Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešení stínění pro zateplovaný objekt nemocnice

Vyhovět požadavku investora při zateplování nemocnice instalovat venkovní žaluzie s izolovaným boxem pod omítku lze jen s přihlédnutím ke specifikům tohoto typu objektu.

Exteriérové slunolamy, foto Renson

Ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor Stavba na TZB-info: „Problematiku jsem ověřoval u našeho spolupracovníka z oboru požární bezpečnosti. Na žaluzie zdravotnických zařízení se vztahuje norma ČSN 73 0835, která u budov LZ2, tedy nemocnic, požaduje u hlavních komponent žaluzií třídu reakce na oheň C - s1, tedy může být hořlavý C, ale s nejpřísnějším požadavkem na vývoj kouře (s1). Výrobek musí mít tyto parametry odzkoušené. Zda se mezi hlavní komponenty ale počítá i např. tepelná izolace schránky, není jednoznačně řečené. Pokud autor PBŘ vyžaduje přísnější klasifikaci, platí jeho požadavek.“

Řešení Renson - screenové rolety a exteriérové slunolamy

Tomáš Strnad, Architect Advisor Czech Republic, Renson: „Z hlediska celkové údržby, větru odolnosti a kontaktu s okolím jsou vhodnější screenové rolety než žaluzie. Látka Serge, kterou používáme ve screenových roletách, je klasifikována v kategorii M1 (reakce na oheň) podle NF P92-503 a B1 podle DIN 4102-1. V nemocnicích je ale velmi důležité i hygienické hledisko a tím, že screenové rolety jsou umístěny v exteriéru a dají se snadno čistit, neovlivňují bakteriemi vnitřní prostředí. Dalším způsobem ochrany budovy před přehříváním jsou exteriérové slunolamy. Ty chrání budovu před letním přehříváním, ale nebrání nízkému zimnímu slunci, které přináší pasivní tepelné zisky. Řadu realizací máme právě v nemocnicích.“
Pro další konzultaci se můžete obrátit na tomas.strnad@renson.net

 
 
Reklama