Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Franchisový systém SOLODOOR nabízí podnikatelský koncept na klíč

Franchisingový systém SOLODOOR je historicky prvním systémem vyvinutým pro prodej interiérových dveří a zárubní v podmínkách českého a slovenského trhu. Nápad rozjet vlastní síť franchisových prodejen vznikal postupně. Počátečním impulzem bylo otevření první prodejní pobočky SOLODOOR, která byla uvedena do provozu v roce 2010.

 

Důvodem pro otevření vlastních prodejen bylo zejména to, že jsme si na jejich provozu chtěli ověřit, s čím vším se naši prodejci musejí potýkat. Postupem času se ukázalo, že naše vlastní prodejny jsou úspěšné a výdělečné.

Zaměřujeme se však především na výrobu, proto jsme nechtěli věnovat energii a prostředky na otevírání a provoz dalších prodejen. Považovali jsme však za prospěšné nějakým způsobem využít a předat dál zkušenosti a know-how, které jsme úspěšným provozem vlastních prodejen získali a forma franchisingu se nám jevila jako ideální.

Proč je franchising správnou volbou pro Vaše podnikání?

Nabízí Vám podnikatelský koncept na klíč – jeho hlavní částí je tzv. franchisový balík obsahující kompletní a praxí ověřené know-how. Umožňuje využít Vaši znalost regionu a naše zkušenosti. Zůstáváte samostatným podnikatelem, který aktivně řídí svůj podnik, ale má možnost využít naši silnou značku.

Centrální marketing, reklama a podpora prodeje

Využíváme jak osvědčené, obecně známé marketingové postupy, tak i nejrůznější inovativní formy podpory prodeje. Kromě centrálních akcí na podporu prodeje jsou pro členy franchisové sítě prodejen SOLODOOR připravovány také lokální akce na podporu prodeje a posílení značky SOLODOOR přizpůsobené konkrétním podmínkám regionu působnosti jednotlivých franchisantů.

V rámci sítě franchisových prodejen SOLODOOR využíváme také pokročilých forem internetového marketingu. Samozřejmostí jsou i reklamní kampaně spojené s otevřením nového podniku.

Centrální nákup zboží a služeb

Centrální nákup zboží a služeb umožňuje franchisantům dosáhnout výrazně výhodnějších nákupních podmínek, které by jako podnikatelé mimo franchisovou síť nezískali. Současně není zatížen pravidelnými jednáními s dodavateli jednotlivých sortimentních položek, neboť tyto činnosti kompletně zajišťuje franchisová centrála. Výsledným efektem je velmi dobrá konkurenceschopnost a zajímavé obchodní rozpětí.

Veškeré činnosti související s výběrem zboží a služeb zařazených do katalogu dodavatelů organizuje a plánuje franchisová centrála na základě zpětné vazby od členů franchisové sítě. Šetříme čas i peníze našich franchisantů a děláme vše proto, aby se mohli naplno věnovat řízení vlastního podniku s co nejmenší administrativní zátěží!

Unikátní konfigurátor dveří a zárubní SOLODOOR

Franchisová síť prodedveří jen SOLODOOR využívá pro komunikaci se zákazníkem i pro objednávání výrobků SOLODOOR zcela unikátní konfigurátor a zárubní. Díky intuitivnímu ovládání a struktuře této aplikace nemůžete udělat chybu, neboť správnost konfigurace systém ohlídá za Vás.

Kromě přípravy cenových nabídek pro vaše zákazníky Vám konfigurátor dveří a zárubní umožní připravit velmi rychle kvalitní vizualizaci jakýchkoliv dveří z produkce SOLODOOR v reálných interiérech zákazníků. Tato služba běžná spíše pro interiérová studia posouvá úroveň služeb poskytovaných franchisovými prodejnami SOLODOOR na výrazně vyšší úroveň v porovnání s konkurencí.

Kdo se může stát franchisantem SOLODOOR?

Každý začínající podnikatel (SOLODOOR mu poskytne know-how, školení a přípravu), potenciální franchisový partner ze stejné oblasti podnikání nebo existující společnosti či fyzické osoby z blízké oblasti podnikání.

Co očekáváme od našich franchisových partnerů?

Především touhu po podnikatelské seberealizaci, nadšení, dodržování prodejních a provozních postupů, provozovnu v místě bydliště a osobní zainteresovanost v řízení franchisového podniku, zkušenosti s provozem maloobchodní prodejny.

Pomůžeme Vám s financováním

Franchisingový koncept SOLODOOR nevyžaduje pro start Vašeho podnikání vysokou investici. Hlavní část finančních prostředků směřuje do vybavení Vaší vlastní prodejny! Profinancovat start Vašeho podnikání pod silnou značkou SOLODOOR je ideální z vlastních prostředků.

Stejně tak je možné použít kombinaci vlastních zdrojů s úvěrovým financováním. Vyloučena není ani varianta plného profinancování z úvěru. Nestanovujeme striktní pravidla a vždy posuzujeme konkrétní případ.

 
 
Reklama