Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak probíhá montáž venkovních žaluzií krok za krokem

Montáž venkovních žaluzií je složitější než instalace vnitřních žaluzií. Výrobci venkovních žaluziích proto doporučují, abyste montáž svěřili odborné firmě a neřešili ji svépomocí, díky čemuž i můžete ztratit záruku. Pro lepší představu, co vás po objednání žaluzií čeká, vám popíšeme, jak montáž probíhá.

Venkovní žaluzie lze instalovat čtyřmi způsoby. Do schránky pod fasádu (podomítková montáž), pod krycí plech (přiznaná montáž), zepředu na fasádu (fasádní montáž) nebo bez krycího plechu (obnažená montáž).

Nejlépe vypadá instalace pod fasádou. Většina komponentů není vidět, protože je zakrývá omítka. Tato varianta je ale zároveň technicky i časově nejnáročnější. Žaluzie pod fasádu se nejčastěji instalují během stavby domu, ve většině případů nejdou tímto způsobem namontovat dodatečně.

Pokud máte hotový dům, je obvykle nutné venkovní žaluzie nainstalovat pod krycí plech nebo zepředu na fasádu.

Montáž žaluzií pod fasádu – podomítková montáž

Při tomto způsobu montáže řešte venkovní žaluzie už ve fázi projektu. Je totiž nutné pro ně připravit prostor nad okny a přizpůsobit vedení elektroinstalace.

Proto už ve fázi hrubé stavby bez fasády ukotví montážní firma nad okno schránku, kterou se později překryje fasádou. Tato schránka pak slouží jako krycí box pro motor a lamely žaluzií. Pokud ve fasádě nad oknem nebude dostatek místa na schránku, podomítkovou montáž nepůjde udělat a bude potřeba zvolit jiné řešení, které nevypadá tak dobře.

Jen na samotné venkovní žaluzie potřebujete ve fasádě nad oknem nejméně 13 cm hluboký prostor, případně ještě více, pokud zvažujete i sítě proti hmyzu. K tomu si přičtěte tloušťku samotné schránky nebo zateplení. Tohle nelze obejít, do 10cm překladu žaluzie nedostanete,“ upozorňuje jednatel montážní firmy StarDesign Martin Stára.

V případě našeho ISO-KASTLU doporučujeme 2 cm na zateplení čelní strany krytu, 1,5 cm je tloušťka přední stěny krytu, 13 cm potřebujete na žaluzii a dalších 1,5 cm je tloušťka zadní stěny krytu. V součtu jsme tak na 18 cm,“ doplňuje Lukáš Musil, obchodní zástupce firmy NEVA, která venkovní žaluzie vyrábí.

U podomítkové montáže venkovních žaluzií jsou vidět pouze lamely.
U podomítkové montáže venkovních žaluzií jsou vidět pouze lamely.

Podmítková montáž probíhá ve čtyřech krocích. První fáze začíná, když máte hotovou hrubou stavbu bez fasády a s osazenými okny. Montážní firma provede zaměření a prověří stavbu – rovnost ostění a překladu, napojení na rám okna a zateplení překladu. Poté objedná schránku a pouzdra pro vodicí lišty nebo sendvičové desky.

Ve druhé fázi namontuje podomítkovou schránku nad okenní otvor. Do ostění se ukotví pouzdra nebo sendvičové desky pro zapuštěné vodicí profily. Tento krok je potřeba udělat naprosto přesně, aby schránka byla v rovině vůči oknu a profilům. Pouzdra pro vodicí profily se zase nesmí sbíhat, rozevírat nebo být vyoseny. Stavební firma poté zateplí dům a dokončí fasádu.

Třetí fáze přichází, když máte hotovou fasádu. Montážní firma přijede na finální zaměření. To musí být naprosto přesné. Tolerance zaměření je velmi nízká – v případě šířky žaluzie jsou to jen 2 mm.

V poslední fázi nainstaluje montážní firma žaluzie do připravené schránky ve fasádě a ukotví vodicí profily do pouzder. K předem připravené kabeláži připojí motor a zkontroluje koncové polohy žaluzií. Nakonec prověří chod žaluzie a naprogramuje dálkové ovladače.

Pro podomítkovou montáž se také vyrábějí systémy, kdy jsou žaluzie se schránkou i pouzdra vodicích profilů spojené v jeden kus. Instalace je pak mnohem rychlejší. Žaluzie se jen zaměří, nainstalují se na rám okna a teprve poté se dodělá fasáda.

Další variantou jsou systémy bez schránky, které počítají s tím, že máte na stavbě připravený vlastní podomítkový box. Využívají se zde přiznané vodicí profily. Tyto systémy jsou oblíbené ve Švýcarsku a dalších německy mluvících zemích.

Montáž žaluzií do okenního otvoru – přiznaná montáž

Takzvaná přiznaná montáž venkovních žaluzií pod krycí plech je vhodná zejména pro hotové stavby.

Žaluzie v takovém případě nezajíždí do podomítkové schránky nad oknem, ale pod pohledový krycí plech. Ten se montuje přímo do okenního otvoru. Připevňuje se na držáky kotvené na rám okna nebo do podhledu. Nevýhodou je, že krycí plech uvnitř okenního otvoru sníží světlou výšku okna a mírně vám zasáhne do výhledu.

Podobně jako schránka u podomítkové montáže, také prostor za krycím plechem musí být nejméně 13 cm hluboký. Obvykle plech instalujeme tak, aby lícoval s fasádou. Někdy ale okenní otvor není dost hluboký a plech pak před fasádu mírně vystupuje,“ upozorňuje Martin Stára.

Výhodou přiznané montáže je hlavně možnost instalace do hotové stavby a rychlost – celá instalace se dá zvládnout ve dvou krocích:

  1. Montér nejprve zaměří stavební otvor a zkontroluje jeho rovinnost. Domluví se s vámi, jakým způsobem chcete vést vodicí profily. Ty lze instalovat na rám okna pomocí držáků nebo do ostění. U ostění bývá problém, pokud je křivé. U rámů pak nastávají komplikace, zejména když jsou příliš zateplené a není zde dost prostoru pro držáky. Někdy se kvůli tomu stává, že žaluzie tímto způsobem nelze instalovat.
  2. Ve druhém kroku montér rozměří a ukotví držáky horního profilu, osadí krycí plech a ten přichytí k držákům. Následně osadí žaluzii do držáků, namontuje vodicí profily, zapojí motor a zkontroluje žaluzie včetně jejich koncových poloh. V případě ovládání klikou ještě v rámu okna provrtá průchod kliky.

Pro tento typ montáže se někdy také využívají takzvané samonosné systémy, kdy žaluzie, vodicí profily i krycí plech jsou v jednom kusu. Žaluzie díky tomu jde předem nainstalovat na okno a následně osadit jako celek. Využijete to třeba v případě, že dům rekonstruujete a měníte okna.

Ukázka přiznané montáže žaluzií s krycím plechem.
Ukázka přiznané montáže žaluzií s krycím plechem.

Montáž žaluzií zepředu na fasádu

Pokud máte hotovou stavbu a nechcete si snižovat světlou výšku okna, můžete si venkovní žaluzie nechat nainstalovat před okenní otvor – tedy zepředu na fasádu.

Žaluzie zajíždí do schránky ukotvené nad okenním otvorem a nosné držáky nebo vodicí profily se kotví zepředu na fasádu. Žaluzie kvůli tomu z fasády viditelně vystupují, což se ne každému líbí. Rizikem této montáže je metoda kotvení.

Vzhledem k hmotnosti žaluzie ji musíte kotvit vždy do zdiva nebo alespoň nosných dílů připevněných ke zdivu. V případě tlusté vrstvy izolace se používají kotvy pro přerušení tepelného mostu.

Samotná instalace probíhá ve dvou fázích:

  1. Nejprve montér zaměří okno a vymyslí způsob kotvení.
  2. Ve druhém kroku namontuje držáky, osadí vodicí profily, ukotví box do fasády a připevní žaluzie. Váhu žaluzie v tomto případě nesou vodicí profily.

Instalace bez krycího plechu – obnažená montáž

Posledním a nejméně využívaným typem instalace venkovních žaluzií je takzvaná obnažená montáž. Využívá se zejména u výškových budov či prosklených fasád. Tento systém byl použit například u pražské Flow Building na Václavském náměstí.

Podobně jako u přiznané montáže se motor s žaluziemi vsadí přímo do okenního otvoru. Motor zakrývá pouze horní kovový profil ukotvený do ostění, nikoliv krycí plech nebo schránka. Toto řešení je obvykle nejlevnější, ale nevypadá příliš dobře. Doporučujeme spíše přiznanou montáž, u které si můžete zvolit barvu krycího plechu tak, aby ladila s fasádou.