Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V chytrém městě budou mít školy vlastní elektrárnu. Jak to bude vypadat?

Budova pražské střední školy v Českobrodské ulici, jež prochází rozsáhlou proměnou v inteligentní, udržitelnou a energeticky a uhlíkově pozitivní budovu, poodhalila prostřednictvím virtuální prohlídky použité inovativní technologie přímo ve fázi probíhající výstavby.

Unikátní projekt realizovaný ve spolupráci s MHMP se tak již nyní postupně představuje veřejnosti. Ve čtvrtek 25. března 2021 se uskutečnila komentovaná virtuální prohlídka probíhající revitalizace střední školy COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) v pražských Hrdlořezech, která započala v druhé polovině roku 2019. Jedinečná prohlídka probíhající přestavby, jejíž cílem je energeticky plusová, udržitelná, bezpečná a inteligentní budova, umožnila „přítomným“ nahlédnout „do střev“ použitých technologií, běžně jinak očím veřejnosti skrytých. Průvodcem na virtuální návštěvě stavby byli Ing. Jiří Tencar, PhD. ze společnosti ECOTEN, která je architektem a projektantem revitalizace, a PhDr. Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD., radní hlavního města Prahy pro oblast školství, za objednatele projektu.

Původní stav budovy školy
Původní stav budovy školy
Plánovaná podoba nové školní budovy
Plánovaná podoba nové školní budovy

První budova se zlatým certifikátem kvality

Prohlídka výstavby první budovy, jejíž projekt získal zlatý certifikát SBToolCZ oceňující komplexní kvalitu návrhu udržitelné budovy, tedy kvality v oblasti energetiky, environmentálních dopadů, komfortu pro uživatele a ekonomiky, umožnila nahlédnout nejen do průběhu samotné přestavby, ale především na použití dílčích technologických novinek v praxi.

Během dosavadní přestavby prošly úpravami mj. nosné konstrukce, byly instalovány retenční a akumulační systémy, kompletní vzduchotechnika nebo např. montáž dřevěné fasády ENVILOP. Téměř hotové jsou také rozvody tepla, chladu, vody a kanalizace včetně elektrických kabelů a střešní tepelně izolační a hydroizolační souvrství. Díky přístupu v této fázi stavby měli „návštěvníci“ možnost prohlédnout si odkryté části některých dílčích systémů a další, které budou dodělávány následně, byly představeny za doprovodu živého komentáře a s podporou projektové dokumentace. Z technického vybavení se tedy jednalo např. o zmíněné zařízení na akumulaci a retenci dešťové a šedé vody, rekuperační systém vzduchotechniky, automatické systémy měření spotřeby energií, využití prediktivního řízení provázaného s bezpečnostními prvky budovy i celého areálu a mnoho dalších technologií. Pozornosti neunikly ani externí prvky včetně fasády budovy zahrnující i lehký dřevěný obvodový plášť ENVILOP, který je výsledkem českého aplikovaného výzkumu na ČVUT, či konstrukce stínění zelení, a dále také zatravňovací dlaždice, dobíjecí stanice pro elektromobily a mnohé další inovace.

Navzdory mimořádným přípravám se stavba neobešla zcela bez komplikací. „Kromě neočekávaných úprav k zajištění statiky bylo po zahájení stavebních prací zjištěno oproti původním předpokladům také výrazně vyšší množství azbestu, jehož odborná likvidace specializovanou firmou si vyžádala delší časové období,“ uvádí Ing. Jiří Tencar, PhD., generální ředitel společnosti ECOTEN. Termín dokončení revitalizace se tak z původně plánovaného května 2021 posunul na začátek roku 2022. Současné cenové náklady na realizaci projektu činí cca 250 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o energeticky i uhlídkově pozitivní bodovu, která předpokládá roční produktci vlastní energie převyšující spotřebu, úspory na provozu školy budou markantní.

Pilotní projekt plánované modernizace škol

Projekt transformace vysloužilé školní budovy ve školu budoucnosti, na jehož přípravě se podíleli i odborníci z ČVUT, byl zahájen především díky Operačními programu Praha – pól růstu ČR, tedy za spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy a finančních zdrojů z Evropské unie. V budoucnu by tento komplexní projekt měl dát vzniknout zcela novým standardům v oblasti modernizace škol.

Revitalizace budovy školy COPTH znamená vykročení o stupeň, nebo možná spíš rovnou o několik stupňů výš nad současné standardy. Kromě energetických úspor jsme se zaměřili i na další otázky modernizace školských budov. Projekt řeší environmentální, sociální a manažersko-ekonomické otázky. Po dokončení revitalizace se tak stane nejen místem pro moderní výuku studentů, ale i benchmarkem pro další připravované rekonstrukce na území hlavního města Prahy a dost možná i celé České republiky,“ uvedl PhDr. Mgr. Vít Šimral, PhD. et PhD., radní hlavního města Prahy pro oblast školství.

 
 
Reklama