Nápověda pro "Výpočet schodiště"

Definice pojmů

Konstrukční výška podlaží K.V.

Konstrukční výška podlaží je vzdálenost od čisté podlahy k čisté podlaze.


Délka kroku Lk

Délka lidského kroku, ze které se dopočítavá šířka schodišťového stupně.

Může se pohybovat v rozmezí 600 až 650 mm, standardně se uvažuje hodnota 630 mm.


Počet stupňů N

Počet stupňů v jednom rameni nesmí přesáhnout 16, v rodinném domě lze mít i 18 stupňů.

U dvouramenného symetrického schodiště se počet všech stupňů (na obou ramenech) zaokrouhluje na sudé číslo.


Výška stupně V

Doporučená výška stupně je 150 až 190 mm.


Šířka stupně Š

Šířka stupně se zaokrouhluje na celé cm.


Délka schodišťového ramene L

Jednoramenné Dvouramenné symetrické

Sklon schodiště α

Ideální sklon schodiště je 25 - 35°.


Podchodná výška hp

Minimální podchodná výška hp je 2100 mm.


Průchodná výška hpr

Minimální průchodná výška hpr je 1900 mm.