Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kancelář, ale vleze se nám to sem všechno? (1. díl)

Jak velké musí být kancelářské stoly minimálně, když… A jak tyto stoly můžeme sdružit do různých sestav tak, aby to dávalo smysl a bylo to funkční?

Cyril Northcote Parkinson: „Pro většinu byrokratů je psací stůl překladištěm mezi hlavou a košem na papír.“

Pokud má dotyčný kancelářský stůl takové renomé, tak se bojím otevřít skříň. Bude tam nějaký byrokratův kostlivec nebo i ten postupně opustil místnost s odpadky? No, ať je to jak chce, máme zde pokračování kanceláří, řešení jejich vybavení, možnosti kancelářského vybavení a mobiliáře. Že už jste kancelář viděli? Jde o to jakou. Nehodlám tady řešit hrůzy pozůstatků předešlých let, kdy některé kanceláře strašily všechny zúčastněné laminoumakartovým pseudo nábytkem. Že to neznáte? To vás potkalo štěstí. A vy? Vy ho znáte? Tak vzpomínejte! Nábytek s názvem Universal se skvěl všude na úřadech a hrál si na dřevěný ekologický nábytek. Při nešetrném zacházení se začal sypat a dřevotříska vám předvedla svoji formaldehydovou nesoudržnost. Co upadlo jednou, upadlo navždy. Šedá varianta imitace dřeva z lamina byla stejně hnusná jako bratříček Universal. Pokud se úředníci dostatečně identifikovali s vlastnostmi pracoviště, měli jste na problém zaděláno. Pokud vejdete na pracoviště, kde jedinou snahou dotyčného protějšku je udržet se na židli, jste nepřítel číslo jedna. Je úplně jedno, že mu o tuto židli neusilujete a nemůžete za to, že područky a opěradlo umřely už vloni. Jste vetřelec, který vidí marasmus prostředí, které formuje člověka. Nebo člověk prostředí? Tak rychle vycouvejte a vejděte raději do kanceláře, kterou zde spolu vymyslíme. Naše společná snaha bude varianta B. Tedy formování prostředí člověkem. Společně vymyslíme kancelář, odkud se vám nebude chtít odcházet. To bude jiný cvrkot. Je jedno, zda tam vejdete na jednání nebo tam budete pracovat. Hlavně to bude moderní, vkusné, praktické a půjde to samo…

Dosah vsedě na pracovišti na základě ergonomie a antropometrie
Dosah vsedě na pracovišti na základě ergonomie a antropometrie

Dosah vsedě na pracovišti na základě ergonomie a antropometrie
Minimální pracovní plocha
Minimální pracovní plocha
Jednostranné zaplnění plochy formáty A4
Jednostranné zaplnění plochy formáty A4

Oboustranné zaplnění plochy formáty A4
Oboustranné zaplnění plochy formáty A4
Oboustranné zaplnění plochy formáty A4+monitor
Oboustranné zaplnění plochy formáty A4+monitor

Zaplnění plochy včetně čela formáty A4
Zaplnění plochy včetně čela formáty A4
Zaplnění plochy včetně čela formáty A4+2xA4
Zaplnění plochy včetně čela formáty A4+2xA4

Nábytek – stoly ČSN EN 527-1 (911105)

rozděluje pracovní stoly na 4 typy:

  • „Typ A“ – pracovní stůl výškově nastavitelný (nastavitelný i v průběhu používání)
  • „Typ B“ – pracovní stůl výškově volitelný (výška může být nastavena při instalaci)
  • „Typ C“ – pracovní stůl s fixní výškou (pro sezení, pro stání)
  • „Typ D“ – pracovní stůl výškově volitelný nebo nastavitelný

Přestavitelné kancelářské stoly pro práci vsedě „Typ A“ a „Typ B“, základní rozměry:

hloubka stolu je doporučena 800 mm. Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 650 – 850 mm, pokud není přestavitelnost plynulá, je doporučen krok do 20 mm.

(MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Přestavitelné kancelářské stoly pro práci vsedě (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Přestavitelné kancelářské stoly pro práci vsedě (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)

Přestavitelné kancelářské stoly pro práci vsedě

Pevné kancelářské stoly pro práci vsedě „Typ C“, základní rozměry:

hloubka stolu je doporučena 800 mm, v některých situacích je akceptována 600 mm. Výška pevných kancelářských stolů pro práci vsedě má být 740 ± 20mm.

(MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)Pevné kancelářské stoly pro práci vsedě (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Pevné kancelářské stoly pro práci vsedě

Pevné kancelářské stoly pro práci vestoje „Typ C“, základní rozměry:

hloubka stolu je doporučena 800 mm. Výška kancelářských stolů pro práci vestoje má být v rozmezí 1050 ± 20mm.

(MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)Pevné kancelářské stoly pro práci vestoje (MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o.)
Pevné kancelářské stoly pro práci vestoje

Kancelářské stoly pro práci vsedě výškově volitelný „Typ D“, základní rozměry:

Hloubka stolu je doporučena 800 mm. Výška přestavitelných kancelářských stolů pro práci vsedě má být v minimálním rozmezí 680 – 760 mm. Od typu A a B se liší pouze kováním, které umožňuje změnu výšky pracovní desky.

Další možné rozdělení výšky stolů se používá podle typu práce, prováděné na těchto stolech. Práce s jemnou mechanikou, pájení, osazování součástek, vyžaduje bližší pohled než běžná kancelářská práce nebo práce, která nevyžaduje nadměrný výkon očí. Pokud manuální práce vyžaduje užití síly, desku stolu naopak snížíme na minimum. Rozpětí výšky stolu je tedy odstupňováno podle vizuální náročnosti od 880 (850) mm, přes 700 (750) mm, až po 650 mm při práci s využitím síly. Zohlednit i tato kritéria je taky velmi důležité. Kancelářská práce často není jenom o telefonu a PC.

Pochopitelně, že norma zohledňuje spoustu dalších rozměrů, jako je minimální prostor pro nohy, tloušťka desky stolu, minimální výška pro chodidlo a další. Ta to kritéria jsou hlavně povinností pro konstruktéry nábytkáře, výrobce a prodejce kancelářského nábytku. Pokud pořídíme mobiliář od seriózní a renomované firmy, jsou tato kritéria zajištěna certifikací jednotlivých kolekcí, skladebných systémů, řad i dílčích kusů pořizovaného nábytku. Tato vsuvka pochopitelně platí i pro ostatní vybavení kanceláří, jako jsou skříňky, skříně, kontejnery, sedací nábytek, veškeré vychytávky stran instalací silnoproudých a slaboproudých sítí, věšáky, závěsné programy, vše, co vás napadne ve spojitosti se smysluplnou kanceláří.

Sezení zády ke stěně s možností průchodu
Sezení zády ke stěně s možností průchodu
Sezení za sebou s možností průchodu
Sezení za sebou s možností průchodu

Sezení zády k sobě střídavě
Sezení zády k sobě střídavě
Sezení zády k sobě
Sezení zády k sobě

Pohyb v kancelářských prostorách obecně

Hlavní komunikace a chodby v kancelářích musí být min. 1600 mm, podružné a spojovací komunikace 1200 mm s dodržením prostoru pro pohyb invalidního vozíku 1200 x 1500 mm. V administrativních budovách s více než 20 zaměstnanci musí být splněna možnost pro zaměstnání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. V částech využívaných ke styku s veřejností musí být splněny podmínky pro přístup těchto osob.

Kancelářská pracoviště a jejich řešení vycházejí z kritérií našeho předešlého článku. Jde o to, komu je prostor určen, zda se jedná o open-space nebo samostatnou kancelář. Minimum pro jednotlivá sezení máme za sebou. Jak to ale vypadá s větším počtem pracovních míst pospolu. Tam máme k dispozici spousty variant a rozhodně nedokážeme zohlednit všechny. Další množství řešení vznikne prokombinováním variant mezi sebou. Takže berte, prosím, následující schémata jako inspiraci a možný návod.

Sdružená pracoviště vedle sebe
Sdružená pracoviště vedle sebe
Sdružená pracoviště vedle sebe

Sdružená pracoviště vedle sebe

No a už zde máme sezení ve skupinkách, tzv. sdružené pracoviště. Jednotlivá pracoviště mohou být koncipována vedle sebe různým způsobem. Uličky, průchody mohou být za zády pracovníků, mezi čely stolů. Jednotlivá pracoviště mohou být kontinuální sezení nebo přerušené dělícími prvky různé výšky. Tyto předěly, paravány či stěny mohou být z čela nebo z boků pracoviště. V posledních letech se vyrábí tyto předěly z akusticky tlumivých materiálů. Vznikají tím jakési mikrokóje, oddělující např. jednotlivé operátorky. Práce je většinou v těchto prostorech obdobná, je možnost konzultovat problémy mezi sebou, ale taky je zde náročné soustředit se v okolním ruchu. Dalším sdružováním pracovišť vedle sebe vznikají například bloky čelem k sobě, s uličkou za zády.

Sezení za sebou a sezení Y sdružené
Sezení za sebou a sezení Y sdružené
Sdružená pracoviště za sebou, židle v různé pozici
Sdružená pracoviště za sebou, židle v různé pozici
Sdružená pracoviště za sebou, židle v různé pozici

Jednotlivé stoly za sebou u stěny nebo v prostoru jsou další variantou. Pokud stoly srazíme k sobě kratší stranou, vznikne sezení vedle sebe ve směru kolmém na předešlé řazení. Tyto dvojice a skupiny mohou být opět umístěny za sebou, s židlemi vedle sebe, od sebe nebo proloženě. Další varianta je stolová sestava různě zalomená. Zde sdružením dvou stolů zalomených pod úhlem 135° vznikne tvar Y, který dalším sdružením vytvoří svébytný celek pro čtyři pracoviště.

Pracoviště ve tvaru L řešené různě k sobě i k prostoru
Pracoviště ve tvaru L řešené různě k sobě i k prostoru
Pracoviště ve tvaru L řešené různě k sobě i k prostoru
Náměty pro jednací sezení
Náměty pro jednací sezení

Využitím stolu a pracovní plochy s kontejnerem do tvaru L vytváří částečně autonomní pracoviště pro programátory, vývojáře, manažery, s dostatečnou plochou pro využití. Často bývá díl s kontejnerem využíván pro nahodilé přisednutí při řešení problémů. Tomu odpovídá jeho výška a mívá volně položený polstrovaný podsedek. Opět mohou být pracoviště různě doplněna předěly a veškerými dostupnými prvky vybavení moderního pracoviště. Mám na mysli různé konzoly, otočné držáky monitorů, průchodky pro kabeláž, držáky (plastové páteře) skupin kabelů, zásuvky a zdířky, držáky zeleně, přídavné zdroje světla, držáky a plata na kancelářské potřeby, rozpracované papíry a šanony nebo například zásuvnou polici pro klávesnici.

Jednací stoly je třeba dimenzovat pro maximální počet pracovníků pro případná jednání celé firmy. Mohou být i menší, pro jednotlivé skupiny stejného zaměření nebo pro menší jednání s klienty a návštěvou. Pokud je k dispozici místnost pro odložení kabátů, nemusí být v jednací místnosti ramínka nebo věšáky. Stejně tak nejsou nezbytné skříňky, pokud není třeba prezentovat vzorníky a vzorky. Většinu současné prezentace umožní audiovizuální technika s dostatečnou prezentační plochou v zorném poli všech přísedících. Stoly musí být vybaveny dostatečným množstvím elektrických zásuvek, připojením k internetu nebo připojením wi-fi. Tvary stolů, jejich sdružení, počty míst, jsou pouze na filosofii a požadavcích firmy. Řešení je nepřeberné množství.

Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení

Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů

Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů
Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů

Různé tvary pracoviště a možnosti jejich sdružení s možností přísedů

Díl druhý:
Jaký typ nábytku nalezneme v kancelářích pro řadové zaměstnance, manažery a vedení firmy. Nezapomeňte na recepci, kuchyňku, jednací místnosti, ale třeba i denní místnost a hernu…

Díl třetí:
Tušíte, jaký zvolit sedací nábytek, skříně, skříňky a kontejnery?

Použité zdroje:

  • Nábytek – stoly ČSN EN 527-1 (911105)
  • Nábytek ČSN EN 1335-1 (911101)
  • Neufert – Navrhování staveb
  • Použité vizualizace a modely - Ing. arch. Petr Brandejský
  • MDD - NO+BL Kancelářský nábytek s.r.o. …………………….http://nobl.cz/kancelarsky-nabytek/
  • http://www.citaty.net
 
 
Reklama