Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Třída bezpečnosti

následující text předchozí text

Zatřídění z hlediska ochrany zdraví se provádí podle ČSN EN 12600. Jednotlivé třídy jsou uvedeny v tabulce 3.1.

U skla je potřeba zajistit předepsanou ochranu proti zranění při použití v konstrukcích, v oknech pak bezpečnostní sklo plní úlohu zmenšení rizika poranění při rozbití za běžného provozu – většinou dětmi nebo neopatrnou manipulací s předměty.

Tab. 3.1 Třídy bezpečnosti podle ČSN EN 12600
Třída bezpečnostiZkouška pádem zkušebního tělesa
1splněny požadavky ČSN EN 12600 při výšce 190 mm
2splněny požadavky ČSN EN 12600 při výšce 190 mm a 450 mm
3splněny požadavky ČSN EN 12600 při výšce 190 mm, 450 mm a 1200 mm
Třída bezpečnostiPodle charakteru lomu po nárazu zkušebního tělesa
Avznik četných prasklin s ostrými hranami, některé mohou být velké
Bvznik četných prasklin, ale úlomky drží pohromadě a neoddělují se (skla vrstvená)
Cmateriál se rozpadne na malé úlomky, které neohrozí zdraví (skla tvrzená)

Normové označování skel z hlediska bezpečnosti se provádí kombinací číslic a písmene, nejběžněji pro výplně otvorů 1B1 a 2B2, 1C2 a 1C3, přičemž číslice udávají výšku pádu, při němž výrobek buď nebyl, nebo byl porušen; písmeno udává charakter lomu. Pokud je výrobek porušen při pádu závaží z výšky 190 mm a lom není v souladu s normovými požadavky A, B či C, píše se jako číslice 0. Více viz ČSN EN 12600.

Jako bezpečnostní sklo se používá na okna a dveře zpravidla:

 • sklo vrstvené s klasifikací B s různými tloušťkami základního skla Float a různými tloušťkami bezpečnostních fólií (prostřednictvím těchto fólií se lepí jednotlivé tabule skel Float do sendvičů s různým stupněm bezpečnosti, vžilo se označení VSG – z německého Verbundsicherheitsglas);
 • sklo tvrzené s klasifikací C; tříštivosti se dosáhne řízeným ochlazením tabule plochého skla různých tlouštěk při jeho výrobě, a tím odolnosti proti rozbití (často označované jako ESG – z německého Einscheibensicherheitsglas);
 • drátosklo leštěné (většinou pro vnitřní protipožární stěny) nebo neleštěné – pro okna se téměř nepoužívá.
Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti prohození předmětem podle ČSN EN 356

Sklo zajistí předepsanou ochranu proti násilnému vniknutí (proti „lupičům“ a proti „vandalům“). Zatřídění se děje podle výšky pádu zkušebního tělesa s následnými třemi údery zkušební sekyrou. Sklo je pak zatříděno do jednotlivých tříd dle tabulky 3.2.

Tab. 3.2 Kategorie odolnosti skel podle ČSN EN 356
Kategorie odolnostiZkouška
P1Apád zkušebního tělesa z výšky 1 500 mm + 3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníku
P2Apád zkušebního tělesa z výšky 3 000 mm + 3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníku
P3Apád zkušebního tělesa z výšky 6 000 mm + 3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníku
P4Apád zkušebního tělesa z výšky 9 000 mm + 3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníku
P5Apád zkušebního tělesa z výšky 9 000 mm + 3krát 3 údery zkušební sekyrou do trojúhelníku
P6B30–50 úderů zkušební sekyrou
P7B51–70 úderů zkušební sekyrou
P8Bnad 70 úderů zkušební sekyrou

Příklady použití:

 • P1A, P2A objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou; nepostačuje pro výlohy obchodů, kde jsou poblíž skla umístěny hodnotné výrobky;
 • P3A, P4A objekty, kde jsou značné materiální hodnoty, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, hodnotné nebo chráněné výrobky nezůstávají vystaveny mimo pracovní dobu, ochrana zabezpečených oblastí typu 2;
 • P5A, P6B objekty, kde nejsou značné materiální hodnoty, nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, ochrana zabezpečených oblastí typu 3 (P5A) nebo 4 (P6B);
 • P6B, P7B archivy a depozitáře muzeí, jsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou;
 • P7B, P8B objekty s velmi vysokými užitnými hodnotami materiálů, archivy a depozitáře muzeí, které nejsou pod centrální nebo vnitřní fyzickou bezpečnostní ochranou, klenotnictví a podobně, která mají vystaveno zboží vysoké hodnoty mimo pracovní dobu, vnitřní prostory bank (není-li požadavek na neprůstřelná skla).

Běžné třídy použití pro rodinné domy jsou P1A až P4A. Podrobněji viz ustanovení ČSN EN 356, Národní příloha NA 1.

Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti střelám podle ČSN EN 1063 (Sklo zajistí ochranu proti střelným zbraním)

Zatřídění:

 • BR1 až BR7 – proti kulovým zbraním různé razance a ráže,
 • SG1 až SG2 – proti střelám z brokových zbraní.

Více viz ustanovení ČSN EN 1063.

Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti výbuchu podle ČSN EN 13541

Zatřídění:

 • BR až ER4 – podle charakteru a intenzity tlakové vlny.

Více viz ustanovení normy.

následující text předchozí text
 
 
Reklama