Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dvě nové budovy Ostravské univerzity. Jak se financovaly a co tam je?

Projekt, který byl ještě v roce 2017 považován za utopii, je realitou. Ve dvou nových budovách Ostravské univerzity na Černé louce je špičkové vybavení pro sport, studium lidského pohybu, digitální grafiky a hudby.

Nové univerzitní budovy Ostravské univerzity, City Campus, foto Ostravská univerzita
Nové univerzitní budovy Ostravské univerzity, City Campus, foto Ostravská univerzita

City Campus posune Ostravu mezi přední studentská města a bude impulzem dalšího rozvoje Ostravy

Od února 2023 se budou v Univerzitním zázemí sportu a behaviorálního zdraví a v Klastru umění a designu vzdělávat noví trenéři, učitelé, hudebníci, produkční a grafici.

Výstavba kampusu, který se rozkládá na bezmála čtyřech hektarech území, trvala tři roky a byla technologicky i organizačně velmi náročná. Chtěla bych proto poděkovat všem, kteří se na přípravě stavby i její realizaci podíleli, projektantům, architektům, stavebním firmám, jednotlivým subdodavatelům, zástupcům univerzity i města. Areál se bezesporu zařadí mezi novodobé TOP stavby regionu. Pro město Ostravu však realizace celého projektu představuje, kromě samotné účasti na stavbě budov, sérii souvisejících projektů, které buď realizaci předcházely či na ni naopak navazují. Investice města do tohoto projektu tak v součtu překročí částku 400 milionů korun,“ doplnila náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

Kampus v kontextu města. Sport i kultura

Podpora vzdělávání patří mezi priority současného vedení města, vždyť naše bohatství tkví hlavně v lidech. Usilujeme o posílení pozice Ostravy, coby univerzitního města. Nově otevíraný studentský kampus nabídne atraktivní možnosti vzdělávání i trávení volného času nejen pro studenty, ale i pro další obyvatele a návštěvníky Ostravy. A díky své poloze nepochybně přispěje i k dalšímu oživení historického centra. Otevřením kampusu však proměna dříve zanedbané lokality nekončí, naopak. V okolí je patrný čilý stavební ruch, vyrůstá bytový komplex Nové Lauby, dokončena byla první etapa proměny nábřeží pod kampusem, před zahájením je přestavba Pavilonu G na novou scénu Národního divadla moravskoslezského, v přípravě pak je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice i obnovy mostu Na Karolině a představena byla urbanistická studie propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice. Proměněná část města nabídne mnohem atraktivnější podmínky pro komunitní život,“ vysvětlil primátor města Tomáš Macura.

Nové univerzitní budovy Ostravské univerzity, City Campus, foto Ostravská univerzita

Už nyní si mohou návštěvníci kampusu prohlédnout náměstí, schodiště, střešní ovál, běžeckou dráhu, workoutové hřiště nebo rozjímat na nové Lavičce Václava Havla. Do multifunkčních prostor však připravujeme i celou řadu akcí pro odbornou i širokou veřejnost, aktuálně na začátek dubna připravujeme kariérní festival Za kariérOU a na konec června velký kulturně-sportovní happening Jsme Ostravská!. Na jaře pak budeme spouštět rezervační systém na pronájem jednotlivých sportovišť. Našim cílem je, aby se City Campus stal novým kulturním a sportovním centrem Ostravy, kde to bude stále žít,“ popsal vedoucí Centra marketingu, komunikace a popularizace Ostravské univerzity Adam Soustružník s tím, že se v kampusu postupně dočkáme řady dalších tradičních akcí včetně oblíbené Noci vědců nebo studentského Majálesu.

Zajít si zaběhat na unikátní zavěšený běžecký ovál, na taneční hodinu, lezeckou stěnu nebo využít poradnu pohybových programů bude moct veřejnost a místní sportovní kluby od března. Pro Ostravany také vznikne další atraktivní místo, kam budou moci za kulturou. Součástí kampusu je galerie ve stylu white cube a komorní sál pro 242 diváků.
Na zvukových vlastnostech nového komorního sálu spolupracovali hudební mistři Fakulty umění a jeho prostorovou akustiku řešila společnost Aveton, která se dnes věnuje stavbě nového koncertního sálu v Brně a podílí se i na stavbě koncertního sálu pro filharmonii tady v Ostravě,“ vysvětlil Michal Bárta z Fakulty umění OU a dodal, že v budově bude také operní studio nebo muzikoterapeutická laboratoř.

Konkurenční výhoda pro ostravskou univerzitu

S certifikovaným gymnastickým sálem nebo halou pro míčové sporty o velikosti tří basketbalových hřišť bude příležitostí sem zavítat určitě mnoho. Nedůležitější pro nás však je to, že s vlastním zázemím stoupne konkurenceschopnost ostravských studijních programů zaměřených na sport a zdravý životní styl. Studenti budou mít dobrý důvod vybrat si právě Ostravu. Podobné programy jsou totiž akreditovány i na Masarykově, Palackého a Karlově univerzitě,“ uvedl děkan Pedagogické fakulty OU Daniel Jandačka.

Nové univerzitní budovy Ostravské univerzity, City Campus, foto Ostravská univerzita

Financování výstavby kampusu

Kampus Ostravské univerzity na Černé louce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Prostředky byly Ostravské univerzitě poskytnuty prostřednictvím výzvy určené pro vysoké školy ve strukturálně postižených regionech díky zapojení Moravskoslezského kraje do vládního programu RE:START. Získané dotace: Klastr umění a designu: 357,8 milionu korun a Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví: 645,9 milionu korun.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání byl první, který začal reflektovat specifické potřeby strukturálně postižených krajů. Jsem velmi rád, že dnes, kdy podobné projekty teprve začínají, Ostravská univerzita může přistoupit k tomu nejdůležitějšímu: k systémové proměně Moravskoslezského kraje. Zároveň je to mezi vysokými školami největší projekt – za 1,2 miliardy.“ dodává vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

Spoluúčast Ostravské univerzity byla 5 % a byla z větší části financována prostřednictvím pozemků, na kterých probíhala výstavba. Pozemky v hodnotě 41,7 milionu korun darovalo univerzitě statutární město Ostrava. Statutární město Ostrava zároveň v kampusu zrealizovalo stavbu veřejného podzemního parkoviště pod jednou z budov s kapacitou 155 míst s náklady 175 milionů korun bez DPH.

Kromě statutárního města Ostravy byl dalším významným partnerem Ostravské univerzity také Moravskoslezský kraj.
Mám radost, že vidíme první konkrétní a hmatatelný výsledek úsilí, které jsme před lety investovali do náročného vyjednávání na ministerstvech. Pod hlavičkou programu RE:START se Moravskoslezský kraj zasadil o vyhlášení specifické výzvy pouze pro uhelné kraje. Podařilo se nám tak vytvořit skvělé podmínky, což vedlo k získání miliardy korun na nový kampus Ostravské univerzity. Je to zatím největší a nejviditelnější příklad dobré praxe fungování programu RE:START. Moravskoslezský kraj také univerzitě poskytl dotaci na financování části projektové dokumentace a 12 a půl milionu na samotnou výstavbu. Spolu s Ostravskou univerzitou a městem Ostravou se nám podařil další krok směrem ke zkvalitňování a modernizování výuky a rozšiřování atraktivních studijních oborů pro vysokoškoláky,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že významné finance mohou získat vysoké školy v Moravskoslezském kraji z evropských zdrojů také prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace.

Neformálně o stavařině kampusu

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama