Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výpočet průhybu a ohybového momentu nosníku

Oboustranně vetknutý nosník s osamělým břemenem v obecné poloze

On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro staticky neurčitý oboustranně vetknutý nosník s osamělým břemenem v obecné poloze včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.

Schema oboustranně vetknutého nosníku s osamělým břemenem v obecné poloze
Rozpětí nosníku l m
Vzdálenost břemene od podpory c m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky

Ohybové momenty v místě vetknutí

= kN ⋅ m
= kN ⋅ m

Reakce a posouvající síly

= kN
= kN

Moment setrvačnosti Iy

= mm4

Napětí v krajních vláknech σ

= MPa
= MPa

Průhyb nosníku v polovině rozpětí ws

= mm

 
 
Reklama