Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný kurz Základy snižování hluku

Program kurzu

 1. Základy technické akustiky
 2. Šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru
 3. Šíření zvuku potrubními systémy VZT
 4. Mechanické a aerodynamické zdroje hluku
 5. Pružné ukládání strojů
 6. Návrh tlumičů hluku
 7. Měření hluku
 8. Hodnocení hluku
 9. Metody boje proti hluku

Kurz je určen:

Kurz je určen pracovníkům v oboru akustika, projektantům, provozovatelům technických zařízení budov, pracovníkům činným ve výstavbě, hygienikům, odborným pracovníkům na stavebních úřadech, ale i laické veřejnosti, zajímající se o problematiku hluku.

Časový rozvrh kurzu

08:30 Registrace účastníků
09:00 Zahájení kurzu, přednášky
12:00 Přestávka na občerstvení
12:45 Odborné přednášky
16:00 Předpokládané ukončení kurzu

Přednášející:

doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Odborný garant kurzu:

Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Kurz pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Ústavem techniky prostředí, Fakultou strojní, ČVUT v Praze.

Kurz je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Informace pro účastníky kurzu

Datum a místo konání kurzu

14. 6. 2022 – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 – Dejvice

Účastnický poplatek

Pro členy STP 2 500 Kč, pro ostatní 3 200 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci kurzu, studijní materiály ke kurzu a občerstvení v průběhu kurzu.

Více informací o členství v STP najdete v závěru této pozvánky nebo na www.stpcr.cz, tel. 221 082 353.

Závazná přihláška

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku nejpozději do 27. 5. 2022.

Počet účastníků kurzu je omezen, preferujeme včasné přihlášení.

Pro přihlášení můžete využít:

 • online přihlášku na konci článku
 • poslat přihlášku na email stp@stpcr.cz

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.

Nabídka členství

Společnost pro techniku prostředí poskytuje svým členům:

 • Odborný recenzovaný časopis „Vytápění, větrání, instalace“ – 5× ročně. Časopis je určený pracovníkům, zabývajícím se zařízeními techniky prostředí, přináší informace projektantům, investorům, konstruktérům, energetikům v průmyslových závodech, montážním a instalačním technikům, podnikatelům, výrobcům, provozním technikům, pracovníkům odborných i vysokých škol, či orgánům státní správy. Je určen také těm, kteří chtějí být informováni o možnostech, metodách a způsobech ke zlepšení pohody svého osobního i pracovního prostředí. V časopise najdete informace o konferencích, seminářích, kurzech, firemních prezentacích pořádaných STP.
 • Výrazná sleva vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP.
 • Zasílání informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí.
 • Začlenění se do okruhu odborníků v oboru techniky prostředí, navázání osobních a obchodních kontaktů.

Roční členský příspěvek 600 Kč
Snížený členský příspěvek pro studenty a důchodce 300 Kč
(Zdarma 1. rok členství pro studenty se zaměřením na techniku prostředí, TZB a příbuzných oborů)

Máte-li zájem o členství v STP, vyplňte a odešlete přihlášku členství na www.stpcr.cz.

Členský příspěvek uhraďte bankovním převodem na účet Společnosti pro techniku prostředí číslo 43837011/0100. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo, abychom mohli platbu identifikovat. Nechcete-li uvádět rodné číslo, napište do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení.

Bližší informace o členství v STP na www.stpcr.cz nebo na tel. 221 082 353.

Mediální partneři stp 
 
Reklama