Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozdělení těsnění funkční spáry

následující text předchozí text

Rozdělení těsnění podle umístění a počtu úrovní – viz obrázky 4.1.1 až 4.1.4.

Obr. 4.1.1
Obr. 4.1.1
Obr. 4.1.2
Obr. 4.1.2
Obr. 4.1.3
Obr. 4.1.3
Obr. 4.1.4
Obr. 4.1.4

Podle počtu stupňů těsnění:

 • rámové jednostupňové (těsnicí profil je osazen v drážce okenního rámu, dešťová i větrová zábrana jsou sloučeny do jednoho celku; toto řešení nelze doporučit, není spolehlivé, pokud není křídlo optimálně seřízeno; jde o řešení zastaralé),
 • rámové dvoustupňové (dešťová a větrová zábrana jsou odděleny; z pohledu funkčnosti velmi kvalitní řešení),
 • dorazové jednostupňové (těsnicí profil osazen v drážce okenního křídla, dešťová i větrová zábrana jsou sloučeny; z hlediska funkčnosti nelze příliš doporučit, jde opět o zastaralé řešení),
 • dorazové dvoustupňové (dešťová zábrana je vytvořena profilací rámu, dešťová a větrová zábrana jsou odděleny; z pohledu funkčnosti vyhovující řešení).

Podle počtu a druhu těsnicích profilů:

 • jednoduché rámové (v současnosti spíše výjimečné, hlavně u levných provedení, je lépe se mu vyhnout),
 • vícenásobné rámové (zpravidla max. dvojité; velmi kvalitní řešení),
 • jednoduché dorazové (dnes se prakticky nepoužívá, nevyhovující),
 • vícenásobné dorazové (většinou max. trojité; dobré řešení, ale ve spojení s odpovídající profilací rámu a křídla – zde je nutno dát pozor na funkci dekompresní dutiny – viz kapitolu 5.3.2),
 • kombinované – většinou 1× rámové + 1× nebo 2× dorazové,
 • jiné.

Ve velkém množství případů je právě druh použitého těsnění a jeho umístění v kombinaci s konkrétní profilací rámu a křídla otvorové výplně základním faktorem, který určuje, zda okno či dveře mají dostatečně funkční dekompresní dutinu (4.6). Je potřeba si uvědomit, že těsnění nemůže nikdy samo o sobě zajistit požadovanou těsnost – odolnost proti zatékání. Při déle trvajícím náporu tlakové vody totiž vždy dříve či později dojde v některém místě k porušení těsnosti a průniku vody do funkční spáry a dále do místnosti. Z tohoto pohledu se jeví jako poměrně problematické těsnění dorazové, kdy je jeden těsnicí profil umístěn na krajním dorazu křídla a druhý na venkovní hraně rámu. V kombinaci s plochým profilem rámu, který některé typy oken mohou mít, toto uspořádání obtížně zaručí požadovanou vodotěsnost – tento problém se vyskytuje obzvlášť u panelových domů, je-li takový typ okna použit ve vyšších podlažích. Z důvodu optimální funkčnosti se doporučuje těsnění dvoustupňové a alespoň dvojité. U jednoduchého těsnění je i v případě dvoustupňově utěsněné funkční spáry (5.1) mezi rámem a křídlem okna pouze jediná větrová zábrana.

Vždy je nutné předpokládat možný výskyt byť i pouze drobných výrobních nepřesností, jako například nedokonalý povrch, na který těsnicí profil doléhá, nedokonalé provedení rohů těsnění a podobně, což může při jednom těsnění znamenat podstatné snížení kvalitativních parametrů. Vzhledem k povaze věci nemusí být tento problém ani vizuálně zaznamenán, neboť detail nemusí být na pohled patrný, dochází však k únikům tepla nadměrnou výměnou vzduchu. Dvojité či vícenásobné těsnění tento problém odstraní.

Rozdělení podle použitého materiálu:

 • těsnění z materiálu APTK (aethylen-propylen-terpolymer-kaučuk), které je také známé pod mezinárodní zkratkou EPDM. Vyznačuje se odolností proti stárnutí, vysokou elasticitou, odolností proti UV záření a proti povětrnostním vlivům. U otvorových výplní se typicky používá na těsnění dorazového typu, těsnění prahových profilů dveří a zasklívacích profilů. Není svařitelné, proto se v rozích lepí, nebo nastřihuje a zahýbá. Těsnicí profily EPDM jsou často vyrobeny s jednou či dvěma komůrkami, které při dolehnutí na protější plochu dobře utěsní i místa kolem lokálních nerovností;
 • těsnění z materiálu TPE (termoplastický elastomer). Vlastnosti jsou obdobné jako u EPDM, avšak není zde tak vysoká elasticita. Základním rozdílem proti EPDM je dobrá svařitelnost. Používá se nejčastěji na středová rámová těsnění, která se v rozích svařují před vložením do rámu otvorové výplně.

Rozdělení podle upevnění k podkladu:

 • osazené do speciální drážky rámu nebo křídla,
 • nalepené na plochu

Na otvorové výplně určené k použití do exteriéru není vhodné používat nalepené těsnicí profily. Kontaktní lepící plocha nemá nikdy potřebnou kvalitu a trvanlivost, těsnění dříve či později přestává plnit svou funkci a velmi často odpadává.

následující text předchozí text
 
 
Reklama