Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výpočet průhybu a ohybového momentu nosníku

Prostý nosník s osamělým břemenem v obecné poloze

On-line statický výpočet ohybového momentu a posouvajících sil pro staticky určitý prostý nosník s osamělým břemenem v obecné poloze včetně výpočtu momentu setrvačnosti průřezu, napětí v krajních vláknech a průhybu nosníku. Vybírat lze z několika typů průřezu. Pro výpočet napětí a deformace lze zadávat i vlastní hodnoty modulu pružnosti a momentu setrvačnosti. Uvedeny jsou vzorce pro výpočet vnitřních sil, průřezových charakteristik, napětí a průhybu.

Schema prostého nosníku s osamělým břemenem v obecné poloze
Rozpětí nosníku l m
Vzdálenost břemene od podpory c m
Osamělé břemeno P kN
Výsledky

Maximální ohybový moment Mmax

= kN ⋅ m

Reakce a posouvající síly

= kN
= kN

Moment setrvačnosti Iy

= mm4

Napětí v krajních vláknech σ (při M = Mmax)

= MPa

Průhyb nosníku uprostřed rozpětí ws

= mm

Průhyb nosníku v místě břemene w

= mm

 
 
Reklama