Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Čerstvý vzduch v nízkoenergetických bytech a pasivních domech společnosti JRD s.r.o.

Únava z práce má často příčinu v celodenním pobytu ve vydýchaném prostředí na poradách, školeních, schůzkách nebo za volantem auta a často také v nekvalitním spánku.

Větrání okny je samozřejmě možné i v nízkoenergetických či pasivních bytech, stejně jako všude jinde. Sami uživatelé tu potřebu jen jednoduše nemají. Předpokladem je minimální množství koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který způsobuje pocit únavy, ospalosti a je námi vnímán jako "vydýchaný" vzduch.

Patříte mezi ty, kdo pravidelně přicházejí zcela vyčerpaní z práce a po zbytek večera už zvládnou jen gauč a aktuální program v televizi? Únava z práce má často příčinu v celodenním pobytu ve vydýchaném prostředí na poradách, školeních, schůzkách nebo za volantem auta a často také v nekvalitním spánku. V práci s tím zřejmě nic neuděláte, ale ve svém bytě se o stálý přísun čerstvého vzduchu a tím o příjemné domácí klima můžete postarat.

Problematika příjemného ovzduší je tématem také pro developerské firmy a bytové architekty. Součástí vybavení moderních nízkoenergetických bytů a pasivních domů, které u nás jako jediná staví společnost JRD s.r.o., jsou prachové filtry, které razantním způsobem snižují množství prachu a případně i pylů v domácnosti.

Obrovským plusem těchto bytů je neustálý přívod čerstvého vzduchu, který je do obytných prostor přiváděn pomocí automatického větracího systému. V praxi to znamená, že je na minimální množství snížena koncentrace oxidu uhličitého (CO2), který způsobuje pocit únavy, ospalosti a je námi vnímán jako "vydýchaný" vzduch. Automatický větrací systém zajišťuje, že se v zabydleném prostoru cítíme za všech okolností příjemně a odstraní i noční vstávání a vyvětrávání pomocí otevírání okna. O tom, jak příjemně působí klima v bytě na jeho obyvatele, svědčí slova majitele společnosti JRD, Jana Řežába: "Já sám se vždycky při návratu z dovolené doopravdy těším hlavně na ten "svůj" čerstvý vzduch doma." "Větrání okny, kolem kterého se stále točí žhavé debaty, je samozřejmě možné i v nízkoenergetických či pasivních bytech, stejně jako všude jinde. Sami uživatelé tu potřebu jen jednoduše nemají," komentuje problematiku Barbora Kuklová, marketingová ředitelka společnosti JRD.

Abychom si dovedli představit, jaké množství CO2 se vyskytuje na obecně známých místech, uvádíme konkrétní čísla z měření v níže uvedených prostorách. Měření bylo na doporučení výrobního ředitele JRD s.r.o. a současně odborníka na kvalitu vnitřního prostředí Martina Svobody provedeno dvakrát během dne. Sám měření komentuje slovy: "Vysoká hladina oxidu uhličitého v uzavřené místnosti je hlavním spouštěčem naší únavy, nepozornosti, nesoustředění, ospalosti. Setkáváme se s tímto jevem každý den na různých místech v běžném životě - na pracovních poradách, při vysokoškolských přednáškách, na konferencích, v čekárnách, fitness centrech, atd. V našich bytech díky automatickým systémům větrání, které zajišťují dostatečný přísun čerstvého vzduchu, k takovým situacím nedochází. Tím je problém přicházející únavy úplně odstraněn."

Podívejme se tedy na výsledky měření ve vybraných prostorách:

  Ráno Odpoledne
Redakce I. 981 2 154
Redakce II. 866 1 803
Redakce III. 1 020 2 316
Mateřská škola 764 1 348
  Před lekcí spinningu Po lekci spinningu
Fitness centrum 785 2 026
  Před 1. vyuč.hodinou Po 3. vyuč. hodině
Učebna střední školy 933 2 475
  Před spaním Ráno
Ložnice v běžném bytě 845 2 003

Ještě únosná hladina CO2 v místnosti je zhruba 1 500 ppm. Tato i další v minulosti provedená měření ve školách a bytech (Státní zdravotní ústav, Ekowatt, Atrea) ukazují vysokou četnost více než dvojnásobného překročení vyhláškou stanovených limitů koncentrace CO2 jak v bytech, tak ve školách. V bytech dochází k významnému překročení limitů zejména v ložnicích v nočních hodinách, výjimkou nejsou hodnoty přesahující 2 500 ppm. Ve školách k překročení limitů dochází již po krátké době po zahájení vyučování, výjimkou nejsou trojnásobná překročení limitů.

Developerská společnost JRD loni v Čechách dokončila svůj dvanáctý bytový projekt. Zakladatel a ředitel JRD s.r.o., Jan Řežáb, který začal podnikat na základě osobního ekologického přesvědčení a který se svou rodinou v jednom z bytových domů žije k tomu dodává: "Nestavíme žádné bytové buňky, stavíme rodinné byty a to nejen rozlohou a zařízením, ale i polohou. Většina bytů má buď své vlastní předzahrádky nebo velké terasy, proto ti, kterým chybí k úplnému pocitu pohody z čerstvého vzduchu zeleň a kus přírody, najdou u nás řešení. Skvělým příkladem jsou bytové projekty ve Strašnicích, Vila dům Augustus a Vila dům pod Altánem."

Zájemci o byt si mohou vše, co společnost JRD o svých bytech uvádí, na vlastní kůži vyzkoušet. V jednom z jejich projektů bude možné si krátkodobě (v rámci 1 týdne) pronajmout byt "na zkoušku". Všichni zájemci se tak budou moci seznámit s výhodami automaticky řízeného větrání a posoudit kvalitu vnitřního prostředí. Byt by měl být připraven koncem měsíce května.

Aktuální informace získáte na www.jrd.cz.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

- množství koncentrace CO2 stanovuje vyhláška o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb.)? Podle ní musí být zajištěna maximální koncentrace CO2 1000 ppm= 0,1 %. Stejná vyhláška současně stanovuje povinnost zajistit výměnu vzduchu 25m2/h/osobu.

- kvalita vnitřního prostředí je tvořena mimo dostatku čistého vzduchu a výše koncentrace CO2 také teplotním, vlhkostním, odérovým, toxickým, prachovým a mikrobiálním mikroklimatem? Výzkumy a měření ukazují, že optimální větrání s kvalitní filtrací přiváděného vzduchu zajišťuje výborné hodnoty i v dalších složkách vnitřního mikroklimatu. V novostavbách s těsnými okny bez řízeného větrání často vlhkost překračuje doporučené hranice a dochází k zhoršení mikrobiálního klimatu (plísně, roztoči). Při zhoršení kvality vzduchu dochází zpravidla i ke zhoršení odérového mikroklimatu.

 
 
Reklama