Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Snižování hluku a vibrací

Kurz je určen:

pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech a dalším.

Kurz navazuje na 1. část – Základy snižování hluku, který se konal v červnu 2022. Jednotlivá probíraná témata budou rozšířena o ukázku praktických příkladů a řešení. Účast na 1. části kurzu není podmínkou pro absolvování pokračování kurzu.

Program kurzu

8.30 Prezence účastníků
9.00 Zahájení kurzu
  1. Šíření zvuku v reálném prostředí
  2. Výpočty hladin akustického tlaku a hladin akustického výkonu při různých interferencích a prostorovém uspořádání
  3. Hluk vzduchotechnických zařízení
  4. Zdroje hluku – ventilátory, čerpadla, kompresory
  5. Základy stavební akustiky a pružné ukládání
15.00 Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc., Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Odborný garant kurzu:

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Mediální partneři


Informace pro účastníky

Datum a místo konání

29. 11. 2022 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice, od 9 do 15 h

Účastnický poplatek

Pro členy STP 2 500 Kč, pro ostatní 3 200 Kč včetně DPH.
Více informací o členství v STP najdete na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku nejpozději do 22. 11. 2022.

Počet účastníků kurzu je omezen, preferujeme včasné přihlášení.

Pro přihlášení můžete využít:

  • online přihlášku na konci článku
  • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury

Ostatní informace

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Ostatní podmínky

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

V programu je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Případná změna programu vyhrazena.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

 
 
Reklama