Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Potřeba energie pro NZEB - Srovnání energetických standardů s NZEB

Vzájemné porovnání energetických standardů s ohledem na různé metodiky a závazné ukazatele je prakticky nemožné. Přesto jsme se o to ve zjednodušené formě pokusili. Hodnoty jsou staveny jako vždy přibližné.

V následujícím grafu je uvedena orientační měrná potřeba tepla na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení a pomocné energie. Absolutní hodnota požadavku pro novostavbu a NZEB odpovídající měrné potřebě tepla na vytápění referenční budovy může nabývat v závislosti na tvaru budovy, míře prosklení fasád a jejich orientaci velmi rozdílných hodnot, proto je graficky uvedeno jejich běžné rozpětí.

Graf 1 Porovnání celkové potřeby energie RD pro jednotlivé energetické standardy. Zdroj: Šance pro budovy
Graf 1 Porovnání celkové potřeby energie RD pro jednotlivé energetické standardy
Zdroj: Šance pro budovy

novostaveb rodinných domů nabývá legislativní požadavek měrné potřeby tepla na vytápění rozmezí hodnot přibližně 40–90 kWh/m2 za rok. Spodní hranice platí pro velké kompaktní budovy s jižně orientovanými prosklenými plochami a řízeným větráním s rekuperací tepla. Horní hranice odpovídá menším objektům s převážně severní orientací prosklených ploch a přirozeným větráním.

Budova s téměř nulovou spotřebou vychází z metodiky hodnocení pro novostavby. Přestože je v názvu NZEB uvedena „téměř nulová spotřeba“, z čehož si každý dovodí hodnoty blízké nule, odpovídá současné nastavení požadavků zjednodušeně kategorii B s měrnou potřebou tepla na vytápění v rozsahu přibližně 30–70 kWh/m2 za rok. U malých jednopodlažních objektů může tento požadavek činit i více než 80 kWh/m2 za rok.

Nízkoenergetický standard pracuje s hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění ve výši 50 kWh/m2 za rok. Měrná potřeba tepla na vytápění pasivních domů a domů s velmi nízkou spotřebou energie definovaných v programu Nová zelená úsporám nabývá rozmezí hodnot 15–20 kWh/m2 za rok, přestože se jednotlivé metodiky hodnocení značně liší.

Nulový dům nebo plusový dům představuje v podstatě pasivní dům se zvýšenou mírou výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Více v článku Budovy s téměř nulovou spotřebou – porovnání energetických standardů

 
 
Reklama