Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Montáže výplňových konstrukcí - školení pro profesionály

V únoru 2017 společnost ALLMEDIA připravuje školení z oblasti montáží výplňových konstrukcí pro profesionály a odbornou veřejnost. Akce se uskuteční 28. 2. 2017 v Brně.


Montáže výplňových konstrukcí – školení pro profesionály

Program školení:
  • Používaná terminologie a výklad požadavků norem ČSN 73 0540-2 a ČSN 74 6077
  • Stavebně - fyzikální (tepelně - technické a akustické) požadavky na zabudování otvorových konstrukcí
  • Minimální rozsah a obsah realizačního výkresu, skici nebo dokumentace zabudování
  • Zásady zhotovení připojovací spáry s použitím systémů těsnění a výplně spáry

Místo a čas školení:
28. 2. 2017, 9 - 13.00: Brno, Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Svůj zájem o školení potvrďte telefonicky nebo mailem Vašemu technickému poradci, nebo mailem na adresu: marketing@allmedia.sk

Školení je bezplatné.

ALLMEDIA spol. s r.o. organizační složka
logo ALLMEDIA spol. s r.o. organizační složka

Obchodní společnost založená v roce 1990 dodává na český trh produkty z oblasti stavebnictví (kotevní technika, stavební materiál a chemii, kvalitní stroje, nástroje a nářadí) pro obchodní, stavební a strojírenské firmy, kovovýrobu a řemeslníky.

 
 
Reklama