Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výpočet průhybu a ohybového momentu nosníku

Jednostranně vetknutý nosník s posuvným kloubem v druhé podpoře s osamělým břemenem uprostřed rozpětí

On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro staticky neurčitý jednostranně vetknutý nosník s posuvným kloubem v druhé podpoře s osamělým břemenem uprostřed rozpětí včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.

Schema jednostranně vetknutého nosníku s posuvným kloubem v druhé podpoře s osamělým břemenem uprostřed rozpětí
Rozpětí nosníku l m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky

Ohybový moment v místě vetknutí

= kN ⋅ m

Reakce a posouvající síly

= kN
= kN

Moment setrvačnosti Iy

= mm4

Napětí v krajních vláknech σ při M = Ma

= MPa

Průhyb nosníku v polovině rozpětí ws

= mm

 
 
Reklama