Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kvalitu šetrných staveb prověří důkladná měření a testy

V současné době rostou nároky zájemců o nové bydlení. Kromě lokality a ceny bytu je stále více zajímá také jeho kvalita, zdravé vnitřní prostředí a úspora provozních nákladů.

Developerská společnost JRD jim svými environmentálně šetrnými projekty vychází vstříc. Širokou škálou testů nechává ověřit všechny detaily stavby ještě před předáním nových bytů jejich majitelům.

Používá například měření vzduchotěsnosti budovy metodou Blower-Door test nebo bezkontaktní měření povrchových teplot fasád termovizní kamerou, které slouží spolu s dalšími testy k ověření celistvosti tepelné izolace. Výsledky potvrdí, zda nedochází k narušení obvodových zdí nebo ke vzniku tepelných mostů. To by mohlo mít za následek únik tepelné energie do venkovního prostředí nebo zvýšení vlhkosti v bytech.

Termovize jasně odhalí rozdíly

Měření termovizní kamerou z exteriéru proběhlo rovněž u tří energeticky úsporných budov z druhé etapy projektu Ecocity Malešice. „Developer nechal po dokončení stavby zkontrolovat, zda je teplotní pole fasády projektu kompaktní bez významných anomálií, což se po prostudování výsledků měření opravdu potvrdilo. Srovnání těchto energeticky úsporných budov s termovizními snímky 30 let starého nezatepleného panelového domu a zděného domu z let 1996 až 1998 jasně poukázalo na kvalitativní rozdíly vzniklé nezateplením objektu, případně nesprávně položenou izolací,“ vysvětluje autorizovaný inženýr Viktor Zwiener, specialista akreditované zkušební laboratoře Atelier DEK.

U budovy z druhé etapy Ecocity Malešice se pouze mírně propisují kotvy zateplovacího sytému, což není vada, ale vlastnost systému. Teplotní pole fasády je celistvé bez významných anomálií.
U budovy z druhé etapy Ecocity Malešice se pouze mírně propisují kotvy zateplovacího sytému, což není vada, ale vlastnost systému. Teplotní pole fasády je celistvé bez významných anomálií.

Jan Řežáb, majitel JRD, k tomu dodává: „Tato měření dokládají, jak velký rozdíl je mezi kvalitními energeticky úspornými novostavbami a špatně postavenými a nezaizolovanými domy, kterých je v Česku většina. Obyvatelům takových domů se nekvalitní provedení promítne i do jejich peněženek, protože kvůli únikům tepla mají velké náklady na vytápění.“

 
 
Reklama