Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Základy snižování hluku

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí,
Fakulta strojní, ČVUT v Praze.

KURZ JE URČEN:

Kurz je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

PROGRAM KURZU:

 1. Základy technické akustiky
 2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
 3. Šíření zvuku potrubními systémy VZT
 4. Mechanické a aerodynamické zdroje hluku
 5. Pružné ukládání strojů
 6. Návrh tlumičů hluku
 7. Měření hluku
 8. Hodnocení hluku
 9. Metody boje proti hluku

ČASOVÝ ROZVRH KURZU:

čtvrtek 1. 6. 2017
8.30 Registrace účastníků, 9.00 Zahájení, přednášky, 12.00 Oběd, 12.45 – 16.00 Přednášky

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY KURZU:

1. Datum a místo konání kurzu

1. 6. 2017 - ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, Praha 6, místnost C2-136.

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 1500 Kč, pro ostatní 1800 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.
Účastníci obdrží v rámci ceny kurzu publikaci: Nový R.: Snižování hluku a chvění, Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 2009.
Bližší informace o členství v STP na http://www.stpcr.cz/cz/clenstvi nebo na tel. 221 082 353.

3. Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete přihlášku nejpozději do 25. 5. 2017.

Pro přihlášení můžete využít:

 • online formulář na www.stpcr.cz (v kalendáři akcí)
 • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz
 • poštovní adresa: Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena a zaslána faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky, číslo účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, materiály k semináři Vám zašleme.

6. Ubytování, doprava

Každý účastník si zajišťuje sám. V blízkosti místa konání semináře je možné využít hotelových služeb.
Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6, www.masarykovakolej.cz, tel.: 233 051 111.
Upozorňujeme na zpoplatněné parkování v této oblasti, doporučujeme použít MHD, stanice metra A  — Dejvická.
V případě nutnosti je možné použít veřejné placené kryté parkoviště pod budovou Národní technické knihovny (NTK), vjezd z ulice Studentská — www.garazedejvice.cz.

7. Pořadatel a organizační zajištění

Společnost pro techniku prostředí, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, e-mail: stp@stpcr.cz, http://www.stpcr.cz
IČ: 00499978, DIČ: CZ00499978

ODBORNÝ GARANT KURZU: doc. Ing. Richard Nový, CSc.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP


 
 
Reklama