Moderní a úsporná technologie pro NP Šumava s velkým podílem obnovitelných zdrojů energie

Otopná soustava pracuje s co nejnižším teplotním spádem
Datum: 7.11.2012  |  Autor: Ing. Pavel Bučan  |  Firemní článek

Budova Ekologického centra v Klášterci u Vimperka je koncipována jako nízkoenergetická a je dobře zateplená. Disponuje i vlastní kořenovou čistírnou odpadních vod. Pro zajištění maximálně ekologického provozu s co nejnižší spotřebou energie a minimalizovanou zátěží pro životní prostředí byl vytvořen unikátní energetický systém.

Správa Národního parku Šumava provozuje v rámci svého Zoologického programu Ekologické centrum v Klášterci u Vimperka. Toto zařízení slouží prioritně jako záchranná stanice pro handicapovaná zvířata. Měla by tedy poskytnout potřebnou péči zraněným nebo nemocným zvířatům nalezeným na území Národního parku Šumava. Podle zkušeností z provozu podobných zařízení lze očekávat, že většinu přijatých zvířat budou tvořit ptáci, poranění o různé překážky energovodů apod., ale mohou se zde objevit i savci včetně zvláště chráněných živočichů, jako je například rys. Součástí objektu je i multifunkční sál a klubovna pro environmentální vzdělávání.

Koncept budovy

Protože se stavba nachází na území CHKO Šumava a provozovatelem je Správa Národního parku, je logické, že od prvních úvah na vybudování stanice hrál podstatnou roli požadavek na co nejohleduplnější a nejekonomičtější provoz objektu. Celá budova je koncipována jako nízkoenergetická a dobře zateplená. Disponuje i vlastní kořenovou čistírnou odpadních vod. Pro zajištění maximálně ekologického provozu s co nejnižší spotřebou energie a minimalizovanou zátěží pro životní prostředí byl vytvořen unikátní energetický systém.

Návrh otopné soustavy – podlahové a stěnové vytápění a pasivní chlazení

Vzhledem k velkému podílu obnovitelných zdrojů energie bylo prvořadým úkolem navrhnout otopnou soustavu pracující s co nejnižším teplotním spádem. V objektech je proto využita kombinace klasického teplovodního podlahového vytápění se stěnovým topením SUNPOWER-Klimastěna. Především v podkrovních prostorech je stěnové topení připraveno k případnému pasivnímu chlazení.

Specifický provoz má i promítací a přednáškový sál, který bude využíván nárazově. Z tohoto důvodu byly Klimastěny v této místnosti provedeny jako součást vnitřního zateplení. Tak je možno výrazně zkrátit setrvačnost topení, jak při jeho startu, kdy je potřeba co nejrychleji přejít z útlumového režimu do plného provozu, tak i v případě plného naplnění sálu, kdy bude potřeba topný výkon operativně snižovat. Průměrná střední teplota topné vody v celém systému je 25°C a maximální vstupní teplota nepřekračuje ani za těch nejnepříznivějších podmínek 30°C.

Zdroj energie pro ohřev vody

Jako zdroj energie je v první řadě využito solární zařízení s čistou plochou 30,6 m2. Solární systém slouží prioritně k ohřevu teplé vody v kombinované akumulační nádrži s nerezovým výměníkem a energie pro vytápění je ukládána ve stavebnicové akumulační nádrži SUNPOWER - SunSave s objemem 6200 l. Pro dosažení optimální stratifikace byl pro stavbu nádrže maximálně využit dostupný prostor a nádrž dosahuje výšky 3,6 m. Ke správnému rozvrstvení teplot přispívá i stratifikační sloup a celkový návrh hydraulické soustavy.

Vzhledem k důrazu na maximální účinnost a ekologický provoz je solární zařízení navrženo v systému drain-back. V systému není použita žádná nemrznoucí kapalina, kterou by bylo potřeba v určitých intervalech vyměňovat. Zařízení pracuje pouze s vodou a díky přímému spojení s akumulační nádobou bez výměníku dochází ke znatelnému zvětšení účinnosti zařízení. Celá soustava je beztlaká a nevyžaduje použití zvláštních bezpečnostních zařízení. V případě letních přebytků energie nehrozí přehřívání, nebo případný únik nemrznoucí kapaliny. Pro řízení soustavy jsou vyhodnocovány hodnoty, jako je intenzita slunečního svitu, teplota absorbérů, teplota kapaliny v kolektorech a v akumulační nádrži.

Zdroj energie pro vytápění

Jako další zdroj energie je využito hybridní tepelné čerpadlo s parním vstřikem. Pokud není již možno energii z akumulační nádrže SunSave využít přímo pro vytápění, je zbytková energie použita jako primární zdroj energie pro tepelné čerpadlo pracující v režimu voda/voda. V tomto režimu se COP pohybuje od 4,22 při W 10/50 až do 5,82 při W 10/35. Díky podchlazení akumulační nádrže dochází navíc k dalšímu navýšení účinnosti soláru. Při dosažení limitní teploty přechází čerpadlo do režimu vzduch/voda, kdy je díky použité technologii možno dosahovat vysokých topných faktorů i při teplotách hluboko pod bodem mrazu. COP se pohybuje od 2,3 při A-12/60 do 4,29 při A2/35.

Úspory v provozu díky komplexnímu systémovému návrhu

Vzhledem k energetické politice a neustálému nárůstu cen energií je v poslední době znatelný nárůst zájmu investorů o řešení, která by zajistila co nejúspornější provoz a snížila závislost provozu objektů na fosilních zdrojích energie. Nejlepších výsledků je možno samozřejmě dosáhnout s komplexním systémovým návrhem, pokud možno již ve stádiu projektové přípravy výstavby domu, tak jak to bylo možno na popsaném zařízení díky vstřícnému přístupu Správy Národního parku Šumava.

SUNPOWER Klimastěna - kotelna s akumulační nádrží SunSave, tepelným čerpdlem, bojlerem a vyrovnávací nádrží
SUNPOWER Klimastěna - střecha objektu s kompaktní solární plochou
SUNPOWER Klimastěna - velkoplošné kolektory SUNPOWER MK6
SUNPOWER Klimastěna - výparník hybridního tepelného čerpadla

 

Datum: 7.11.2012
Autor: Ing. Pavel BučanSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely