Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výpočet průhybu a ohybového momentu konzoly

Konzola s osamělým břemenem na konci vyložení

On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro konzolu s osamělým břemenem na konci vyložení včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.

Schema konzoly s osamělým břemenem na konci vyložení
Délka vyložení l m
Vzdálenost posuzovaného průřezu od konce vyložení x m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky

Ohybový moment v místě x

= kN ⋅ m

Maximální ohybový moment Mmax

= kN ⋅ m

Reakce a posouvající síly

= kN

Moment setrvačnosti Iy

= mm4

Napětí v krajních vláknech σ (při M = Mmax)

= MPa

Průhyb nosníku na konci vyložení wa

= mm

 
 
Reklama