Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potřeba energie pro NZEB - Primární neobnovitelná energie pro NZEB

Hodnocení pomocí primární neobnovitelné energie zohledňuje podíl využití energie z vlastních obnovitelných zdrojů. Čím více bude objekt využívat vlastních obnovitelných zdrojů, tím nižších hodnot primární neobnovitelné energie dosáhne a přiblíží se ve spotřebě nule.

Představa evropské komise o výši „téměř nulové spotřeby“ je pro kontinentální klima, do kterého by se dala ČR zařadit, rovná spotřebě primární neobnovitelné energie budovy ve výši 20–40 kWh/m2 za rok.

Legislativně definovaný požadavek na primární neobnovitelnou energii pro NZEB tak, jak si jej nastavila Česká republika, odpovídá přibližně hodnotám 100–160 kWh/m2 za rok. Pro malé nevhodně orientované objekty dokonce více než 200 kWh/m2 za rok.

Tabulka 1 Porovnání požadavků jednotlivých energetických standardů
Název energetického standardu budovyDefiniceOrientační hodnota požadavku na potřebu tepla na vytápění
[kWh/m2 za rok]
Orientační hodnota požadavku na neobnovitelnou primární energii
[kWh/m2 za rok]
Stávající požadavek na novostavby (tzv. nákladově optimální úroveň) dle zákona o hospodaření energií (resp. vyhlášky č. 78/2013 Sb.)Legislativně závazné hodnocení budov podle průkazu energetické náročnosti s uváděnou třídou A–G nemá parametry stanovené v absolutních hodnotách. Požadavek na novostavby je energetická třída C a závisí na srovnání s tzv. referenční budovou stejného tvaru, orientace a prosklení.40–90 dle typu a tvaru budovy
(malé objekty > 100)
120–200 dle typu a tvaru budovy
(malé objekty > 240)
Nízkoenergetický důmJe označení pro objekt, jehož měrná potřeba tepla na vytápění nepřekročí 50 kWh/m2 za rok.50
Budova s téměř nulovou spotřebou energie dle zákona o hospodaření energií (resp. vyhlášky č. 78/2013 Sb.)Legislativně závazný požadavek, který nabíhá postupně od 1. ledna 2016 (velké veřejné budovy) do 1. ledna 2020 (všechny budovy, vč. rodinných domů). Přestože je v názvu uvedena „téměř nulová spotřeba“, ve skutečnosti tomu tak není. Často jde o úspornější budovu než je nízkoenergetický dům, někdy to tak ale není.30–70 dle typu a tvaru budovy, část může být pokryta z obnovitelných zdrojů
(malé objekty > 80)
100–160 dle typu a tvaru budovy
(malé objekty > 200)
Pasivní důmV ČR tento standard není legislativně závazný. Požadavek je stanoven v absolutní hodnotě podle metodiky Passivhaus institutu v Darmstadtu. Zhruba však odpovídá požadavkům programu Nová zelená úsporám na novostavby.15, část může být pokryta z obnovitelných zdrojů≤ 60 v programu Nová zelená úsporám
Budova s téměř nulovou spotřebou – definice na SlovenskuNa Slovensku je budova s téměř nulovou spotřebou legislativně definována jako daleko úspornější, než je tomu v České republice. Požadavek na jejich výstavbu naběhne mezi lety 2018 (veřejné budovy) a 2020 (soukromé budovy).13, část může být pokryta z obnovitelných zdrojů≤ 54
Budova s téměř nulovou spotřebou – doporučení Evropské komiseDoporučení EK ze dne 29. 7. 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie.20–40 pro kontinentální klima, tedy i ČR
Energeticky plusový důmJde o definici, která zatím není nikde legislativně zakotvena. Běžně se jí rozumí pasivní či ještě úspornější dům, který vyrobí z obnovitelných zdrojů umístěných na budově či v jejím bezprostředním okolí více energie, než sám spotřebuje.< 15, více energie musí pocházet z obnovitelných zdrojů< 0
Vysvětlivky:

Potřeba energie – Charakterizuje kvalitu návrhu energetického konceptu budovy z architektonického i stavebního hlediska za standardizovaného způsobu užívání bez ohledu na účinnost využití zdrojů energie a využití obnovitelných zdrojů.

Spotřeba neobnovitelné primární energie – Charakterizuje vliv budovy na životní prostředí, tedy celkové množství energie, kterou budova spotřebuje z neobnovitelných zdrojů.

Příklad: Účinnost výroby a dodávky elektřiny v ČR je přibližně 32 %, na spotřebu 1 MWh elektřiny domácnosti odebrané z distribuční sítě, je třeba využít až 3 MWh primární energie z neobnovitelných zdrojů (zbývající 2 MWh jsou nevyužité ztráty). Vyrobíte-li stejnou 1 MWh z fotovoltaických panelů, pak se spotřebuje neobnovitelná energie pouze na jejich výrobu a instalaci v minimálním množství.

Zdroj: Šance pro budovy

Více v článku Budovy s téměř nulovou spotřebou – porovnání energetických standardů

 
 
Reklama