Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Tepelná ochrana a energetická náročnost budov v praxi již 27. a 28. 11.

Konference nabízí zajímavé přednášky silné skupiny uznávaných odborníků s praktickými zkušenostmi v jednotlivých oblastech souvisejících s energetickou náročností a tepelnou ochranou budov.

Cílem konference je seznámit odbornou i laickou veřejnost se zkušenostmi a problémy tepelné ochrany budov (TOB) a nízké energetické náročnosti budov (ENB) v podmínkách půlročního praktického užívání nových předpisů, které v ČR zavedly novelu evropské směrnice o energetické náročnosti budov – EPBD II.

Konference je zaměřena na praktické uplatňování požadavků, včetně zpracování průkazů ENB a jejich kontrolu, na nové výrobky a technologie vhodné pro zlepšení tepelné ochrany a účinné snižování ENB a zejména na problematiku vhodných úprav starších budov.

Středa 27. a čtvrtek 28. listopadu 2013, Výstaviště v Brně, pavilon A, sál Morava

Program konference

Středa 27. 11. 2013

I. BLOK
 • Zástupce MPO - Úvodní slovo. Nové předpisy o energetické náročnosti budov v praxi.
 • Jakub Hrbek, SFŽP, Praha - Zkušenosti s využitím energetických posudků a průkazů ENB při Nové zelené úsporám
 • Mgr. Petr Holub, Šance pro budovy, Praha - Akční plány a motivační strategie pro snižování energetické náročnosti budov
 • Doc. Ing. Josef Chybík, CSc., VUT v Brně, fakulta architektury - Ekonomika a vzhled energeticky velmi nenáročných budov – mýty a skutečnost
II. BLOK
 • Ing. Dan Staněk, SEI Praha - Kladná závazná stanoviska SEI a jiné kontroly průkazů ENB zajišťované SEI
 • Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI Praha - Kvalita průkazů ENB, možnosti jejich kontroly a nejčastější vady
 • Ing. Jan Bárta, Centrum pasivního domu, Brno - Systémová podpora výstavby pasivních domů – vzdělávání, vzorová řešení, vývoj a média
 • Ing. Tomáš Vanický, E-Koncept, Choceň - Využití progresivních tepelných izolací při rekonstrukci historických budov
 • Ing. Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Brno - Progresivní materiály a výrobky pro důsledné energetické sanace budov – vývojové trendy
III. BLOK
 • Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI Praha - Nový Katalog tepelných vazeb II – Střechy, Isover, 2013
 • Ing. František Kopřivík, Bachl, Brno - Vývoj tlouštěk tepelných izolací
 • Ing. Rudolf Svoboda, Xella CZ Hrušovany u Brna - Pasivní rodinný dům Hamry, aktuální realizace s využitím systému Ytong
 • Marie Báčová, ČKAIT, Praha - Legislativní bariéry při uplatnění nových energetických požadavků na budovy
 • Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS Praha – Certifikační společnost, Praha - Stanovení návrhových tepelných hodnot podle platných ČSN
 • Ing. Arch. Mojmír Hudec, ELAM ateliér, Brno - Přírodní materiály při výstavbě domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • Martin Jindrák, Rychnov u Jablonce nad Nisou - Centrální a decentrální větrání škol a bytových domů – vazba na dotační programy
 • Ing. Vladan Panovec, VŠB TU Ostrava - Vlhkostní chování difuzně otevřené konstrukce dřevostavby v praxi

Čtvrtek 28. 11. 2013

IV. BLOK
 • Ing. Jiří Šála, CSc. – MODI Praha - Požadavky tepelné ochrany na otvorové výplně – stav a vývojové trendy
 • Ing. Martin Bažant, Atrea, Jablonec nad Nisou - Spojení vzduchotechniky s těsnými otvorovými výplněmi pro zdravé vnitřní prostředí
 • Ing. Roman Šubrt, Energy consulting, České Budějovice - Vliv bodových tepelných mostů upevňovacími prvky napříč tepelnou izolací
V. BLOK
 • Ing. Zdeněk Zikán, Atrea, Jablonec nad Nisou - Osvědčené kombinace technických systémů pro budovy s velmi nízkou ENB
 • Ing. arch. Dalibor Borák, Dobrý dům, Brno - Zkušenosti s návrhem nebytových budov v pasivním energetickém standardu – ZUŠ Holice
 • Zdeněk, Kaňa, Ing. arch. David Vašíček, Úsporné bydlení, Dubňany - Zkušenosti při energetické revitalizaci stavebního fondu – konverze SOŠ na bytový dům
 • Ing. Pavel Zemene, Ph.D., Sdružení EPS, Kralupy n. V., Ing. Vladimír Nepivoda, Jakub Andrýs, Ing. Tomáš Podešva Asting CZ – PASIVNÍ DOMY, Chrudim - Zkušenosti s převodem typového rodinného domu na pasivní standard
 • Ing. Karel Vaverka, KV Projektstav, Třebíč - Zkušenosti s návazností energetických dokumentů a projektové dokumentace stavby

Možnosti přihlášení

 • on-line přihláška na http://www.azpromo.cz/
 • e-mail: azpromo@azpromo.cz
 • faxem na číslo +420 286 882 021
 • poštou na adresu: AZ Promo s.r.o., Dělnická 54, 170 00 Praha 7