesta nevede. Chcete imitaci pískovce včetně struktury, prosvíceného onyxu, mramoru, dřeva, rostlin a grafiky v prosklené stěně, stěnu, která mění barvy nebo svoji průhlednost? To vše lze dnes bez nadsázky klientům splnit. Tohle rozhodně nespadá do bonmotu typu: „Paní, co já Vám slíbím, to Vám nikdo nesplní!“

Nabízí se nám zde takový trendy způsob vzájemné komunikace. Když dnes chcete nabízené zboží udělat zajímavé a potřebné pro konzumenta, nazvete ho zboží s příběhem. Nabízíme skvělé víno s příběhem. Co to je? To přece musíme mít. I tento nehmatatelný přívlastek podprahové reklamy je třeba užívat s citem. Pokud se chcete kupříkladu zbavit prošlého zboží, pak salám nebo paštika s příběhem příliš nelákají.

Moje nabídka věcí příštích zní: nápadité dělicí stěny, mobilní příčky, předěly, paravány, japonské stěny na pokračování - s příběhem.

Použité zdroje:

 • Použité vizualizace, modely a schémata - ing. arch. Petr Brandejský
 • http://www.citáty.net
 • S laskavým svolením Labona s.r.o., fotografie a případné části textů
 • S laskavým svolením LIKO-S a.s., fotografie a případné části textů
 • S laskavým svolením ABH Design, fotografie a případné části textů
 • Fotografie - https://eu.fotolia.com
 
 
Reklama