VÝPOČET OSLUNĚNÍ OKENNÍ PLOCHY - NÁPOVĚDA

Upozornění - výpočet datových údajů je proveden pro středoevropský čas. Pro výpočet hodnot v letním čase je nutné uvažovat o 1 hodinu nižší časový údaj.

τ Datový úhel

D-pořadové číslo dne v měsíci [1..31]
M-pořadové číslo měsíce v roce [1..12]
δ
Deklinace Slunce  -  úhel, který svírá spojnice středu Země a středu Slunce s rovinou rovníku. Nabývá hodnot od 0° do +90° směrem od rovníku k severnímu světovému pólu, od 0° do -90° směrem od rovníku k jižnímu světovému pólu.

Deklinace Slunce
h
Výška Slunce nad obzorem  -  úhel, spojnice středu Země a středu Slunce s rovinou obzoru (vodorovnou rovinou). Čísluje od obzoru k zenitu od 0° do 90°.

Výška Slunce nad obzorem

δ-deklinace Slunce
φ-zeměpisná šířka
(vyhledání zeměpisné šířky podle místa)
Obec
t-časový úhel s počátkem ve 12 h
1 h = 15°
(11 h = -15°; 13 h = 15° ...)
l
Délka stínu  -  svislá vzdálenost od stínící hrany ke konci stínu. Za konec stínu se považuje místo dapadu na zasklení. Stínící hranou může být hrana markýzy nebo hrana nadpraží okna.