Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nesnášenlivost kovů

Vzájemné ovlivňování vybraných kovů v kontaktu

Materiál hliník olovo měď zinek legovaný
titanem
korozivzdorná
ocel
zinkový žárový
povlak oceli
ocel
hliník + o + + +
olovo o + + + + o
měď + + +
zinek lemovaný
titanem
+ + + + +
korozivzdorná
ocel
+ + + + + + +
zinkový žárový
povlak oceli
+ o + + +
ocel + +
+ Materiály mohou být v kontaktu.
Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
o Kontakt materiálů raději vyloučit.

POZNÁMKA 1 Voda stékající z měděných konstrukcí obsahuje ionty mědi, které mohou vyvolávat plošnou korozi hliníku, zinku, zinku legovaného titanem, pozinkované oceli, zvláště pokud voda stéká z větších měděných ploch. Proto vyjmenované kovy nemají být umístěny pod měděnými konstrukcemi.

POZNÁMKA 2 Je třeba zabránit stékání vody z konstrukcí z oceli bez antikorozní ochrany na všechny druhy plechů.


Možný vliv materiálů stavebních konstrukcí na materiály klempířských konstrukcí

Materiál klempířské konstrukce hliník olovo měď zinek legovaný titanem zinkový žárový povlak oceli ocel korozivzdorná ocel organický povlak plechu
Podklad
Konstrukce s pojivem cementovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem sádrovým* + + + ?
Konstrukce s pojivem vápenným* + + ?
Dřevo pH < 4,5 ** + ?
Dřevo pH > 4,5 ** + + + + + + + ?
+ Materiály mohou být v kontaktu.
Kontakt materiálů je třeba vyloučit, výrazně se ovlivňují, k elektrolytické korozi dochází za přítomnosti vody.
* Riziko působení vlhkosti v podkladu.
** Dřevo s pH < 4,5: např. borovice lesní, borovice aljašská, smrk severský, buk, topol.
** Dřevo s pH > 4,5: např. jedle douglas, červený cedr, dub, kaštan, borovice přímořská, modřín evropský.
? Možnost kontaktu s materiálem podkladu je třeba ověřit u výrobce povlakovaného plechu.
zdroj: ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (2008)

 
 
Reklama